Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/27

Franco-prussian war faubourg Metz.jpg

27 tháng 10: Ngày Độc lập của Saint Vincent và Grenadines (1979), Turkmenistan (1991).