Wikipedia:Tên tập tin

Wikipedia:Tên tập tin phải rõ ràng và mang tính mô tả, không quá dài. Mặc dù tên tập tin không quan trọng nhiều đối với độc giả, nhưng nó rất hữu ích cho những người đóng góp và bảo trì bách khoa toàn thư. Ví dụ: "Tập tin:Skyline Frankfurt am Main.jpg" hay "Tập tin:Wiki.jpg".

Để tránh ghi đè lên hình ảnh hoặc phương tiện khác, không nên sử dụng tên tập tin không cụ thể khi tải lên. Ví dụ: tên tập tin không nên đặt tên là "Tập tin:Cover.jpg", vì sớm muộn gì, các thành viên khác sẽ tải lên tập tin có tên tương tự. Sau đó, tập tin mới sẽ xuất hiện ở bất kỳ trang nào mà hình ảnh cũ từng được sử dụng — trong trường hợp này, một bài viết sẽ hiển thị sai ảnh bìa.

Ví dụSửa đổi

Ví dụ tên tập tin đạt tiêu chuẩn:

  "City of London skyline from London City Hall - Oct 2008.jpg"
  "KDE Kicker config screenshot.png"
  "1863 Meeting of Settlers and Maoris at Hawke's Bay, New Zealand.jpg"
  "Polyhedron with no vertex visible from center.png"

Ví dụ tên tập tin không đạt tiêu chuẩn:

  "Image01.png"
  "Joe.jpg"
  "DSC00001.JPG"
  "30996951316264l.jpg"

Tên tập tin không được phép sử dụngSửa đổi

Tên hình ảnh có thể không được chấp thuận trang và đưa vào nhóm danh sách đen. Ngoài ra, có một số hạn chế ký tự có thể chứa trong tiêu đề.

Hạn chế kỹ thuậtSửa đổi

Vì lý do kỹ thuật, tên tập tin không được chứa bất kỳ ký tự nào sau đây, vì những ký tự này sẽ bị xung đột với các cú pháp wiki:# < > [ ] | : { } / . Cũng vì lý do tương tự, nó không thể chứa chuỗi ký tự dấu ngã (~~~).

Tên tập tin chungSửa đổi

Một số tập tin ngoại lệ cho phép có cùng một tên. Ví dụ: Tập tin:Image.jpg, Tập tin:Image.png, Tập tin:Image.gifTập tin:Image.svg.

Bản mẫu {{protected generic image name}} từng được sử dụng cho việc này.

Xem thêmSửa đổi