Wikipedia:King of DYK 2020

----------------DỮ LIỆU ĐÃ ỔN ĐỊNH XIN ĐỪNG SỬA CHỮA----------------

Bảng thống kê hàng tuầnSửa đổi

Bắt đầu tính từ 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2020

Bảng xếp hạng cho đến hết Tuần 5.

Tên "Thống kê viên": Q.Khải, wiki thành viên Liên minh hội (WTL)

Tình trạng: Cuộc đua đã chấm dứt

Xếp hạng Thành viên Tổng số BCB Ghi chú Số ảnh bài xuất hiện trên Trang chính
-
20
35 Cùng hạng tên sẽ xếp theo thứ tự chữ cái 11
001   Mintu Martin 5 -
-   Q.Khải 5 - 3
002   Nguyenvanhieu6574 4 Số lượng bài nhiều nhất trong một tuần 1
003   Minhhai 2000 2 -
-   Mongrangvebet 2 -
-   Newone 2 - 1 (thay hình Tuần 2 lần 2)
-   Zajzajmkhvtc90 2 - 2
004   Akiratoshimete 1 - 1
-   Anewplayer 1 -
-   Ipedi57 1 - 1
-   Kame-hino 1 -
-   Linux 9x 1 -
-   Mai Mỹ Linh 1 - 1
-   MeigyokuThmn 1 -
-   Nacdanh 1 -
-   Ngomanh123 1 -
-   Thanhdmh 1 -
-   Thienhau2003 1 -
-   Trương Minh Khải 1 - 1
-   Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) 1 -

Số ảnh bài xuất hiện trên Trang chính: sẽ dùng để tính ưu tiên trong xếp hạng thành tích trong việc chọn King nếu các thành viên bằng nhau về số lượng bài BCB. Nội dung bổ sung này sẽ tính từ Cuộc chạy đua DYK lần 2 - 2020.

Kết quả cuộc chạy đuaSửa đổi

Hạng thành tích Thành viên Số thành viên
-
-
20
King Q.Khải 1
1 Mintu Martin 1
2 Nguyenvanhieu6574 1
3 Minhhai 2000, Mongrangvebet, Newone, Zajzajmkhvtc90 4
4 Akiratoshimete, Anewplayer, Ipedi57, Kame-hino, Linux 9x, Mai Mỹ Linh, MeigyokuThmn, Nacdanh, Ngomanh123, Thanhdmh, Thienhau2003, Trương Minh Khải, Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) 13

Chú thíchSửa đổi

Do có kiến nghị nên cuộc đua này đã chấm dứt.

Thảo luậnSửa đổi

Nào cùng đua cho vui:

  1. WDJ0914+1914

"Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 15:24, ngày 14 tháng 1 năm 2020 (UTC)

 [ W T L ] thảo luận 01:20, ngày 15 tháng 1 năm 2020 (UTC)