Wikipedia:Quy định về các tháng viết bài

Quy định về các tháng viết bài là một nội dung quy định chính thức được cộng đồng Wikipedia tiếng Việt thông qua chính thức vào ngày 27 tháng 9 năm 2019. Nội dung quy định gồm 8 phần nhỏ, được trình bày thành nội dung ngắn gọn sau đây:

Nội dungSửa đổi

Ghi chú: Nhóm các thành viên kiểm định nhanh (Các thành viên hỗ trợ sẽ tự đăng ký ghi danh và hỗ trợ khi có thời gian tham gia) các bài viết dịch thuật chất lượng kém. Hội đồng Hỗ trợ kiểm tra dịch thuật sẽ hỗ trợ thêm cho các bài viết bị xem là dịch kém để ra quyết định có hình thức xử lý bài viết hay không. Bỏ phiếu trong hội đồng hỗ trợ kiểm tra này chỉ cần bỏ phiếu và ký tên, tài khoản trên 500 sửa đổi và đã mở hơn 3 tháng. Thời hạn biểu quyết là 2 ngày và không cần phải là BQV/ GK mở biểu quyết, bất kỳ ai cũng có thể mở biểu quyết dạng "biểu quyết dịch thuật chất lượng kém".
  • Cách xử lý bài viết dịch thuật kém:: Đưa vào trang nháp. Xoá sau 3 ngày để vào trang nháp và không có biện pháp sửa.
  • Số lần nhắc nhở tài khoản tạo bài dịch chất lượng kém trước khi xử lý: 3 lần.
  • Hình thức xử lý tài khoản tạo bài chất lượng kém, sau nhắc nhở: Huỷ kết quả thi trong tháng (Quy định vào điều lệ thi) và Tạm khoá tài khoản 1 tuần.
  • Tần suất phù hợp tổ chức các cuộc thi dịch thuật:: Ba tháng/ cuộc thi.
  • Số lượng thành viên Ban giám khảo chấm giải thi viết bài:" Ít nhất là 3
  • Hình thức thi viết bài: Kết hợp tổ chức cả tăng dung lượng và bài mới, tuỳ theo tháng.
  • Hủy bỏ Cuộc thi tháng viết bài Châu Á Wikipedia (WAM) tại Wikipedia tiếng Việt.