Wikipedia:Quy định gỡ công cụ bảo trì viên vắng mặt

Thuật ngữ

 1. vắng mặt lâu ngày: các nhóm thành viên được cộng đồng trao công cụ (điều phối viên, bảo quản viên, hành chính viên, kiểm định viên...) không có tác vụ (sửa đổi bài viết cũng như hoạt động bảo trì) nào trong thời gian 1 năm được xem là vắng mặt lâu ngày.
 2. thu hồi công cụ bảo trì Wikipedia tiếng Việt: dự án Wikipedia tiếng Việt thu hồi các công cụ mà cộng đồng đã trao cho các nhóm thành viên thông qua bầu chọn.
 3. thành viên: tất cả các thành viên đã đăng ký.
 4. bảo trì viên: từ dùng chung để gọi các nhóm thành viên được cộng đồng trao công cụ thông qua bầu chọn.

Quy định

 1. Các bảo trì viên vắng mặt lâu ngày có thể bị thu hồi công cụ (tương ứng theo vai trò) của mình.
 2. Việc thu hồi công cụ của các bảo trì viên là tự động, không qua bỏ phiếu.
 3. Việc thu hồi công cụ bảo trì viên phải được một thành viên bất kỳ báo trước cho bảo trì viên bị thu hồi công cụ bảo trì trước 1 tháng, qua trang thảo luận, email (nếu có), Facebook (nếu có) hoặc những kênh liên hệ khác.
 4. Sau đó, việc thu hồi công cụ sẽ do hành chính viên hoặc tiếp viên thực hiện.
 5. Hành chính viên phải ghi nhận lại việc thu hồi này cùng lý do một trong số các trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo trì viên vắng mặt.
 6. Sau khi thu hồi công cụ của một bảo trì viên, một thành viên bất kỳ phải gửi thông báo đến cho người này, qua trang thảo luận, email (nếu có), Facebook (nếu có) hoặc những kênh liên hệ khác.
 7. Sau khi thu hồi công cụ của một bảo trì viên, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu người này muốn lấy lại công cụ của mình thì chỉ cần yêu cầu hành chính viên cấp lại công cụ tại trang Thảo luận Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo trì viên vắng mặt, không cần mở biểu quyết mới.
 8. Sau 24h, nếu cựu bảo trì viên muốn lấy lại công cụ, phải mở biểu quyết mới.

Lưu ý: Hành chính viên ở Wikipedia tiếng Việt không thể thu hồi quyền bảo quản viên. Hãy yêu cầu tiếp viên thực hiện ở m:SRP.

Lạm dụng

Nếu thành viên nào nghi ngờ có sự lạm dụng những quy định trên đây (như lách luật...), thành viên đó có thể mở một biểu quyết mới để cộng đồng quyết định.