Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng

Rối phá hoại dai dẳng

Đây là danh sách các trùm rối có lịch sử phá hoại dai dẳng suốt rất nhiều năm + tiền sử sử dụng hàng trăm con rối. Tên chỉ được thêm tại đây cho những trường hợp phá hoại rất nghiêm trọng và đã được đưa ra phòng kiểm định nhiều lần. Hầu hết tất cả các thành viên ở đây đều được cấm chỉ bởi cộng đồng hoặc bị cấm toàn cục.

Một số lưu ý khi đưa vào trang này
Không đưa ra quá nhiều thông tin
Thông tin cần phải thể hiện được độ cân bằng giữa thông tin cần thiết và đủ để không bị lộ quyền riêng tư.
Gợi ý cho thông tin hữu ích
Consider providing just a summary of the behaviors and nature of disruption, key case pages (SPI/ANI/RFAR), and the names of current experienced users familiar with the abuser (with their "giveaways", history, behavior traits, etc.)
Don't use LTA unless needed
Only add vandals that have a need to be pointed out, especially ones whose contributions could be confused for good-faith edits by somebody unfamiliar with their modus operandi. This includes sneaky sockpuppeteers, prolific trolls, POV-pushers, editors who add deliberately false or biased information and promotional editors. Blatant vandals whose sockpuppet accounts would be blocked swiftly as vandalism-only even if they weren't evading a previous block usually do not need to be listed here.
Use language carefully
Do not use language that glorifies vandalism. Do not use relative time phrases such as "lately", "recently" without qualification (use "As of date...").

Báo cáo sửa

Nhúng Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/Danh sách
Báo cáo Mô tả
C ...
Kayani/StorKnows ...
MiG29VN ...
Đài Loan nhân ...
Trieu Thuan Son ...

Lưu trữ sửa

Xem thêm sửa