Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền/2014

Xin cấp quyền cho account TuanminhBotSửa đổi

Mình xin được cấp quyền cho bot account TuanminhBot (thảo luận · đóng góp)

  1. Mục đích: Sửa lỗi chính tả, các từ viết thừa, các chữ sai ngữ pháp
  2. Ngôn ngữ: AWB 5.5.3.0
  3. Phương thức chạy: bằng tay
  4. Thời gian chạy: khi nào online, chủ yếu từ 8.30-21.00
  5. Người chạy: Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp)

Tuanminh01 (thảo luận) 11:19, ngày 5 tháng 7 năm 2014 (UTC).

Các "bot" chạy bằng tay thường thì không được cấp cờ bot như các bot thực thụ chạy bằng phần mềm, tuy nhiên bạn có thể yêu cầu cấp cờ flood cho nó. Về cơ bản thì hai cái này y như nhau. – P R E N N, 11:24, ngày 5 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Cảm ơn bạn Prenn nhé, vậy mình có thể xin cấp cờ flood ở đâu? Tuanminh01 (thảo luận) 11:29, ngày 5 tháng 7 năm 2014 (UTC).

Bạn đến Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền để yêu cầu. – P R E N N, 11:38, ngày 5 tháng 7 năm 2014 (UTC)