Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng

Rối phá hoại dai dẳng

Đây là danh sách các trùm rối có lịch sử phá hoại dai dẳng suốt rất nhiều năm + tiền sử sử dụng hàng trăm con rối. Tên chỉ được thêm tại đây cho những trường hợp phá hoại rất nghiêm trọng và đã được đưa ra phòng kiểm định nhiều lần. Hầu hết tất cả các thành viên ở đây đều được cấm chỉ bởi cộng đồng hoặc bị cấm toàn cục.

Một số lưu ý khi đưa vào trang này
Không đưa ra quá nhiều thông tin
Thông tin cần phải thể hiện được độ cân bằng giữa thông tin cần thiết và đủ để không bị lộ quyền riêng tư.
Gợi ý cho thông tin hữu ích
Hãy cân nhắc chỉ cung cấp bản tóm tắt về hành vi và bản chất của sự phá hoại, các trang chính yếu (YCKDTK) và tên của những người dùng có kinh nghiệm hiện tại quen thuộc với rối (với "thói quen", lịch sử, đặc điểm hành vi của họ…)
Không sử dụng Rối phá hoại dai dẳng trừ khi cần thiết
Chỉ thêm những phá hoại cần được nêu ra, đặc biệt là những người phá hoại mà đóng góp của họ có thể bị nhầm lẫn với những chỉnh sửa thiện chí của một người nào đó không quen với phương thức hoạt động của họ. Điều này bao gồm những người dùng rối lén lút, những người troll tai tiếng, những người thúc đẩy tầm nhìn hẹp, những biên tập viên cố tình thêm thông tin sai lệch hoặc thiên vị và những biên tập viên quảng cáo. Thường không cần được liệt kê ở đây những người phá hoại dễ nhận thấy có tài khoản rối, mà tài khoản rối sẽ bị chặn nhanh chóng vì chỉ phá hoại, ngay cả khi họ không trốn tránh lệnh cấm trước đó.
Sử dụng ngôn ngữ thật cẩn thận
Không sử dụng ngôn ngữ để tôn vinh sự phá hoại. Không sử dụng các cụm từ chỉ thời gian giống như cuối cùng, hiện nay mà không có khả năng xác định thời gian chính xác (hãy sử dụng các cụm từ như Từ ngày.... cho đến ngày...).

Báo cáo

sửa
# Báo cáo Mô tả
1 C ...
2 Đài Loan nhân Hoạt động chủ yếu ở các bài về người Đài Loan, đặc biệt rất ngưỡng mộ Phêrô Nguyễn Văn Hùng
3 Kayani/StorKnows Hoạt động chủ yếu ở các bài về chiến tranh Việt Nam, Nho giáo và học thuật chính trị
4 MiG29VN Hoạt động chủ yếu ở các bài về chính trị và LGBT
5 Trieu Thuan Son ...

Xem thêm

sửa