Wikipedia:Tháng viết bài Khoa học tự nhiên Wikipedia

Tháng viết bài khoa học tự nhiên
Shirley Strickland.jpg

Tháng viết bài khoa học tự nhiên là một dự án thi đua viết bài về các chủ đề khoa học tự nhiên (toán, , hóa, sinh, y học, thiên văn học) trên Wikipedia tiếng Việt. Mục đích của dự án nhằm tăng về số lượng và chất lượng bài liên quan đến các bộ môn khoa học trên.