Wikipedia:Ngày này năm xưa

Trang Chính Wikipedia có hộp Ngày này năm xưa đôi khi tóm lược các sự kiện quan trọng đã xảy ra vào ngày này trong lịch sử. Các ngày kỷ niệm đã chọn được lấy từ các sự kiện trong lịch sử vào mỗi ngày trong năm và các ngày lễ/ quan sát từ lịch dựa trên âm lịch hiện tại bao gồm cả Do Thái, Hồi giáo và những lịch khác.

Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Dự báo Ngày này năm xưa

Hôm nay

Ngày này năm xưa

22 tháng 1: Ngày thống nhất tại Ukraina (1919); ngày Tàu phi hành tại Nhật Bản.


Xemthảo luậnsửalịch sửthay đổi gần đây

Ngày mai

Ngày này năm xưa

23 tháng 1: Ngày Thế giới tự do tại Đài Loan.

Xemthảo luậnsửalịch sửthay đổi gần đây

Hướng dẫn đóng góp

Chúng ta đang viết các bản mẫu tóm lược sự kiện trong tất cả mọi ngày trong năm, để cho tương lai có thể bổ sung phần "Ngày này năm xưa" vào Trang Chính thật. Bất cứ ai cũng có thể giúp chúng ta đạt đến mục đích này.

Mỗi ngày trong năm là một bản mẫu riêng. Hãy tạo ra bản mẫu mới với tên Wikipedia:Ngày này năm xưa/TT/NN, trong đó TT là tháng và NN là ngày. Chỉ việc sao chép mã nguồn của một bản mẫu đã viết và sửa nội dung.


Hướng dẫn

  • Không phải tất cả các sự kiện có ngày tháng đều cần được đặt trong mục này. Nên ưu tiên các sự kiện có tầm quan trọng toàn cầu và phạm vi được đề cập rộng và có tính lịch sử vì chúng có số lượng nhiều hơn và là sự kiện rộng hơn, thường ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Tránh nhập dữ liệu gây tranh cãi và/hoặc gây tranh cãi, đặc biệt là những dữ liệu đề cập đến người sống hoặc các công ty đang hoạt động trên thị trường.
  • Bạn nên giữ các bản mẫu hơi ngắn để vừa Trang Chính tương lai. Nếu còn dư thì có thể bổ sung vào mục ngày, để cho năm sau có thể thay phiên. Nói chung là chỉ cần 4–6 sự kiện. Wikipedia tiếng Anh hay trải ra các sự kiện để không liệt kê hơn một sự kiện cùng thập niên, làm vậy có thể cho biết về những đề tài độc giả chưa biết đến.
  • Vì các mục ngày như 22 tháng 1 chưa có đủ thông tin, nhiều khi chúng ta phải dịch nội dung từ các bản mẫu tương tự tại Wikipedia tiếng Anh.
  • Mỗi một khoản mục chỉ cần in đậm đề tài quan trọng nhất trong sự kiện, giống như trong phần Tin tức. Vẫn có thể đặt liên kết cho các tên và thuật ngữ, nhưng xin đừng đặt nhiều liên kết quá để khỏi làm bản mẫu có vẻ bừa bãi.
  • Có thể thêm Hình ảnh liên quan đến các sự kiện có thể được liệt kê trên các trang này. Lưu ý là chỉ những hình ảnh tự do (PD, GFDL, CC, v.v.) mới có thể xuất hiện trên Trang Chính. Hình ảnh không tự do không được phép.

Các mục ngày

Đây là tập hợp các trang này đóng vai trò như một hàng Ngày này năm xưa đang chờ được xuất hiện vào nội dung của Trang Chính mỗi ngày. Các trang này cũng được sử dụng để giúp tạo điều kiện và điều phối các cập nhật cho hàng chờ này.

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Liên kết ngoài và nguồn tham khảo