Tặng một ngôi sao như thế nào? sửa

Để tặng ai đó 1 ngôi sao, bạn có thể sử dụng văn bản sau (trong mã wiki):

{{subst:tênngôisao|1=lờinhắn ~~~~|2=alt}}

Tham số tênngôisao nên được thay bằng tên ngôi sao bạn muốn tặng.

Tham số lờinhắn nên được thay bằng lời nhắn của bạn.

Tham số 2, khi đặt ở giá trị alt (2=alt), làm cho barnstar xuất hiện dưới dạng Barnstar 2.0. Nếu tham số bị bỏ qua, thanh barnstar sẽ xuất hiện dưới dạng Barnstar 1.0.

Xem mục Các ngôi sao để xem ví dụ.

Các ngôi sao sửa

Các ngôi sao được liệt kê theo trình tự thời gian, theo thứ tự mà chúng được giới thiệu trên Wikipedia tiếng Anh. Vui lòng thêm bất kỳ ngôi sao mới nào vào cuối phần thích hợp.


Các ngôi sao chung sửa

Ngôi sao chung được trao cho công việc hoặc những đóng góp không thuộc một danh mục cụ thể trên Wikipedia, mà thay vào đó mô tả các đóng góp hoặc chỉnh sửa theo một chủ đề cụ thể.

Chúng có thể được sắp xếp theo tiêu đề bằng cách nhấp vào nút bên cạnh "Tiêu đề và mô tả"

Hình ảnh Nhập như thế nào Tiêu đề và mô tả
Barnstar 1.0 Barnstar 2.0 hoặc bản thay thế
 
 
{{thế:Ngôi sao Nguyên bản|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Nguyên bản|1=message ~~~~|2=alt}}

Original BarnstarNgôi sao Nguyên bản

Ngôi sao Nguyên bản, ngôi sao đầu tiên trên Wikipedia, được cho là để nhận ra những đóng góp đặc biệt tốt cho Wikipedia, để cho mọi người biết rằng công việc khó khăn của họ được nhìn thấy và đánh giá cao.

Được giới thiệu bởi MartinHarper vào ngày 19 tháng 12 năm 2003, và sau đó được sửa đổi bởi Silsor vào ngày 17 tháng 2 năm 2004.

 
 
{{thế:The Editor's Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Editor's Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Editor's BarnstarThe Editor's Barnstar

The Editor's Barnstar is awarded to individuals who display particularly fine decisions in general editing. This is occasionally known as the Exclusionists' Barnstar. Sometimes, expert text removal is the most effective editing.

Introduced by Guanaco on June 18, 2004.

 
 
{{thế:The Working Wikipedian's Barnstar|1=message ~~~~|2=gender}}

{{thế:The Working Wikipedian's Barnstar|1=message ~~~~|2=gender|3=alt}}

The Working Wikipedian'sThe Working Wikipedian's Barnstar

The Working Wikipedian's Barnstar may be awarded to those who work tirelessly and endlessly on the more laborious or repetitive of Wikipedia tasks.

This barnstar's name can now be gender-specific by supplying 'm' for Man's, 'w' for Woman's or 'n' for Wikipedian's in place of the gender option. Leaving this option blank will first determine if the user has a gender set, and if not, uses the default "Wikipedian's".

Introduced by Blankfaze on July 6, 2004.

 
 
{{thế:Ngôi sao Đóng góp nhỏ|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Đóng góp nhỏ|1=message ~~~~|2=alt}}

Minor BarnstarNgôi sao Đóng góp nhỏ

Các sửa đổi nhỏ thường không được chú ý nhưng chúng là những đóng góp quan trọng đối với Wikipedia. The Ngôi sao Đóng góp nhỏ được trao tặng cho những người có nhiều sửa đổi nhỏ với chất lượng cao.

Được giới thiệu bởi Spencer195 vào ngày 13 tháng 7 năm 2004 và được MattTM điều chỉnh đôi chút.

 
 
{{thế:The Random Acts of Kindness Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Random Acts of Kindness Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Random Acts of Kindness BarnstarThe Random Acts of Kindness Barnstar

The Random Acts of Kindness Barnstar may be awarded to those that show a pattern of going the extra mile to be nice, without being asked.

Introduced by TheCustomOfLife on August 2, 2004.

 
 
{{thế:The Barnstar of Diligence|1=message ~~~~}}

{{thế:The Barnstar of Diligence|1=message ~~~~|2=alt}}

Diligence, Barnstar ofThe Barnstar of Diligence

The Barnstar of Diligence may be awarded in recognition of a combination of extraordinary scrutiny, precision and community service.

Introduced by Pedant on August 13, 2004, and touched up by Wapcaplet at the request of Neutrality.

 
 
{{thế:The Surreal Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Surreal Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Surreal BarnstarThe Surreal Barnstar

The Surreal Barnstar may be awarded to any Wikipedian who adds "special flavor" to the community by acting as a sort of wildcard.

Introduced by Merovingian on August 14, 2004.

 
 
{{thế:Ngôi sao Cống hiến không ngừng|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Cống hiến không ngừng|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Cống hiến không ngừngNgôi sao Cống hiến không ngừng

Ngôi sao Cống hiến không ngừng có thể được trao cho các Wikipedian cống hiến liên tục không mệt mỏi, những người đóng góp một lượng lớn vào dự án mà vẫn giữ được sức khoẻ cho bản thân.

Được giới thiệu bởi Trainspotter vào ngày 26 tháng 10 năm 2004.

 
 
{{thế:Ngôi sao Nhiếp ảnh gia|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Nhiếp ảnh gia|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Nhiếp ảnh giaNgôi sao Nhiếp ảnh gia

Ngôi sao Nhiếp ảnh gia được trao cho những cá nhân không ngừng nâng cao kỹ năng nhiếp ảnh và đóng góp cho dự án Wikipedia.

Được giới thiệu bởi Grunt vào ngày 27 tháng 11 năm 2004.

 
 
{{thế:Ngôi sao Hộ vệ của Wiki|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Hộ vệ của Wiki|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Hộ vệ của WikiNgôi sao Hộ vệ của Wiki

Ngôi sao Hộ vệ của Wiki có thể được trao cho những người đã ngăn những người khác dùng Wikipedia để gian lận, hoặc những người đã bảo vệ Wikipedia chống lại các mối đe dọa không thuộc các ngôi sao khác. Ngôi sao Hộ vệ của Wiki được tạo sau bài viết Trận động đất năm 2004 ở Ấn Độ Dương (tiếng Anh), khi một tổ chức từ thiện cố gắng tận dụng lợi thế phạm vi phủ sóng truyền thông rộng rãi của bài viết này.

Được giới thiệu bởi Alkivar vào ngày 8 tháng 1 năm 2005. Việc mở rộng phạm vi của ngôi sao được đề xuất bởi Pine vào tháng 12 năm 2011 và không gây tranh cãi.

 
 
{{thế:Ngôi sao Chống phá hoại|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Chống phá hoại|1=message ~~~~|2=alt}}

Anti-Vandalism BarnstarNgôi sao Chống phá hoại

The Anti-Vandalism Barnstar may be awarded to those who show great contributions to protecting and reverting attacks of vandalism on Wikipedia. For more information on fighting vandalism, please see Wikipedia:Vandalism.

Introduced on February 27, 2005 by brian0918, and designed by Deathphoenix.

 
 
{{thế:The Barnstar of Good Humor|1=message ~~~~}}

{{thế:The Barnstar of Good Humor|1=message ~~~~|2=alt}}

Good Humor, Barnstar ofThe Barnstar of Good Humor

The Barnstar of Good Humor may be awarded to particularly light-spirited Wikipedians who, by their unshakably good humor, consistently and reliably lighten the mood, defuse conflicts, and generally make Wikipedia a better place to be.

Introduced on April 26, 2005 by Sango123.

 
 
{{thế:Ngôi sao Biên dịch viên|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Biên dịch viên|1=message ~~~~|2=alt}}

Rosetta BarnstarNgôi sao Biên dịch viên

The Rosetta Barnstar may be given to any editor who exhibits outstanding translation efforts on Wikipedia.

Introduced on June 1, 2005 by Harðor, and was designed by David Levy.

 
 
{{thế:Ngôi sao Thiết kế đồ hoạ|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Thiết kế đồ hoạ|1=message ~~~~|2=alt}}

Graphic Designer's BarnstarNgôi sao Thiết kế đồ hoạ

The Graphic Designer's Barnstar may be awarded to those who work tirelessly to provide Wikipedia with free graphic files, either original or a version of a known design (e.g. a country's flag).

Introduced by Redux on August 15, 2005. Original design by Sango123, later modified by L'Aquatique. Complete redesign by Rectilinium introduced on April 12, 2009.

 
 
{{thế:The da Vinci Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The da Vinci Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

da Vinci BarnstarThe da Vinci Barnstar

The da Vinci Barnstar may be awarded to anyone who has enhanced Wikipedia through their technical work (programming and tools, bot building, link repair, Mediawiki developers, etc.). This award may also be given to Cabalists, Mediators and Arbitrators – whose work is essential to the functioning of Wikipedia. Alternative: {{The Technical Barnstar}}

Suggested by EWS23 and Covington, designed by The Man in Question and introduced on March 6, 2006.

   
   
{{thế:The Left Half of the Half Barnstar|1=message ~~~~}}
{{thế:The Right Half of the Half Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Left Half of the Half Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}
{{thế:The Right Half of the Half Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Half BarnstarThe Half Barnstar

The Half Barnstar is awarded for excellence in cooperation, especially for productive editing together with someone who holds diametrically opposed viewpoints. Both users get one half of the star; when cooperating they hold a full one.

It was thought of in September 2006 by Radiant!, but not actually handed out until April 2007.

 
 
{{thế:Ngôi sao Biên tập viên|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Biên tập viên|1=message ~~~~|2=alt}}

Copyeditor's BarnstarNgôi sao Biên tập viên

The Copyeditor's Barnstar is awarded for excellence in copyediting.

speling grammer and punctunctuacion is, importent
spelling grammar and punctuation is, important
Spelling grammar and punctuation are, important
Spelling, grammar, and punctuation are important!

Suggested by Trusilver, designed by Kathryn NicDhàna with input from members of the League of Copyeditors and introduced on March 8, 2007. Retouched by H3llkn0wz in June 2010.

 
 
{{thế:Ngôi sao Đặc biệt|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Đặc biệt|1=message ~~~~|2=alt}}

Special BarnstarNgôi sao Đặc biệt

The Special Barnstar may be awarded to a user as a gesture of appreciation for a specific reason, when there is no other barnstar which would feel appropriate.

Introduced by Rhanyeia on May 14, 2007. Co-created with Suvi Ylioja.

 
 
{{thế:Ngôi sao Ý tưởng hay|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Ý tưởng hay|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Ý tưởng hayNgôi sao Ý tưởng hay

The "What a Brilliant Idea!" Barnstar should be awarded to a user who figures out an elegant solution to a particularly burdensome bottleneck or problem, or who identifies a means to improve Wikipedia in a profound way.

Adapted from the technology barnstar by The Transhumanist in May 2007, image design by download.

 
 
{{thế:AFC Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:AFC Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Articles for Creation BarnstarThe "Articles for Creation" Barnstar

The "Articles for Creation" Barnstar is awarded to users who have demonstrated great effort and dedication in reviewing articles and/or other related work for the Articles for creation process.

This award was created by Hersfold in July 2007.

 
 
{{thế:Ngôi sao Ngoại giao|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Ngoại giao|1=message ~~~~|2=alt}}

Diplomacy, Barnstar ofNgôi sao Ngoại giao

The Ngôi sao Ngoại giao is awarded to users who have helped to resolve, peacefully, conflicts on Wikipedia.

Introduced by Defender 911 in August 2007, image design by Hersfold.

 
 
{{thế:Ngôi sao Vô hình|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Vô hình|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Vô hìnhNgôi sao Vô hình

The Ngôi sao Vô hình is awarded to users who make significant and helpful contributions to the project, but have kept to the background without seeking recognition or reward for their work.

Designed and introduced by Hersfold in August 2007.

 
 
{{thế:Ngôi sao Lịch sự|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Lịch sự|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Lịch sựThe Ngôi sao Lịch sự

The Ngôi sao Lịch sự is intended to reward users for civility. The aim is to award good civility, and not to just warn against bad civility.

It was conceived and designed by Concordia in August 2007.

 
 
{{thế:Motivation Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Motivation Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Motivation BarnstarThe Motivation Barnstar

The Motivation Barnstar is awarded to users who

  • do a considerable amount to promote Wikipedia beyond the site, or
  • do wonders in "gee-ing up the troops" either through general motivation of Wikipedians, or
  • motivate Wikipedians by way of tools, contests, and other such things

This medal was introduced in August 2007 and designed by brian0918.

 
 
{{thế:Ngôi sao Socrates|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Socrates|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao SocratesThe Ngôi sao Socrates

The Ngôi sao Socrates is awarded to those editors who are extremely skilled and eloquent in their arguments.

Designed and introduced by Martinphi in September 2007.

 
 
{{thế:The Rescue Barnstar 3|1=message ~~~~}}

{{thế:The Rescue Barnstar 3|1=message ~~~~|2=alt}}

Rescue BarnstarThe Rescue Barnstar

The Rescue Barnstar is awarded to people who rescue articles from deletion. This can be independent of or in cooperation with the Article Rescue Squadron.

Proposed by Le Grand Roi des CitrouillesTally-ho! in October 2007 and officially listed July 2008.

 
 
{{thế:The Real-Life Barnstar|1=message ~~~~}} Real-Life BarnstarThe Real-Life Barnstar

The Real-Life Barnstar is awarded to editors who make contributions both online and offline, by organizing wiki-related real-life events.

Designed and introduced by TexasDex in November 2007.

 
 
{{thế:Ngôi sao Cứu chữa|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Cứu chữa|1=message ~~~~|2=alt}}

Recovery, Barnstar ofNgôi sao Cứu chữa

The Barnstar of Recovery is awarded to editors who make contributions to articles during their deletion reviews, thus saving the article from deletion. It has the international sign for first aid as its background.

Designed and introduced by Ryan4314 on January 7, 2008.

 
 
{{thế:Ngôi sao Sáng tạo nội dung|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Sáng tạo nội dung|1=message ~~~~|2=alt}}

Content Creativity BarnstarNgôi sao Sáng tạo nội dung

The Content Creativity Barnstar is given to Wikipedians in recognition of their work in content submission.

Introduced by Nothing444 on February 10, 2008, and modified by same on March 22, 2008.

 
 
{{thế:Ngôi sao Trích dẫn|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Trích dẫn|1=message ~~~~|2=alt}}

Citation BarnstarNgôi sao Trích dẫn

The Citation Barnstar is awarded to users who provide references and in-line citations to previously unsourced articles.

It was created in March 2008 by J.delanoy.

 
 
{{thế:Ngôi sao Đổi hướng|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Đổi hướng|1=message ~~~~|2=alt}}

Redirect BarnstarNgôi sao Đổi hướng

The Redirect Barnstar is awarded to those who have created and/or maintained useful redirects.

It was introduced by J.delanoy on March 8, 2008, and has undergone redesign.

 
 
{{thế:Ngôi sao Chữa cháy|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Chữa cháy|1=message ~~~~|2=alt}}

Anti-Flame BarnstarNgôi sao Chữa cháy

The Anti-Flame Barnstar is awarded for users who have kept cool in conflicts, as well as resolving them.

Originally designed on Wikimedia Commons. Introduced on English Wikipedia by Nothing444 on March 22, 2008.

 
 
{{thế:Ngôi sao Chống Spam|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Chống Spam|1=message ~~~~|2=alt}}

Ngôi sao Chống SpamNgôi sao Chống Spam

The Ngôi sao Chống Spam is awarded to users who fight spam.

Introduced by Od Mishehu on March 27, 2008, image design by download.

 
 
{{thế:Ngôi sao Thư ký|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Thư ký|1=message ~~~~|2=alt}}

Writer's BarnstarNgôi sao Thư ký

The Writer's Barnstar may be awarded to two groups of Wikipedians: Wikipedians writing articles about writers and books, and Wikipedians writing a large number of articles/edits.

Introduced by Kubek15 on April 2, 2008, and designed by Penubag.

 
 
{{thế:Guidance Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Guidance Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Guidance BarnstarThe Guidance Barnstar

The Guidance Barnstar may be awarded to users who help others locate valuable resources, information, or assistance.

Introduced by Scartol on April 13, 2008.

 
 
{{thế:Your Opinion is More Important than You Think Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Your Opinion is More Important than You Think Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Your Opinion is More Important than You Think BarnstarThe Your Opinion is More Important than You Think Barnstar

The Your Opinion is More Important than You Think Barnstar was created for awarding to Wikipedians who don't realize that something they have said has helped make Wikipedia better. It is suggested, since the recipient of this award does not realize that they have helped, that you inform the recipient what change has come about as a result of whatever it was they said that was so noteworthy.

Introduced by Bob the Wikipedian on April 14, 2008. Image redone by SimpsonsFan08 on April 25, 2008.

 
 
{{thế:Audio Barnstar|1=message ~~~~}} Audio BarnstarThe Audio Barnstar

The Audio Barnstar may be awarded to editors who make a significant contribution to the wiki by creating and/or adding original or rare audio files, such as historical recordings, self-made music, self-made examples of sound effects or musical styles, natural sounds, etc.

Designed and introduced by Yintan on May 24, 2008.

 
{{thế:All-Around Amazing Barnstar|1=message ~~~~}} All-Around Amazing BarnstarThe All-Around Amazing Barnstar

The All-Around Amazing Barnstar is awarded to editors who are all-around amazing in most—if not all—parts of Wikipedia. These users have exemplified what it means to be a true Renaissance man or woman of Wikipedia, being active in more than one part of the Wikipedia community, and understanding that a true Wikipedian is more than just an editor of articles.

This barnstar was originally created on June 24, 2008 for BranStark by Angel caboodle for his continuing contributions in all aspects of Wikipedia.

 
 
{{thế:The Modest Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Modest Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Modest BarnstarThe Modest Barnstar

The Modest Barnstar is an award suitable for any editing feat that makes a modest improvement to Wikipedia.

Introduced on July 1, 2008 by Meisfunny with the image from Pedant.

 
{{thế:Home-Made Barnstar|1=message ~~~~}} Home-Made BarnstarThe Home-Made Barnstar

The Home-Made Barnstar is awarded to people who do a lot of work in difficult areas and do it well. Recipients are able to think outside the box, the original intention of the WP:IAR principle, and their interventions are always, or almost always effective in resolving or progressing difficulties and disputes.

Introduced in July 2008 by John.

 
 
{{thế:Red Link Removal Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Red Link Removal Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Red Link Removal BarnstarThe Red Link Removal Barnstar

The Red Link Removal Barnstar may be awarded to editors who show diligence in removing red links in articles by creating new articles, correcting the links to connect to appropriate existing articles or deleting links to articles that should not exist because they do not satisfy Wikipedia:Notability guidelines.

Proposed by Dogcowsaysmoof and introduced by Neptune5000 on September 29, 2008.

 
 
{{thế:The Cleanup Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Cleanup Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Cleanup BarnstarThe Cleanup Barnstar

The Cleanup Barnstar may be awarded to users who clean up articles.

Introduced by Neptune5000 on October 13, 2008, image design by download.

 
 
{{thế:The Wikilink Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Wikilink Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Wikilink BarnstarThe Wikilink Barnstar

The Wikilink Barnstar may be awarded to users who either add useful links or remove unnecessary links in articles.

Introduced by Neptune5000 on October 14, 2008.

 
 
{{thế:The Admin's Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Admin's Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Admin's BarnstarThe Admin's Barnstar

The Admin's Barnstar may be awarded to administrators who made a particularly difficult decision, did a tiresome but needed admin task, cleared some nasty backlog or just to show an administrator that you think they are doing good work in a particular area of "the job" and that their work is appreciated. To be used when other, more specific, barnstars do not apply to the reasons at hand.

Introduced by SoWhy on November 14, 2008, and redesigned by Rectilinium on May 8, 2009.

 
 
{{thế:The Teamwork Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Teamwork Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Teamwork BarnstarThe Teamwork Barnstar

The Teamwork Barnstar may be awarded when several editors work together to improve an article.

Introduced in November 2008 by JaGa.

 
 
{{thế:Ngôi sao Chính trực|1=message ~~~~}}

{{thế:Ngôi sao Chính trực|1=message ~~~~|2=alt}}

Integrity, Barnstar ofNgôi sao Chính trực

The Barnstar of Integrity may be awarded to those editors who have shown to be a person of integrity and honor. Or, more simply, a stand-up guy/gal.

Introduced by Shirulashem on December 30, 2008.

 
 
{{thế:Typo Team Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Typo Team Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Typo Team BarnstarThe Typo Team Barnstar

The Typo Team Barnstar may be awarded to any editor who has exceptional contributions in fixing typos.

Suggested by Jason Quinn and designed by Sophus Bie February 9, 2009.

 
 
{{thế:The Press Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Press Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Press BarnstarThe Press Barnstar

The Press Barnstar may be awarded to any editor whose contributions to an article were cited by one or more news services off Wikipedia. Alternatively, it may be awarded to a Wikipedian or Wikiproject whose contributions have earned Wikipedia praise from the media. As the focus of this barnstar is off Wikipedia praise it should not be awarded to those who have contributed to internal news services like the Signpost or Wikiproject news letters, nor to those who actively edit articles concerning the press in general.

It may also be used for editors who have done good work in contributing to Journalism-related subjects.

Suggested by TomStar81 and designed by Chamal N February 15, 2009, and introduced February 20, 2009.

 
 
{{thế:The Copyright Cleanup Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Copyright Cleanup Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Copyright Cleanup BarnstarThe Copyright Cleanup Barnstar

The Copyright Cleanup Barnstar may be awarded to those contributors who have gone the extra mile in clearing up copyright concerns on Wikipedia.

Suggested by Moonriddengirl and designed by ArielGold on March 17, 2009.

 
 
{{thế:The BLP Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The BLP Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

BLP BarnstarThe BLP Barnstar

The BLP Barnstar is for users who work to diligently source and maintain neutrality in biography articles, ensuring they adhere to the Biographies of Living Persons policy.

Requested by Enigmaman, and designed by ArielGold on April 2, 2009.

 
 
{{thế:The Curator Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Curator Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Curator BarnstarThe Curator Barnstar

The Curator Barnstar may be awarded to those who have a long history of improving Wikipedia by finding and/or restoring historical files (illustrations, photographs, documents, sounds...).

Introduced by Ksempac on August 11, 2009.

 
{{thế:Recent Changes Barnstar|1=message ~~~~}} Recent Changes BarnstarThe Recent Changes Barnstar

The Recent Changes Barnstar is for users who have been doing a lot of helpful work while patrolling Recent changes.

Introduced by Porchcrop on October 8, 2009.

 
 
{{thế:Disambiguator's Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Disambiguator's Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Disambiguator's BarnstarThe Disambiguator's Barnstar

The Disambiguator's Barnstar may be awarded to any Wikipedian who is a prolific disambiguator.

Introduced by Quinxorin on June 16, 2010; original idea by Extra999.

 
{{thế:The Checkuser's Barnstar|1=message ~~~~}} Checkuser's BarnstarThe Checkuser's Barnstar

The Checkuser's Barnstar may be awarded to checkusers who tirelessly work to keep Wikipedia free from sockpuppets.

Introduced by Reaper Eternal on April 11, 2011.

 
{{thế:The Philosophy Barnstar|1=message ~~~~}} Philosophy BarnstarThe Philosophy Barnstar

The Philosophy Barnstar is awarded to users that make extremely wise, and sometimes unusually clever, decisions regarding matters on Wikipedia.

 
 
{{thế:The Mediator Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Mediator Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Mediator BarnstarThe Mediator Barnstar

The Mediator Barnstar is awarded to users that served well as a mediator between heated debates on the talk pages of articles and users.

 
{{thế:The Reviewer Barnstar|1=message ~~~~}} NEW BarnstarThe Reviewer Barnstar

The Reviewer Barnstar is awarded to users who diligently review new or newly improved articles for errors/mistakes.

 
{{thế:The Premium Reviewer Barnstar|1=message ~~~~}} Premium Reviewer BarnstarThe Premium Reviewer Barnstar

The Premium Reviewer Barnstar is awarded to users that have achieved more than three Reviewer Barnstars or are given to users who have diligently reviewed an article or set of articles very closely to ensure its good quality on Wikipedia.

 
{{thế:The Eraser Barnstar|1=message ~~~~}} Eraser BarnstarThe Eraser Barnstar

The Eraser Barnstar is awarded to those who remove unnecessary information from images or descriptions.

 
{{thế:The Winnowing Fan Barnstar|1=message ~~~~}} Winnowing Fan BarnstarThe Winnowing Fan Barnstar

The Winnowing Fan Barnstar is awarded to those who work to separate Wikipedia's "wheat" from its "chaff".

Introduced by KDS444 on 7 December 2016 following consensus on talk page.

 
{{thế:The Feather Barnstar|1=message ~~~~}} Feather BarnstarThe Feather Barnstar

The Feather Barnstar is awarded for the creation of good articles for a long period of time.

 
 
{{thế:The Purple Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Purple Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Purple BarnstarThe Purple Barnstar

The Purple Barnstar is awarded to those who have endured undue hardship (e.g., incessant harassment, personal issues, etc.) on or outside Wikipedia but still remain resolute in their commitment to the project and its ideals.

 
{{thế:The Valued Picture Barnstar|1=message ~~~~}} Valued Picture BarnstarThe Valued Picture Barnstar

The Valued Picture Barnstar is awarded to users that uploaded a free image to Wikipedia that is considered wonderful, valuable, and crucial.

 
{{thế:The Detective Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Detective Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Detective BarnstarThe Detective Barnstar

The Detective Barnstar to be awarded for exceptional work in investigating matters of interest to Wikipedia.

Original idea by ChrisO remastered by Antonu.

 
{{thế:Instructor's Barnstar|1=message ~~~~}} The Instructor's BarnstarThe Instructor's Barnstar

The Instructor's Barnstar is awarded to Wikipedians for stellar work in the area of writing or improving instructional material, such as how-to and help pages, documentation of templates or of Wikipedia tools, or Wikipedia processes, policies and guidelines. (See also the Helping Hand Barnstar for providing individual assistance to new editors, and the Guidance Barnstar for helping other editors of any experience level find already-existing resources.)

Introduced by SMcCandlish on December 18, 2011.

 
{{thế:The Stub Barnstar|1=message ~~~~}} The Stub BarnstarThe Stub Barnstar

The Stub Barnstar may be awarded to Wikipedians for exceptional work in the area of Stub creation, expansion and sorting.

Introduced by BigPadresDUDE in September 2009.

 
 
{{thế:The Excellent New Editor's Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Excellent New Editor's Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Excellent New Editor's BarnstarThe Excellent New Editor's Barnstar

The Excellent New Editor's Barnstar is awarded as part of editor retention efforts to new Wikipedians using best practices from the very beginning!

Introduced by Mark Miller on December 31, 2012 as inspired by John from Idegon.


 
{{thế:Scholarly Barnstar|1=message ~~~~}} The Scholarly BarnstarThe Scholarly Barnstar

The Scholarly Barnstar is awarded in recognition of contributions based on high-quality academic sources.

Introduced by Noah Kastin on July 25, 2017, based on an idea by Eperoton.

Topical barnstars sửa

A topical barnstar is for a topic or area of substantial interest to users of Wikipedia.

Image What to type Title and description
Barnstar 1.0 Barnstar 2.0 or alternate version
 
 
{{thế:The Running Wikipedian Barnstar|1=message ~~~~|2=gender}}

{{thế:The Running Wikipedian Barnstar|1=message ~~~~|2=gender|3=alt}}

The Running Wikipedian Barnstar

The Running Wikipedian Barnstar may be awarded for distinguished efforts in sports-related articles. This barnstar is intended for those who give 110% in order to advance Wikipedia's coverage of the world of sports.

Introduced on February 15, 2005, and designed by Deathphoenix and brian0918. The ability to change the gender of this barnstar was introduced on January 19, 2018 by Noah Kastin.

 
 
{{thế:The Barnstar of National Merit|message}}

{{thế:The Barnstar of National Merit|message|alt}}

The Barnstar of National Merit

The Barnstar of National Merit may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of any given country.

Proposed by Redux on February 23, 2005, and designed by Zscout370.

For national variations, see Barnstar of National Merit or the national variations.

 
 
{{thế:The Technology Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Technology Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Technology Barnstar

The Technology Barnstar may be awarded to an editor who makes particularly fine Technology-related contributions.

Introduced on March 3, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul, image design by brian0918 and download.

 
 
{{thế:The Oddball Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Oddball Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Oddball Barnstar

The Oddball Barnstar may be awarded to an editor who creates a particularly fine article regarding a subject that is odd, whimsical, or is otherwise something that one wouldn't expect to find in more traditional encyclopedias.

Introduced on March 22, 2005 by ClockworkSoul, and designed by Riffsyphon1024 and brian0918.

 
{{thế:The Society Barnstar|1=message ~~~~}} The Society Barnstar

The Society Barnstar is intended for those whose work advances the general understanding of any given society one may attain by consulting Wikipedia.

Introduced on March 23, 2005 by Clockworksoul and designed by grm_wnr.

 
{{thế:The Barnstar of High Culture|1=message ~~~~}} The Barnstar of High Culture

The Barnstar of High Culture may be awarded to an editor who makes particularly fine culture-related contributions.

Introduced on March 23, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul, and designed by AllyUnion and brian0918.

 
 
{{thế:The Epic Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Epic Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Epic Barnstar

The Epic Barnstar may be awarded to an editor who makes particularly fine History and Events- related contributions.

Introduced on April 15, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul and designed by ClockworkSoul.

 
 
{{thế:Ngôi sao Khoa học|1=message ~~~~|2=}}

{{thế:Ngôi sao Khoa học|1=message ~~~~|2=alt}}

The E=mc² Barnstar

The E=mc2 Barnstar may be awarded to an editor who makes particularly fine contributions regarding mathematics- or science-related topics.

Introduced on April 22, 2005 by brian0918 and ClockworkSoul.

 
 
{{thế:The Current Events Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Current Events Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Current Events Barnstar

The Current Events Barnstar may be awarded to editors who make substantial contributions to current events articles, helping accurate information get through when it is most needed.

Introduced by Kizor on July 7, 2005, and designed by Zscout370, David Levy and Sango123.

 
{{thế:VG Barnstar|1=message ~~~~}} The Video Games Barnstar

The Video games Barnstar is the award given to Wikipedians recognized for their efforts to improve and to develop, including their contributions to video game related articles.

Introduced by Kizor on July 7, 2005, and designed by Zscout370, David Levy and Sango123.

 
{{thế:bio-star|1=message ~~~~}} The Bio-Star

The Bio-Star is awarded in recognition of exceptional article contributions in the life sciences.

This award was proposed by Francisco Valverde on April 1, 2006, and the design was created on May 4, 2006 by LiquidGhoul.

 
 
{{thế:The Geography Barnstar|1=message ~~~~}} The Geography Barnstar

The Geography Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of Geography. It may also be awarded to those who create a particularly fine article of any given country.

Introduced by Piotrus on July 4, 2006. New design by Simply south and Jza84 on July 1, 2008.

 
 
{{thế:The Business and Economics Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Business and Economics Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Business and Economics Barnstar

The Business and Economics Barnstar may be awarded to anyone who makes a major, good and balanced contribution to the pages on business, economics or related matters.

Suggested by Major Bonkers, the first design looked like this, and the current design by Smurrayinchester was unveiled in August 2006.

 
 
{{thế:The Barnstar of Liberty|1=message ~~~~}}

{{thế:The Barnstar of Liberty|1=message ~~~~|2=alt}}

The Barnstar of Liberty

The Barnstar of Liberty may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of human rights, liberty or freedom of expression.

Proposed by evrik 2005, and designed by Smurrayinchester in August 2006.

 
 
{{thế:WikiProject Film Award|yourname=~~~|theirname=|extra=|awarded=~~~~~}} The Film Barnstar

The Film Barnstar may be awarded to an editor who improves Wikipedia's film coverage, or who does an excellent job on an article about a film or film-related topic.

The barnstar was originally created in November 2006 by Cbrown1023; the design has since been revised.

 
 
{{thế:The LGBT Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The LGBT Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The LGBT Barnstar

The LGBT Barnstar is awarded to editors who make significant contributions about LGBT-related topics, including homosexuality, bisexuality, transgender; LGBT life and culture; LGBT people, events, and movements; societal issues; and population statistics.

Proposed by Dev920 on November 11, 2006, and designed by Ouro.

 
 
{{thế:The Fauna Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Fauna Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Fauna Barnstar

The Fauna Barnstar is awarded to editors who make significant contributions to either wild or domestic animal related articles that expand Wikipedia’s knowledge about various animal species, habitats, behavior/characteristics, endangerment, and population statistics.

Proposed and designed by Persian Poet Gal in December 2006. PaleoNeonate made the 2.0 version of the barnstar, aka the "Barnstarfish," based on a suggestion from WikiSquirrel42.

 
 
{{thế:The Environmental Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Environmental Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Environmental Barnstar

The Environmental Barnstar is awarded to Wikipedians who have made significant contributions towards environment-related articles, raising environmental awareness in Wikipedia, or assisting in Wikipedia:WikiProject Environment.

The award was introduced and designed by User:OhanaUnited. It was introduced on April 27, 2007.

 
{{thế:Mixed Drinks Barnstar|1=message ~~~~}} The Mixed Drinks Barnstar

The Mixed Drinks Barnstar is awarded to contributors who have tirelessly expanded and improved mixed drinks related articles, projects, templates and other related subjects.

Introduced on January 14, 2007, and designed by Willscrlt.

 
{{thế:The Biography Barnstar|1=message ~~~~}} The Biography Barnstar

The Biography Barnstar may be awarded to Wikipedians who exhibit exceptional effort and dedication to articles related to biographies.

The award was suggested by Warlordjohncarter and created by Mr.Z-man on May 19, 2007.

 
{{thế:The Literary Barnstar|1=message ~~~~}} The Literary Barnstar

The Literary Barnstar may be awarded to an editor who makes significant contributions to articles about literature.

Designed by Scartol in September 2007.

 
 
{{thế:The Royalty's Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Royalty's Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Royalty and Nobility Barnstar

The Royalty and Nobility Barnstar is awarded to editors who make significant contributions to royalty and nobility related articles that expand Wikipedia’s knowledge about the biographies of people belonging to royalty and/or nobility.

Developed by BolinhasFofas in September 2007, with a major design change in 2008.

 
 
{{thế:The Fraternity and Sorority Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Fraternity and Sorority Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Fraternity and Sorority Barnstar

The Fraternity and Sorority Barnstar may be awarded to an editor who makes excellent contributions to articles dealing with fraternities or sororities.

This award was introduced and designed on November 28, 2007 by Miranda.

 
 
{{thế:The Tao Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Tao Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Tao Barnstar

The Tao Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about the eastern religion of Taoism.

Introduced on December 27, 2007 by Rbpolsen.

 
{{thế:The Barnstar of Fine Arts|1=message ~~~~}} The Barnstar of Fine Arts

The Barnstar of Fine Arts may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve Wikipedia's coverage of visual arts.

Introduced by VegitaU on January 9, 2008.

 
 
{{thế:Music Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Music Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Music Barnstar

The Music Barnstar is awarded to Wikipedians that exhibit exceptional effort and dedication to music-related articles.

Introduced on January 13, 2007 by Patman2648; designed by Rama.

 
{{thế:The Nessie Barnstar|1=message ~~~~}} The Nessie Barnstar

The Nessie Barnstar is awarded to Wikipedians that exhibit exceptional effort and dedication to cryptozoology related articles.

Suggested by Gniniv; idea by Kayau and Kendroche, designed by H3llkn0wz. Was introduced August 22, 2010.

 
 
{{thế:The Christianity Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Christianity Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Christianity Barnstar

The Christianity Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about the religion of Christianity.

Introduced on February 1, 2008 by Rbpolsen.

 
{{thế:The Human Rights Barnstar|1=message ~~~~}} The Human Rights Barnstar

The Human Rights Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve an article related to human rights.

Suggested by Susanbryce. Introduced by Rbpolsen on February 1, 2008.

 
 
{{thế:The Buddhism Barnstar|1=message ~~~~}} The Buddhism Barnstar

The Buddhism Barnstar may be awarded to an editor who significantly contributes helpful information about the eastern religion of Buddhism.

Originally created as the Buddha Barnstar in February 2008, this was modified in September 2009 and renamed the Buddhism Barnstar.

 
{{thế:The Islamic Barnstar|1=message ~~~~}} The Islamic Barnstar

The Islamic Barnstar may be awarded to an editor who contributes or posts helpful information about Islam.

Designed and introduced by JuanMuslim in May 2006.

 
{{thế:The Charity Barnstar|1=message ~~~~}} The Charity Barnstar

The Charity Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to expand or improve an article related to charity.

Suggested by Susanbryce. Introduced by Rbpolsen on February 16, 2008.

 
{{thế:HumanSexualityBarnstar|1=message ~~~~}} The Human Sexuality Barnstar

The Human Sexuality Barnstar may be given to editors who contribute well to articles or the project, relating to human sexuality.

Designed and introduced on April 6, 2008 by Simon Speed.

 
 
{{thế:The Peace Barnstar|1=message ~~~~}} The Peace Barnstar

The Peace Barnstar is to be awarded to users who create articles about or on subjects relating to peace, nonviolence, and tolerance.

Introduced by Dudemeister1234 on June 22, 2008, then retouched by L'Aquatique.

 
{{thế:The New Jewish Barnstar|1=message ~~~~}} The Jewish Barnstar

The Jewish Barnstar may be awarded to editors who greatly and positively contribute to articles relating to Jews and Judaism-related topics.

Designed by L'Aquatique in June 2008.

 
 
{{thế:Hinduism Award|1=message ~~~~}}

{{thế:Hinduism Award|1=message ~~~~|2=alt}}

The Hinduism Barnstar

The Hinduism Barnstar is awarded to those who make outstanding contributions to Hinduism-related content.

Introduced by Gizza and designed by Priyanath, in June 2008.

 
{{thế:The Workers' Barnstar|1=message ~~~~}} The Workers' Barnstar

The Workers' Barnstar may be awarded to Wikipedians who edit, or improve wikipedia's information on Socialism or Communism.

Introduced by CindyTalk on July 3, 2008.

 
 
{{thế:Emo Barnstar|message}}

{{thế:Emo Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Emo Barnstar

The Emo Barnstar may be awarded for work on any page in Emo musical groups.

Idea for topic created by Shapiros10; image created by EE in July 2008.

 
 
{{thế:The SVG Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The SVG Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The SVG Barnstar

The SVG Barnstar may be awarded to an editor who makes significant contributions to converting raster images into vector images.

Introduced on July 26, 2008, and designed by pbroks13.

 
{{thế:Jainism Award|1=message ~~~~}} The Jainism Barnstar

The Jainism Barnstar is awarded to those who make outstanding contributions to Jainism-related content.

Introduced by Qmwne235 and designed by Anish Shah in August 2008.

 
 
{{thế:The Wine Barnstar|1=message ~~~~}} The Wine Barnstar

The Wine Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to articles on wine or wine-related subjects.

Introduced by Murgh on February 3, 2009.

 
 
{{thế:The Food and Drink Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Food and Drink Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Food and Drink Barnstar

The Food and Drink Barnstar is awarded to contributors who have tirelessly expanded and improved food and drink related articles, projects, templates and other food and drink related subjects.

Introduced on February 4, 2009 by Jerem43, image design by Jerem43 and download.

 
 
{{thế:SciFi Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:SciFi Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Science Fiction Barnstar

The Science Fiction Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to science fiction articles.

Proposed by j@5h+u15y@n, designed and introduced by Sophus Bie on February 10, 2009.

 
{{thế:The Women's History Barnstar|1=message ~~~~}}
The Women's History Barnstar

The Women's History Barnstar is awarded to people who advance the goals of WikiProject Women's History. It features a painting of Clio, the muse of history, painted by Artemsia Gentileschi.

Introduced on October 9, 2014 by Maranjosie, who also designed it.

 
{{thế:WikiProject Albums Barnstar|1=message ~~~~}} The WikiProject Albums Barnstar

The WikiProject Albums Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to album articles or to project maintenance.

Proposed by Zidane tribal, designed by Maen. K. A. on April 16, 2009.

 
{{thế:The Space Barnstar|1=message ~~~~}} The Space Barnstar

The Space Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to astronomy and spaceflight articles, including planets, stars, unmanned & manned space missions, launch vehicles, spacecraft, and so on.

Introduced on April 17, 2009 by Colds7ream, design by Rectilinium.

 
 
{{thế:The Toy Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Toy Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Toy Barnstar

The Toy Barnstar may be awarded to those who make outstanding contributions to toy related articles.

Introduced and designed on June 19, 2009 by Abce2.

 
{{thế:World War Barnstar|1=message ~~~~}} The World War Barnstar

The World War Barnstar is for users who contribute especially well to World War related articles.

Barnstar idea by Kayau, and design by Kingpin13, 11:40, July 9, 2009 (UTC).

 
 
{{thế:Zoroastrianism Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Zoroastrianism Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Zoroastrianism Barnstar

The Zoroastrianism Barnstar is awarded to those who make outstanding contributions to Zoroastrianism-related content.

Requested by Warrior4321. Designed and introduced by ThaddeusB on September 8, 2009.

 
{{thế:BarnSakura Award|1=message ~~~~}} The Anime and Manga BarnSakura

The Anime and Manga BarnSakura is awarded to those who have made significant contributions to anime and manga related articles.

Barnstar proposed by Ynhockey on October 23, 2005, and designed by Mitsukai on March 28, 2006.

 
{{thế:PRC Barnstar|1=message ~~~~}} The PRC Barnstar

The PRC Barnstar is awarded to those who have made significant contributions to People's Republic of China related articles.

Barnstar proposed and designed by Ohconfucius on January 14, 2010.

 
 
{{thế:iOS Barnstar|1=message ~~~~}} The iOS Barnstar

The iOS Barnstar is awarded to those who have made significant contributions to iOS-related articles.

Barnstar proposed and designed by NerdyScienceDude on January 25, 2010.

 
 
{{thế:Automotive Barnstar|1=message ~~~~}} The Automotive Barnstar

The Automotive Barnstar is awarded to those who have improved featured or regular automobile-related articles.

Barnstar proposed by Pomgut on March 11, 2010.

 
{{thế:Metal Music Barnstar|1=message ~~~~}} The Metal Music Barnstar

The Metal Music Barnstar is awarded to those who have helped to improve and significantly contribute to Heavy Metal music and related articles.

Barnstar proposed and designed by Deftonesderrick on March 16, 2010.

 
{{thế:Schools Barnstar|1=message ~~~~}} The Schools Barnstar

The Schools Barnstar is awarded to those who have helped to improve and significantly contribute to school-related articles.

Barnstar proposed and designed by Jh12 on September 11, 2008.

 
{{thế:Telecommunications Barnstar|1=message ~~~~}} The Telecommunications Barnstar

The Telecommunications Barnstar is awarded to those who have helped to improve and significantly contribute to telecommunication-related articles.

Barnstar proposed by RichardOwen97 on March 7, 2010, and designed by NerdyScienceDude on March 20, 2010.

 
 
{{thế:Comics Star|1=message ~~~~}} The Comics Barnstar

The Comics Barnstar is rewarded to those who have helped to improve and significantly contribute to comic-related articles.

Barnstar designed by Steveblock on January 17, 2006.

 
 
{{thế:The Industrial Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Industrial Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Industrial Barnstar

The Industrial Barnstar is awarded to those who have worked to improve industrial music related articles.

Originally designed by Torchiest on April 4, 2010.

 
{{thế:Oklahoma Barnstar|1=message ~~~~}} The Oklahoma Barnstar

The Oklahoma Barnstar may be awarded to users who have great edits to articles related to the state of Oklahoma.

Introduced by Kiddo27 on 21:19, April 21, 2010 (UTC).

 
{{thế:The Geology Barnstar|1=message ~~~~}} The Geology Barnstar

The Geology Barnstar acknowledges editors who have made extraordinarily nice contributions to geology articles.

Introduced by Gyrobo on June 7, 2010. Image designed by H3llkn0wz on June 8, 2010.

 
{{thế:Psychology Barnstar|1=message ~~~~}} The Psychology Barnstar

The Psychology Barnstar was created to reward editors who advance the goals of WikiProject Psychology.

Introduced by MartinPoulter on 16 July 2010. Image designed by Orionist on April 12, 2011.

 
 
{{thế:The Cast Iron Engineering Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Cast Iron Engineering Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Cast Iron Engineering Barnstar

The Cast Iron Engineering Barnstar is awarded to Wikipedians who have made significant contributions to engineering-related subjects.

Introduced by Dr.K. on November 21, 2011.

 
 
{{thế:chembarn|1=message ~~~~}}
{{thế:The Chemistry Barnstar|1=message ~~~~}}
The Chemistry Barnstar

The Chemistry Barnstar is awarded to appreciate the contributions of users to the coverage of chemistry subjects on Wikipedia.

Proposed by Extra999; created by Antonu.

 
{{thế:Internet Barnstar|message}} The Internet Barnstar

The Internet Barnstar is awarded to appreciate the contributions of users to the coverage of Internet-related subjects on Wikipedia.

Original idea and proposed by Kusaga; created by mabdul.

 
{{thế:The Professional Wrestling Star|1=message ~~~~}} The Professional Wrestling Star

The Professional Wrestling Star is awarded to appreciate the contributions of users to the coverage of professional wrestling-related subjects on Wikipedia, or assisting in WikiProject Professional wrestling.

Proposed by GIGGAS2; redesigned by Vjmlhds on January 7, 2015.

 
{{thế:The Blazing star barnstar|1=message ~~~~}} The Blazing star barnstar

The Blazing star barnstar for stellar contributions that improve botany and plant related articles.

Original idea and proposed by FloraWilde on 4 September 2014. created by FloraWilde on September 4, 2014.

 
{{thế:Animation Barnstar|1=message ~~~~}} The Animation Barnstar

The Animation Barnstar is awarded to editors who have made significant contributions to Wikipedia's coverage of animation.

Proposed by Jpcase on September 3, 2014. Design by Wrk3.

 
{{thế:Architecture Barnstar|1=message ~~~~}} The Architecture Barnstar

The Architecture Barnstar may be awarded to users who have great edits to articles related to architecture.

Introduced by User:Rossi101 on 13:28, 27 February 2015 (UTC).

 
{{thế:Bangladesh Barnstar|1=message ~~~~}} The Bangladesh Barnstar

The Bangladesh Barnstar may be awarded to users who have great edits to articles related to Bangladesh.

Introduced by User:Rossi101 on 08:47, 1 March 2015 (UTC).

 
{{thế:The Mineralogy Barnstar|1=message ~~~~}} The Mineralogy Barnstar

The Mineralogy Barnstar is awarded to appreciate the contributions of users to the coverage of mineralogy subjects on Wikipedia.

Barnstar proposed by Ynhockey on October 23, 2005, and designed by Mitsukai on March 28, 2006.

 
{{thế:Taiwan Barnstar|1=message ~~~~}} The Taiwan Barnstar

The Taiwan Barnstar is awarded to those who have made significant contributions to Taiwan related articles.

Introduced on August 26, 2010, and designed by Pbdragonwang.

 
{{thế:American Old West barnstar|1=message ~~~~}} The American Old West Barnstar

The American Old West Barnstar is awarded to those who make ongoing contributions to topics about the American Old West.

Barnstar introduced and designed by btphelps on December 15, 2015.

 
 
{{thế:The Tropical Cyclone Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Tropical Cyclone Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Tropical Cyclone Barnstar

For the awardee's excellent contributions to tropical cyclone-related articles.

 
{{thế:Eastern Barnstar|1=message ~~~~}} The Eastern Barnstar

The Eastern Barnstar is awarded for contributions relating to the Order of the Eastern Star.

Barnstar introduced and designed by SarekOfVulcan on May 22, 2009. Template created and added here by Noah Kastin on January 24, 2018.

 
{{thế:AF Barnstar|1=put your message here ~~~~}} The Art+Feminism Barnstar

The Art+Feminism Barnstar is awarded for contributions relating to Art+Feminism.

 
 
{{thế:The Minnesota barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Minnesota barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Minnesota Barnstar

The Minnesota Barnstar is awarded to Wikipedians who have made significant contributions towards Minnesota-related articles and/or Wikipedia:WikiProject Minnesota.

The award was originally introduced and designed by LouisChance on June 6, 2012. paul2520 started a template, with the ability to use the Seal of Minnesota as an alt image.


 
{{thế:Bravery Barnstar|1=message ~~~~}} The Bravery BarnstarThe Bravery Barnstar

The Bravery Barnstar is awarded to appreciate the contributions of Editors to the coverage of subjects, related to the theme of bravery and courage, including moral courage, on Wikipedia.

Idea of DennisPietras, designed and introduced 04 March 2017 by Chris Oxford.

Wikipedia-space barnstars sửa

These barnstars are given to editors for things done behind the scenes, in those corners of the Wikipedia project unseen by the general public, helping to keep things moving along.

They can be sorted by title by clicking the button next to "Title and description".

Image What to type Title and description
Barnstar 1.0 Barnstar 2.0 or alternate version
 
 
{{thế:Barnstar Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Barnstar Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Barnstar Barnstar

The Barnstar Barnstar was created to recognize Wikipedians who have contributed to Wikipedia by creating and awarding barnstars. As of January 2012, this barnstar is made more specific to be the project barnstar for WikiProject Wikipedia Awards.

This award was introduced on December 23, 2005 by Cyde, and the design was modified by Sango123. The description was updated in January 2012 by Pine.

 
 
{{thế:The Template Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Template Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Template Barnstar

The Template Barnstar may be awarded to an editor who contributes significantly to create or improve useful templates and infoboxes.

Introduced by Smurrayinchester on January 8, 2006.

 
 
{{thế:The Userpage Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Userpage Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

Excellent User Page Barnstar

The Excellent User Page Barnstar is given to those who put in that extra effort on their user page, whether in terms of design, writing, or content. If you find a user page that is unusually entertaining, useful, informative, beautiful, or otherwise noteworthy, let them know with this award.

Introduced by Frater5 on May 29, 2006.

 
 
{{thế:MOTD Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:MOTD Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Motto of the Day Barnstar

The Motto of the Day Barnstar is to be awarded to frequent participants of WP:Motto of the day.

Introduced by ~AH1(TCU) on February 16, 2007. New design by Madhero88 on April 7, 2009.

 
 
{{thế:The Commons Ambassador Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Commons Ambassador Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Commons Ambassador Barnstar

The Commons Ambassador Barnstar is awarded to users who make exceptional contributions to the synergistic relationship of English Wikipedia with Wikimedia Commons by searching through Commons to find suitable pictures to add to English Wikipedia or finding free-use images on English Wikipedia and moving them to Commons.

Suggested by Johntex, designed by Smomo and introduced on March 6, 2007.

 
 
{{thế:The Categorisation Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Category Barnstar|1=message ~~~~}}

The Categorisation Barnstar

The Categorisation Barnstar is to be awarded to users who dedicate themselves to pruning, maintaining and caring for our category structure, helping it to grow, or who devote themselves to categorising articles to better aid our readers.

Suggested by Iuio on April 16, 2007[1] and introduced by Hiding T on April 12, 2008. Redesigned by Rectilinium in April 2009.

 
{{thế:Tip of the Day Barnstar|1=message ~~~~}} The Tip of the Day Barnstar

The Tip of the Day Barnstar should be awarded to a user who participates beyond the call of duty in the Tip of the day department.

It was adapted from the technology barnstar by The Transhumanist in May 2007, then later the image from the what a brilliant idea barnstar was adopted.

 
{{thế:The Translation Barnstar|1=message ~~~~}} Translation Barnstar

The Translation Barnstar is awarded to those who contribute to Wikipedia:Translation.

This award was introduced by OhanaUnited on June 3, 2007, and designed by Chaza93.

 
 
{{thế:Adopt-a-user Barnstar|1=message ~~~~}} The Adopt-a-User Barnstar

The Adopt-a-User Barnstar may be awarded to Wikipedians who go above and beyond as adopters or in improving the Adopt-a-User program.

The award was created by CA387 for his adopter, Bencherlite on June 3, 2007.

 
{{thế:The Reference Desk Barnstar|1=message ~~~~}} The Reference Desk Barnstar

The Reference Desk Barnstar may be awarded to an editor who makes a contribution to the Wikipedia Reference Desks that is exceptionally useful to a person who seeks assistance there.

Introduced on December 16, 2007 by SteveBaker.

 
{{thế:The Red Barnstar|1=message ~~~~}} The Red Barnstar

The Red Barnstar is awarded to users who have created a new, "revolutionary" policy in Wikipedia.

Introduced by Styrofoam1994 on February 17, 2008.

 
 
{{thế:The WikiProject Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The WikiProject Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The WikiProject Barnstar

The WikiProject Barnstar is for users who have done a great job in WikiProjects overall, either A) in a WikiProject that does not have a specific barnstar, or B) someone who makes great strides in improving WikiProjects. This could also be given to a person who starts a very successful WikiProject.

Introduced by Soxred93 on February 22, 2008.

 
{{thế:The Barnstar Creator's Barnstar|1=message ~~~~}} The Barnstar Creator's Barnstar

The Barnstar Creator's Barnstar is an award for people who create great barnstars.

Introduced on July 1, 2008 by Meisfunny, and updated on July 15, 2008 by Angel caboodle. Designed by DeadEyeArrow on February 2008 and used for the first time on March 2008. Title was updated by Pine per an uncontroversial proposal in December 2011.

 
{{thế:adopteebarnstar|1=message ~~~~}} The Exemplary Adoptee Barnstar

The Exemplary Adoptee Barnstar may be awarded to exemplary candidates currently undergoing adoption by an experienced user through the Adopt-a-User scheme or when the candidate has effectively "graduated."

The award was created by BranStark on July 2, 2008.

 
 
{{thế:Main Page Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Main Page Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Main Page Barnstar

The Main Page Barnstar is awarded to people with extensive contributions in editing the Main Page.

The award was created by Electrical Experiment on July 5, 2008, and was proposed by Genius101 Wizard.

 
{{thế:ACCbarnstar|1=message ~~~~}} The Account Creation Barnstar

The Account Creation Barnstar is to be awarded to individuals in recognition of their significant contribution to creating accounts for users at WP:ACC. Account creators are often overlooked and rarely receive any form of acknowledgement for their work, which, at times, can be very repetitive and tedious.

The award was created by BranStark on July 24, 2008.

 
{{thế:The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar|1=message ~~~~}} The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar

The Newyorkbrad Dispute Resolution Barnstar may be awarded to an editor who makes a contribution to one of the dispute resolution forums that exceptionally furthers the aims of the project.

The award was created by Dendodge on September 1, 2008.

 
{{thế:Userpage Shield Barnstar|1=message ~~~~}} The Userpage Shield

The Userpage Shield may be awarded to editors who work to protect the userpages and talk pages of other editors from vandalism.

Introduced by Nutiketaiel on October 14, 2008, image modified by download.

 
 
{{thế:The Helping Hand Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Helping Hand Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Helping Hand Barnstar

The Helping Hand Barnstar is to be awarded to users who frequently help new users.

Introduced by Maniadis on November 5, 2008.

 
 
{{thế:The Signpost Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Signpost Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Signpost Barnstar

The Signpost Barnstar is for users who make outstanding contributions to the Wikipedia Signpost.

Introduced by Ragesoss on February 19, 2009.

 
 
{{subst:The New Page Patroller's Barnstar|text=message ~~~~}}

{{subst:The New Page Patroller's Barnstar|alt=yes|text=message ~~~~}}

The New Page Patroller's Barnstar

The New Page Patroller's Barnstar may be awarded to users who do great work patrolling new pages. This may be improving, tagging for deletion, tagging for issues, etc.

Introduced by Kingpin13 on May 8, 2009. Graphic updated by MereTechnicality on February 9, 2017.

 
 
{{thế:The Reviewer's Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:The Reviewer's Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Reviewer's Barnstar

The Reviewer's Barnstar is for users who have been outstanding reviewers of pages with pending changes. It could be given to a new reviewer who hasn't received much attention, though they've been doing everything right.

Introduced by Ancient Apparition on April 6, 2011. Graphic designed by Sven Manguard. Description update in January 2012 by Pine and H3llkn0wz.

 
{{thế:Portal Barnstar|1=message ~~~~}} The Portal Barnstar

The Portal Barnstar is awarded to Wikipedians who have made significant contributions to Portal:Contents/Portals.

Introduced by Notyourbroom on August 5, 2010.

 
{{thế:Barnstar SysAdmins|message=|S=—~~~~}} The MediaWiki SysAdmins Barnstar

The MediaWiki SysAdmins Barnstar is awarded to Wikipedians who make outstanding contributions to the MediaWiki third-party wikis community.

Introduced by Varnent on December 12, 2011.

 
{{thế:Barnstar ExtensionsDev|message=|S=—~~~~}} The MediaWiki Extensions Barnstar

The MediaWiki Extensions Barnstar is awarded to Wikipedians who make outstanding contributions to the development of MediaWiki extensions.

Introduced by Varnent on December 12, 2011.

 
{{thế:Wikipedia Ambassador Barnstar|1=message ~~~~}} The Wikipedia Ambassador BarnstarThe Wikipedia Ambassador Barnstar

The Wikipedia Ambassador Barnstar may be awarded to campus or online ambassadors in recognition of excellent service.

Introduced by Sross (Public Policy) on Sept 21, 2010, and added to this main barnstar list by Pine on January 25, 2012 after multiple requests.

 
{{thế:Research Participation Barnstar|1=message ~~~~}} The Research Participation BarnstarThe Research Participation Barnstar

Research Participation Barnstar may be awarded to any Wikipedian that contributed to Wikipedia Research, whether as a participant or as a researcher.

Introduced by Tsikerdekis on February 15, 2012.

 
 
{{thế:Diligent Librarian Barnstar|1=message ~~~~}}

{{thế:Diligent Librarian Barnstar|1=message ~~~~|2=alt}}

The Diligent Librarian BarnstarThe Diligent Librarian Barnstar

The Diligent Librarian Barnstar may be awarded to a Wikipedian who helps deliver reliable sources at Resource Exchange.

 
{{thế:The Feedback Responder Barnstar|1=message ~~~~}} The Feedback Responder BarnstarThe Feedback Responder Barnstar

The Feedback Responder Barnstar is awarded to users who have demonstrated great effort and dedication in responding to feedback on the Feedback Dashboard and/or other related work for the Feedback Dashboard.

 
{{thế:Kevin Gorman Education Program Barnstar|1=message ~~~~}} The Kevin Gorman Education Program BarnstarThe Kevin Gorman Education Program Barnstar

The Kevin Gorman Education Program Barnstar is named for User:Kevin Gorman, an active member of the community who came to Wikipedia as a student editor and became one of the foremost champions for Wikipedia's importance in education. It is awarded to users for any activity related to the use of Wikipedia in education, either inside or outside of the Wikipedia Education Program.

Proposed by Tryptofish on August 1, 2016, and designed by Rhododendrites on August 5, 2016.

 
{{thế:The Banstar Barnstar|1=message ~~~~}} Kevin Gorman Education Program BarnstarThe Banstar Barnstar

This Banstar Barnstar is reserved for editors that have been either temporarily or permanently banned from public databases due to incessant fact-checking, due diligence, data collection, and/or general curiosity. Keep up the good work (after finding a proxy).

Introduced by Tom.Reding on November 18, 2016.

 
{{thế:Teahouse Barnstar|1=message ~~~~}} The Teahouse BarnstarThe Teahouse Barnstar

The Teahouse Barnstar is awarded to editors who have contributed to or made excellent contributions related to the Teahouse.

Variations sửa

Editors are free to use variations as appropriate. Best created by subst: the barnstar of your choice then customizing the layout to suit the purpose. This is just a partial list designed to inspire barnstar creativity. Please consider adding your more creative mixtures of barnstars to this list or to Wikipedia:Personal user awards.

The small barnstar, for gnomish work sửa

  The Original Barnstar
This barnstar is for... ~~~~

Usage: Pick your barnstar, then go back and change the size to 50.

The Multiple Barnstar sửa

     
     
Tặng nhiều Ngôi sao
Six barnstars for everyone who worked on eliminating the backlog. Good work team. sign here please

Usage: See the documentation.

Multiple-barnstars are particularly good for WikiProject awards, where the first barnstar is the Project barnstar and the additional ones are for the specific task. They are also useful in conjunction with The Teamwork Barnstar.

Barnometer sửa

This is an example of a Barnometer. You can check the coding and then tweak it according to your own needs. Hold your mouse pointer over each barnstar to read each greeting.

Barnometer™
                                 
noob involved been around veteran seen it all older than the Cabal itself
  1. ^ “Wikipedia:Barnstar and award proposals/New Proposals”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2011.