Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/27

AlfredNobel2.jpg

27 tháng 11: Ngày Thủy quân lục chiến tại Nga.