Wikipedia:Robot/Yêu cầu cấp quyền


Cấp quyền cho MikabotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Mikabot

 1. Mục đích:Sửa đổi bài viết, sửa lỗi chính tả,..
 2. Ngôn ngữ:AWB
 3. Phương thức chạy:bán tự động
 4. Thời gian chạy:Khoảng 60 phút một ngày
 5. Người chạy:Akiratoshimete (thảo luận) 10:46, ngày 30 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Cấp quyền cho HauthobotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Hauthobot

 1. Mục đích: Thêm vài sửa đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả, giới thiệu, thêm bảng mẫu, ...
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Tự động
 4. Thời gian chạy: Khoảng từ 30 đến 60 phút 1 ngày
 5. Người chạy:Hautho123 (thảo luận) 10:52, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Cấp quyền cho Keo0101botSửa đổi

Xin cấp quyền cho Keo0101bot

 1. Mục đích: Thêm một vài sửa đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả, giới thiệu người mới, định dạng ngày giờ, thêm thể loại...
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Bán tự động
 4. Thời gian chạy: 30-60 phút 1 ngày
 5. Người chạy:Keo010122talk to me 09:40, ngày 27 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Cấp quyền cho Texvc2LaTeXBotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Texvc2LaTeXBot (thảo luận · đóng góp)

 1. Mục đích: Replace deprecated math syntax according to mw:Extension:Math/Roadmap
 2. Ngôn ngữ: pywikibot sourcecode
 3. Phương thức chạy: Automatic
 4. Thời gian chạy: Default rate of Pywikibot
 5. Người chạy: Debenben (and Salix alba, responsible for English speaking projects)

See w:en:WP:Bots/Requests_for_approval/Texvc2LaTeXBot, phab:T197925, mw:Extension:Math/Roadmap and phab:T195861 for a more detailed description of the bot and the associated migration project. Unfortunately we do not speak Vietnamese, so it would be nice if we could get some help in translating the edit summary (can I use "Thay thế đồng bộ toán không dùng nữa theo mw:Extension:Math/Roadmap"). Also feel free to join our commission to discuss the proposed improvements to the math extension.

The total number of pages affected (including what is marked as deferred) is curently only 25 on viwiki and should not become significantly larger.--Debenben (thảo luận) 14:43, ngày 18 tháng 11 năm 2018 (UTC)

   Bot flag granted for a month. Translation: "Thay thế công thức toán đã cũ bằng công thức mới theo mw:Extension:Math/Roadmap". Regards, Tuanminh01 (thảo luận) 14:50, ngày 18 tháng 11 năm 2018 (UTC)

Xin cấp quyền cho ThSNbTLSửa đổi

 1. Mục đích: Thêm vài sửa đổi nhỏ như sửa lỗi chính tả, định dạng ngôn ngữ, thời gian, thêm bảng mẫu, ...
 2. Ngôn ngữ: AWB
 3. Phương thức chạy: Tự động
 4. Thời gian chạy: Khoảng từ 30 đến 60 phút cho mỗi ngày
 5. Người chạy:ThSNbTL (thảo luận)ThSNbTL (thảo luận) 03:45, ngày 17 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Cấp quyền cho FutureBotSửa đổi

Xin cấp quyền cho FutureBot

 1. Mục đích:Sửa đổi bài viết, sửa lỗi chính tả,..
 2. Ngôn ngữ:AWB, Pywikibot
 3. Phương thức chạy:bán tự động
 4. Thời gian chạy:Khoảng 60 phút hoặc hơn một ngày
 5. Người chạy:Future ahead (thảo luận) 13:50, ngày 18 tháng 4 năm 2020 (UTC)
  @Tuanminh01ThiênĐế98: Mong các bạn sớm cấp quyền để bot có thể chạy mà không làm tràn trang Thay đổi gần đây. --minhhuy (thảo luận) 09:14, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
  Xem qua sửa đổi của bot này, tôi không thấy gì nguy hiểm, vậy, thể theo lời đề nghị (và có thể đã đánh giá) của BQV Trần Nguyễn Minh Huy trước đó, tôi cấp quyền bot cho bot này. Xin bạn Future ahead thực hiện đúng thời lượng và các thao tác đã đăng ký tại đây. Chúc bạn một ngày an lành! ✠ Tân-Vương  15:21, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Cảm ơn bạn, tôi bổ sung thêm phần ngôn ngữ và thời lượng.Future ahead (thảo luận) 15:34, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Vì một lý do nào đó, sau khi đã có cờ bot, bot của Future ahead vẫn xuất hiện trên trang TĐGĐ (trong khi các bot khác thì không) :^( --minhhuy (thảo luận) 15:47, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Đã chỉnh là thời hiệu là vô hạn, khi cấp quyền ban nãy không rõ tại sao lại hiện chỉ mục thời gian (chính lúc đó). Tuy vậy tình hình có lẽ chưa cải thiện đó Trần Nguyễn Minh Huy. ✠ Tân-Vương  15:54, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Có lẽ tôi phải báo lỗi này lên Phabricator. Tạm thời tôi cấp quyền bot giả để giải quyết vấn đề trước mắt. --minhhuy (thảo luận) 15:58, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Và cờ bot giả cũng không có tác dụng :^( --minhhuy (thảo luận) 16:00, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)

@Future ahead: Mong bạn thông cảm do tôi buộc phải cấm con bot của bạn trong 1 giờ. Tôi đang báo cáo lỗi lên Phabricator để xem chuyện gì đã xảy ra. --minhhuy (thảo luận) 16:02, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)

tôi đoán do nó đang chạy nên cờ không có tác dụng?Future ahead (thảo luận) 16:04, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Theo lẽ thường, tất cả sửa đổi sau khi bot được gắn cờ đều sẽ được ẩn đi. Tôi thậm chí thử với cờ bot giả nhưng vẫn không có tác dụng, nên có lẽ nguyên nhân không nằm ở đó. --minhhuy (thảo luận) 16:12, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@Future ahead: Bạn có thể cho bot thử chạy lại, và để bot=1 trong mỗi truy vấn API. --minhhuy (thảo luận) 16:31, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
working without any or problem now. Thank youFuture ahead (thảo luận) 16:38, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)

  Đã giải quyết--minhhuy (thảo luận) 16:46, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)

Cấp quyền cho JohnsonLee01BotSửa đổi

Xin cấp quyền cho JohnsonLee01Bot

 1. Mục đích:Sửa đổi bài viết, sửa lỗi chính tả, chào thành viên mới..
 2. Ngôn ngữ:AWB
 3. Phương thức chạy:bán tự động
 4. Thời gian chạy:Tầm khoảng 60 phút một ngày hoặc có thể hơn
 5. Người chạy:JohnsonLee01Bot (thảo luận) 16:40, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
  Ghi chú: Chủ bot cần cho bot chạy thử (bằng AWB, không phải bằng tay) trước khi gửi yêu cầu tại đây. --minhhuy (thảo luận) 16:42, ngày 19 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@Trần Nguyễn Minh Huy: : tôi đã thử rồi đó -- JohnsonLee01 (thảo luận với tôi) 01:04, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 C Bot đang chờ chạy thử AWB trong tối thiểu 1 tuần. --minhhuy (thảo luận) 13:40, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@Trần Nguyễn Minh Huy: nhờ bạn cấp lại quyền chạy bot cho tài khoản JohnsonLee01Bot giúp tôi với, mấy hôm trước máy tính tôi có chút vấn đề nên chưa chạy được :^)-- Le Duc Anh (thảo luận) 07:42, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
@JohnsonLee01: Bạn nên tag ThiênĐế98 hay Tuanminh01, vì chỉ họ (và các hành chính viên khác) mới có quyền cấp cờ bot. Bảo quản viên chỉ hỗ trợ cấp cờ flood cho các bot chạy thử nghiệm. --minhhuy (thảo luận) 09:47, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Cấp quyền cho Keo010122BotSửa đổi

Xin cấp quyền cho Keo010122Bot

 1. Mục đích:Sửa lỗi chính tả, chào mừng người mới, chỉnh sửa bản mẫu chú thích nguồn,...
 2. Ngôn ngữ:AWB
 3. Phương thức chạy:bán tự động
 4. Thời gian chạy:Khoảng 30-60 phút một ngày hoặc hơn
 5. Người chạy:Keo010122

Mình đã yêu cầu một số đề nghị từ trước nhưng đã quá lâu không có ai trả lời, nay mình xin yêu cầu lại lần nữa, kính mong các quản trị viên xem xét yêu cầu và phản hồi, xin cảm ơn. Keo010122Talk to me 06:50, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)

 C Bot đang chờ chạy thử AWB trong tối thiểu 1 tuần. --minhhuy (thảo luận) 13:40, ngày 20 tháng 4 năm 2020 (UTC)
Tôi đã xem qua hoạt động của bot và đồng ý, sẽ cấp quyền bot cho tài khoản này. ✠ Tân-Vương  16:07, ngày 13 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Cấp quyền cho InternetArchiveBotSửa đổi

Xin cấp quyền cho InternetArchiveBot

 1. Mục đích: Fix dead links and blue link book references
 2. Ngôn ngữ: PHP
 3. Phương thức chạy: Automatic
 4. Thời gian chạy: Continuous
 5. Người chạy:Cyberpower678

This bot will scan Wikipedia looking for dead links. Dead links will be supplemented, or replaced, with archive URLs. A feature currently in the works, the bot will look for unlinked book references and a link to a preview of the book, or page if mentioned in the reference.—CYBERPOWER (thảo luận) 20:56, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (UTC)

@DHN, Mxn, ThiênĐế98, và Tuanminh01: Phiền các bạn xem xét cấp quyền bot cho tài khoản này sớm, theo kết quả thảo luận tại Wikipedia:Thảo luận/Lưu 48#Deploying InternetArchiveBot and/or its tools on viwiki. Bot này sẽ giúp dự án chúng ta không còn phải lo lắng vấn đề liên kết hỏng nữa. Xem thêm phab:T169466 --minhhuy (thảo luận) 05:56, ngày 12 tháng 9 năm 2020 (UTC)
  Đã giải quyết. Đã cấp quyền. NHD (thảo luận) 06:28, ngày 12 tháng 9 năm 2020 (UTC)