Wikipedia:Sửa đổi mâu thuẫn

Sửa đổi mâu thuẫn trong Wikipedia xảy ra khi có nhiều người đang cùng sửa đổi một bài.

Phần trợ giúp dưới đây giải thích tại sao sửa đổi mâu thuẫn xảy ra và cách xử trí khi gặp tình huống này.

Tại sao?

Khi bạn sửa một trang tại Wikipedia, và khi ngay sau đó, một người khác cũng tham gia sửa trang đó, đồng thời đã lưu lại sửa đổi của họ trước bạn, bạn sẽ gặp thông báo sửa đổi mâu thuẫn khi lưu trang.

Làm gì khi gặp sửa đổi mâu thuẫn

Khi bạn gặp thông báo sửa đổi mâu thuẫn, trong lúc đang định lưu lại sửa đổi của mình, bạn có thể ấn nút trở về trang trước trên trình duyệt của bạn, để nhìn lại cửa sổ soạn thảo với nội dung mình đã soạn trước đó. Bạn có thể sao chép nội dung này ra một nơi khác để khỏi mất. Sau đó trở lại bài viết (có thể đợi cho các thành viên khác đã sửa xong) rồi nghiên cứu xem họ đã làm gì, sửa đổi của họ như thế nào, trộn sửa đổi của mình vào của họ.

Hoặc ngay lúc đó, bạn có thể nhấn chuột vào thanh cuộn màn hình phía bên tay phải xuống đến cuối trang, bạn sẽ nhìn thấy phần văn bản mình vừa soạn thảo vào (được tô màu vàng). Việc của bạn bây giờ là chỉ cần sao chép nội dung này ra một nơi khác để khỏi mất và việc tiếp theo như đã trình bày ở đoạn trên.

Cách đề phòng sửa đổi mâu thuẫn

Nếu bạn đang định thực hiện sửa tốn nhiều thời gian - trong khoảng thời gian dài bạn đang ngồi sửa, phiên bản chưa hoàn thiện sẽ hấp dẫn người khác vào sửa gây ra nguy cơ sửa đổi mâu thuẫn - bạn có thể đặt tiêu bản {{Đang sửa đổi}} hoặc {{inuse}} ở trên đầu bài viết để thông báo cho mọi người đợi bạn sửa xong. Bảng này chỉ nên dùng theo từng phiên làm việc, nghĩa là mọi người trước khi rời Wikipedia xin nhớ cất đi để người khác còn sửa được, hôm sau cần dùng lại treo lên.

Bạn cũng có thể viết hoàn chỉnh và lưu trên máy cá nhân trước khi đưa vào Wikipedia. Điều này tránh mất thời gian sửa trực tuyến trên Wikipedia, giảm nguy cơ sửa đổi mâu thuẫn xảy ra với các bài chưa hoàn thiện, giúp theo dõi lịch sử bài viết thuận tiện hơn, và có thể giúp tiết kiệm tài nguyên cho Wikipedia.

Nếu bạn nhìn thấy một phiên bản do người khác đang viết dở dang; hãy kiên nhẫn đợi họ hoàn thiện, hoặc trao đổi trực tiếp với họ để hỏi xem có thể vào sửa giúp được không.

Xem thêm

  Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia