Tải tác phẩm tìm thấy tại Flickr
Mẫu này dùng để tải lên tác phẩm được tìm thấy ở Flickr do một ai khác (không phải bạn) tạo ra. Để tải tác phẩm khác không phải tìm được từ Flickr, xin hãy quay lại hướng dẫn tải lên.

Dòng ghi "This photo is public" (nghĩa là Hình này hiển thị công cộng) KHÔNG NÓI LÊN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỀ BẢN QUYỀN. Nó chỉ nói rằng tất cả mọi người đều có thể xem được hình. Biểu tượng và liên kết giấy phép nằm ở dưới tiêu đề "Additional Information" (Thông tin thêm).

Hình từ Flickr có 8 lựa chọn giấy phép khác nhau. 2 trong số 6 tùy chọn giấy phép Creative Commons (CC) là có thể chấp nhận được ở đây:

Thông báo tại trang Flickr Giấy phép Chấp nhận?
© All rights reserved Đã giữ bản quyền KHÔNG

Some rights reserved

CC-BY-NC-ND

KHÔNG

Some rights reserved

CC-BY-NC-SA

KHÔNG

Some rights reserved

CC-BY-NC

KHÔNG

Some rights reserved

CC-BY-ND

KHÔNG

Some rights reserved

CC-BY

OK

Some rights reserved

CC-BY-SA

OK

No rights reserved. Phạm vi công cộng OK
Biểu tượng "BY" có nghĩa là giấy phép hình yêu cầu phải ghi công, ghi lại một hình "BY" (do) một người nào đó tạo ra. SA nghĩa là chia sẻ tương tự. Giấy phép với NC ( non-commercial, chỉ được dùng phi thương mại) hoặc ND ( no derivative, không được phép dẫn xuất) đều không được chấp nhận ở đây. Nếu hình là không chấp nhận được, hãy xem xét việc xin tác giả phát hành tác phẩm của dưới một giấy phép tự do như CC-BY (giấy phép Creative Commons Attribution) hoặc CC-BY-SA (Creative Commons Attribution ShareAlike) hoặc Phạm vi công cộng
Flickr có tìm kiếm hình ảnh theo giấy phép. Nhấn vào liên kết "see more" liên kết tại mỗi giấy phép. Xem thêm tìm kiếm nâng cao. Lựa chọn tìm theo Creative Commons ở phía dưới.

Có thể bạn sẽ muốn đọc hướng dẫn (bằng tiếng Anh) của Wikimedia Commons để giúp bạn kiểm tra xem hình mà bạn đang định tải lên có được phép hay không. Đây là danh sáchmột bảng gồm các phiên bản giấy phép Creative Commons mới và cũ được chấp nhận tại Wikimedia Commons.

Cách đơn giản nhất để tải một hình lấy từ Flickrmở một tài khoảnWikimedia Commonstải hình lên đó.
Wikimedia Commons là nơi tập hợp các hình ảnh được cấp phép tự do dùng chung cho tất cả các dự án Wikimedia. Khi bạn tải một hình lên Commons, nó sẽ tự động dùng được ở đây với cùng tên tập tin.

Ghi chú: Nếu có câu hỏi hoặc bàn luận về trang tải hình này xin hãy đi đến trang thảo luận.