Wikipedia:Người tự đánh dấu tuần tra

Biểu tượng tự đánh dấu tuần tra
Biểu tượng tự đánh dấu tuần tra

Người tự đánh dấu tuần tra (tiếng Anh: autopatrolled) mục đích để giảm khối lượng công việc của các tuần tra viên. Những sửa đổi (ở trang "thay đổi gần đây") và các trang mới tạo lẫn hình ảnh được tải của những thành viên người tự đánh dấu tuần tra được tự động được đánh dấu là đã tuần tra. Điều đó có nghĩa là những người này đã được tin tưởng là không tạo ra các nội dung không phù hợp cũng như là họ luôn tạo ra các bài mới tương đối thường xuyên và đồng thời tải hình ảnh hợp lý. Họ cũng có thể sử dụng Twinkle, và sửa đổi các trang bị khóa tự đánh dấu tuần tra.

Bất cứ bảo quản viên nào cũng có thể cấp quyền cho những người được cho là đáng tin cậy trong việc tạo các bài mới thường xuyên và thông thuộc các quy định của Wikipedia như Quy định và hướng dẫn, đặc biệt là tiểu sử người đang sống, quyền tác giả, thông tin kiểm chứng đượcđộ nổi bật. Quyền này không được cấp cho những thành viên mới bất kể số lượng bài mà họ tạo.

Nếu bạn muốn yêu cầu quyền tự đánh dấu tuần tra cho bản thân hoặc cho người dùng khác, xin xem tại Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền. Bảo quản viên không cần yêu cầu quyền này vì nó đã có sẵn trong công cụ bảo quản viên.

Hiện tại đang có 386 người tự đánh dấu tuần tra. Con số này là 417 nếu bao gồm cả những người có quyền bảo quản viên và điều phối viên.

Người dùng có quyền tự đánh dấu tuần tra có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}
Thành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng

Xem thêm