Wikipedia:Meta-Wiki

(Đổi hướng từ Wikipedia:Meta)
Biểu trưng của Meta.

Meta, tại meta.wikimedia.org, là một dự án wiki đi cùng với trạm web Wikipedia chính và những dự án khác của Quỹ Wikimedia. Được tạo ra với tên Meta-Wikipedia vào tháng 11 năm 2001, ngôn ngữ dùng chủ yếu trên Meta là tiếng Anh.

Liên kết ngoài

sửa