Wikipedia:Người duyệt bài

Biểu tượng Người duyệt bài

Người duyệt bài là người có quyền đánh giá các thay đổi đang chờ xử lý. Quá trình xem xét của nhóm thành viên này nhằm kiểm tra nhanh các trang vừa sửa đổi để đảm bảo các chỉnh sửa không chứa hành vi phá hoại, vi phạm chính sách đối với người sống, vi phạm bản quyền hoặc nội dung rõ ràng không phù hợp khác. Hiện Wikipedia Tiếng Việt không có quyền này vì chúng ta không dùng khóa thay đổi đang chờ.

Danh sách Người duyệt bài sửa

Các Người duyệt bài và cựu Người duyệt bài được liệt kê tại Wikipedia:Danh sách Người duyệt bài. Một danh sách tự động có sẵn tại Đặc biệt:Danh sách thành viên/Reviewing pending changes.

Nếu bạn mong muốn được trao các công cụ/chức năng/nhiệm vụ của một điều phối viên, xin tham khảo điều lệ chọn Người duyệt bài và có thể tự ra ứng cử tại Wikipedia:Biểu quyết chọn Người duyệt bài.

Người dùng là Người duyệt bài có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người duyệt bài}}
 Thành viên này có quyền duyệt bài trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng