Mở trình đơn chính

Mục lục


Chúc mừng năm mới!Sửa đổi

Gửi chúc mừng năm mới bằng cách thêm {{thế:Chúc mừng năm mới}} tới các trang thảo luận của thành viên khác.

15 năm Wikipedia tiếng Việt nhìn lại các thế hệ "bảo trì viên"Sửa đổi

Vậy là một năm dương lịch nữa là sắp qua đi, như năm rồi, tôi quyết định tổng hợp các sự kiện của Wikipedia tiếng Việt trong năm thành một bản tin ngắn, thì năm nay, nhân sự kiện Wikipedia tiếng Việt tái khởi động, hay nói khác đi là "chính thức hoạt động" được 15 năm, tôi quyết định tổng hợp bảng danh sách các thành viên Wikipedia tiếng Việt được cộng đồng tín nhiệm trao công cụ bảo trì để chúng ta cùng nhìn lại và có thể dễ dàng tóm lược các thế hệ "bảo trì viên" đã đóng góp vào công việc bảo trì Wikipedia tiếng Việt từ thời sơ khai cho đến hiện nay. -- ✠ Tân-Vương  09:17, ngày 23 tháng 12 năm 2018 (UTC)

 • THỐNG KÊ CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC TRAO CÔNG CỤ BẢO TRÌ WIKIPEDIA TIẾNG VIỆT TRONG SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG HƠN 15 NĂM QUA

Sau hơn 15 năm, kể từ khi khởi động vào tháng 10 năm 2002 và tái khởi động lại dự án Wikipedia tiếng Việt cuối năm 2003, cộng đồng Wikipedia tiếng Việt đã tín nhiệm trao công cụ bảo quản Wikipedia tiếng Việt cho 46 thành viên, trong đó:

 • 2 thành viên được trao công cụ Kiểm định viên (DHN và Mxn, 2 thành viên này đồng thời giữ công cụ Hành chính viên và Bảo quản viên).
 • 3 thành viên được trao công cụ Hành chính viên (Ngoài DHN và Mxn còn có Vietbio).
 • 39 thành viên được trao công cụ Bảo quản viên (bao gồm các thành viên trước đó đã được trao công cụ Điều phối viên hoặc sau đó được trao giữ đồng thời công cụ Hành chính viên hay Kiểm định viên).
 • 7 thành viên được trao công cụ Điều phối viên (không tính các thành viên được tín nhiệm trao thêm quyền Bảo quản viên về sau).

Trong số 46 thành viên này, có 17 thành viên đã từ nhiệm hoặc gỡ công cụ theo các quy định khác nhau, số lượng các thành viên giữ công cụ bảo trì Wikipedia hiện nay:

 • 2 thành viên được trao công cụ Kiểm định viên (DHN, Mxn).
 • 3 thành viên được trao công cụ Hành chính viên (DHN, Mxn, Vietbio).
 • 23 thành viên được trao công cụ Bảo quản viên (bao gồm các thành viên trước đó đã được trao công cụ Điều phối viên hoặc sau đó được trao giữ đồng thời công cụ Hành chính viên hay Kiểm định viên).
 • 6 thành viên được trao công cụ Điều phối viên (không tính các thành viên được tín nhiệm trao thêm quyền Bảo quản viên về sau).

Bảng thống kê số liệu đến ngày 21 tháng 12 năm 2018.

STT Thành viên Thời gian giữ công cụ quản trị Mốc thời gian sửa đổi tích cực cuối cùng
30 sửa đổi/ tháng
Chú thích
1 Thành viên:DHN BQV: Khoảng Tháng 1 năm 2003 - nay
HCV: Tháng 9 năm 2005 - nay
KĐV: Tháng 6 năm 2010 - nay
Tháng 12 năm 2018
2 Thành viên:Mxn BQV: Khoảng Tháng 1 năm 2003 - nay
HCV: Tháng 3 năm 2005 - nay
KĐV: Tháng 6 năm 2010 - nay
Tháng 8 năm 2018
3 Thành viên:Joakim Löfkvist BQV: Khoảng Tháng 1 năm 2003 - Tháng 10 năm 2014 Tháng 12 năm 2003 Gỡ theo quy định ARR
4 Thành viên:Neoneurone BQV: Tháng 1 năm 2005 - Tháng 9 năm 2015 Tháng 2 năm 2008 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
5 Thành viên:Nhanvo BQV: Tháng 10 năm 2005 - Tháng 9 năm 2006 Tháng 9 năm 2008 Xin từ nhiệm Tháng 8 năm 2006
Gỡ quyền: Tháng 9 năm 2006
6 Thành viên:Vietbio BQV: Tháng 2 năm 2005 - nay
HCV: Tháng 9 năm 2005 - nay
Tháng 11 năm 2008 Đang gặp vấn đề gỡ quyền trên Meta.
7 Thành viên:Vương Ngân Hà BQV: Khoảng Tháng 3 năm 2005 - Tháng 1 năm 2008 Tháng 1 năm 2008 Xin từ nhiệm và gỡ quyền Tháng 1 năm 2008
8 Thành viên:Nguyễn Cường BQV: Tháng 5 năm 2005 - Tháng 3 năm 2008 Tháng 5 năm 2005 Xin từ nhiệm Tháng 7 năm 2006
Gỡ quyền: Tháng 3 năm 2008
9 Thành viên:Nguyễn Thanh Quang BQV: Tháng 5 năm 2005 - Tháng 4 năm 2017 Tháng 10 năm 2013 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
10 Thành viên:Tttrung BQV: Tháng 7 năm 2005 - nay Tháng 11 năm 2018
11 Thành viên:Arisa BQV: Tháng 9 năm 2005 - Tháng 10 năm 2014 Tháng 8 năm 2009 Gỡ theo quy định ARR
12 Thành viên:Avia BQV: Tháng 9 năm 2005 - nay Tháng 12 năm 2015
13 Thành viên:Phan Ba BQV: Tháng 10 năm 2005 - Tháng 9 năm 2015 Tháng 11 năm 2007 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
14 Thành viên:Apple BQV: Tháng 3 năm 2006 - nay Tháng 11 năm 2013 Hiện đang trong thủ tục 1 tháng, 24h của Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
15 Thành viên:Lê Thy BQV: Tháng 1 năm 2007 - Tháng 4 năm 2017 Tháng 3 năm 2014 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
16 Thành viên:Ctmt BQV: Tháng 1 năm 2007 - Tháng 9 năm 2015 Tháng 8 năm 2010 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
17 Thành viên:Thaisk BQV: Tháng 6 năm 2007 - Tháng 10 năm 2014 Tháng 11 năm 2008 Gỡ theo quy định ARR
18 Thành viên:Vinhtantran BQV: Tháng 9 năm 2007 - Tháng 11 năm 2017 Tháng 12 năm 2018 Xin từ nhiệm:Tháng 10 năm 2017
Gỡ công cụ: Tháng 11 năm 2017
19 Thành viên:Dung005 BQV: Tháng 1 năm 2008 - nay Tháng 12 năm 2018
20 Thành viên:Trungda BQV: Tháng 1 năm 2008 - nay Tháng 12 năm 2018
21 Thành viên:Viethavvh BQV: Tháng 1 năm 2008 - nay Tháng 11 năm 2018
22 Thành viên:Magnifier BQV: Tháng 3 năm 2008 - Tháng 9 năm 2008 Tháng 10 năm 2008 Xin từ nhiệm:Tháng 9 năm 2008
Gỡ công cụ: Tháng 9 năm 2008
23 Thành viên:Conbo BQV: Tháng 10 năm 2008 - nay Tháng 1 năm 2018
24 Thành viên:Magnifier BQV: Tháng 10 năm 2009 - Tháng 4 năm 2017 Tháng 7 năm 2013 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
25 Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy BQV: Tháng 1 năm 2011 - nay Tháng 12 năm 2018
26 Thành viên:Magicknight94 BQV: Tháng 1 năm 2011 - nay Tháng 6 năm 2018
27 Thành viên:Cheers! BQV: Tháng 12 năm 2011 - Tháng 12 năm 2013 Tháng 5 năm 2018 Xin từ nhiệm:Tháng 12 năm 2013
Gỡ công cụ: Tháng 12 năm 2013
28 Thành viên:ASM~viwiki BQV: Tháng 5 năm 2012 - Tháng 9 năm 2015 Tháng 6 năm 2013 Gỡ theo Quy định gỡ công cụ bảo quản viên vắng mặt
29 Thành viên:Thái Nhi BQV: Tháng 5 năm 2012 - nay Tháng 12 năm 2018
30 Thành viên:Violetbonmua BQV: Tháng 7 năm 2012 - nay Tháng 6 năm 2018
31 Thành viên:TuanUt BQV: Tháng 5 năm 2013 - nay Tháng 2 năm 2017
32 Thành viên:Prenn BQV: Tháng 5 năm 2013 - nay Tháng 9 năm 2017
33 Thành viên:Hoang Dat BQV: Tháng 10 năm 2013 - nay Tháng 11 năm 2018
34 Thành viên:Alphama ĐPV: Tháng 8 năm 2014 - Tháng 3 năm 2017
BQV: Tháng 3 năm 2017 - nay
Tháng 12 năm 2018
35 Thành viên:Quenhitran ĐPV: Tháng 9 năm 2014 - Tháng 3 năm 2017
BQV: Tháng 3 năm 2017 - nay
Tháng 7 năm 2018
36 Thành viên:Jspeed1310 ĐPV: Tháng 11 năm 2014 - nay Tháng 12 năm 2014
37 Thành viên:Tuanminh01 ĐPV: Tháng 2 năm 2015 - Tháng 11 năm 2015
BQV: Tháng 11 năm 2015 - nay
Tháng 12 năm 2018
38 Thành viên:DangTungDuong ĐPV: Tháng 7 năm 2015 - Tháng 7 năm 2016 Tháng 12 năm 2018
39 Thành viên:Hugopako ĐPV: Tháng 3 năm 2017 - Tháng 6 năm 2018
BQV: Tháng 6 năm 2018 - nay
Tháng 12 năm 2018
40 Thành viên:P.T.Đ ĐPV: Tháng 3 năm 2017 - nay Tháng 2 năm 2018
41 Thành viên:Langtucodoc ĐPV: Tháng 3 năm 2017 - nay Tháng 3 năm 2018
42 Thành viên:Thusinhviet BQV: Tháng 10 năm 2017 - nay Tháng 11 năm 2018
43 Thành viên:Ngomanh123 ĐPV: Tháng 12 năm 2017 - nay Tháng 12 năm 2018
44 Thành viên:ThiênĐế98 ĐPV: Tháng 12 năm 2017 - Tháng 8 năm 2018
BQV: Tháng 8 năm 2018 - nay
Tháng 12 năm 2018
45 Thành viên:Ledinhthang ĐPV: Tháng 4 năm 2018 - nay Tháng 12 năm 2018
46 Thành viên:Mai Ngọc Xuân ĐPV: Tháng 4 năm 2018 - nay Tháng 7 năm 2018

Jspeed1310 vẫn là ĐPV, Conbo chỉ rút quyền lùi sửa thôi. Theo Đặc biệt:Quyền nhóm người dùng, chỉ có HCV mới có thể rút quyền ĐPV. Tranminh360 (thảo luận) 04:18, ngày 25 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Xin cám ơn bạn Tranminh360 đã đọc và nhận xét, gợi ý cập nhật cho chính xác. Tôi đã chỉnh lại bảng biểu này.-- ✠ Tân-Vương  05:18, ngày 25 tháng 12 năm 2018 (UTC)


Nên trích dẫn về việc tạo các bài viết tiêu biểu từ các BQV này trên wikipedia để cộng đồng cùng biết. Xem họ làm được gì. Tất nhiên trách nhiệm của họ không phải ở đây, nhưng ai có thành tích đóng góp gì thì nên vinh danh.Khoailangvietnam (thảo luận) 05:30, ngày 26 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Chúc mừng năm mới - Happy New Year 2019Sửa đổi

Một năm nữa lại trôi qua, năm 2018 với nhiều sự kiện đáng nhớ nhưng cũng có khi đáng quên. Mà thôi năm 2018 kết thúc rồi, hãy quên chúng đi và bước đến khởi đầu mới nào - 2019. Chúc cộng đồng Wikipedian toàn thế giới nói chung và Wikipedian tiếng Việt nói riêng một năm mới thành công và nhiều sức khỏe hơn nữa nhé!!!!!Thanhdien8421 (thảo luận) 17:00, ngày 31 tháng 12 năm 2018 (UTC)

Thanhdien8421: Chúc mừng năm mới bạn! Và cũng còn khoảng 1 tháng nữa là sẽ đến Tết ÂL, không biết cộng đồng đã có logo Tết chưa nhỉ? Tôi hóng. 𝖇𝖉𝖆𝖓𝖍 13:35, ngày 1 tháng 1 năm 2019 (UTC)
Chúc mừng năm mới các bạn nha!  A l p h a m a  Talk 13:53, ngày 1 tháng 1 năm 2019 (UTC)
Có logo nữa à! Thế thì tôi cũng mong lắm đấy.Thanhdien8421 (thảo luận) 13:18, ngày 2 tháng 1 năm 2019 (UTC)
Cái này là thường niên rồi bạn! ^^ Darling (Thảo luận) 13:20, ngày 2 tháng 1 năm 2019 (UTC)

DING DONGSửa đổi

Tết Tây của mọi người đây sao, sao không đi nhậu đi chơi gì mà cứ vùi đầu vùi thời gian trên wiki không vậy ? Hơi.z.z.z.z ! có cảm giác hôm nay đông người hoạt động hơn mọi ngày thì phải. Thể nào tới Valentine cũng thấy wiki đông nghẹt anh em làm việc cho coi.

 Thành viên này thường làm việc trên wikipedia trong tình trạng say xỉn
 Đ Ô N G - M I N H  A♥ 14:20, ngày 1 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Ý kiến về Bản mẫu tóm tắt tiểu sử nhân vật ở phía phải mỗi Bài viếtSửa đổi

Các nhân vật lịch sử được chép là Thân mẫu, Phụ mẫu, Thê thiếp,....ví dụ trong bài Lê Thánh Tông.

Theo tôi nên đổi lại như Cha, Mẹ,...theo chữ Quốc ngữ cho dễ hiểu. Nửa ta nửa Tàu như vậy rất khó hiểu, đặc biệt là trẻ em. Đọc lên như văn cúng các cụ ngày xưa.

Mong các bạn lưu ý. Tôi cũngg ko rõ thành viên như tôi có sửa được không ? Thanks. khoailangvietnamKhoailangvietnam (thảo luận) 06:46, ngày 1 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Tôi nghĩ là cần có 1 thảo luận, bạn không thể tự ý đổi vấn đề này. Không gian thảo luận thích hợp ở Wikipedia:Thảo luận chứ không phải ở nơi này, bạn có thể mời các thành viên tham gia nếu muốn. Nơi này chúng tôi chỉ giải quyết các tranh chấp, phá hoại bài viết,... Trân trọng! PS: Cá nhân tôi nghĩ vấn đề này khá tranh cãi, không thể ngày 1 ngày 2 làm được.  A l p h a m a  Talk 07:31, ngày 1 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Thank you. Hi vọng chúng ta sẽ tìm ra 1 giải pháp tốt hơn.Khoailangvietnam (thảo luận) 07:48, ngày 1 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Tôi vẫn thấy hơi đáng tiếc, là ở wikipedia tiếng Việt, số lượng thành viên biết tiếng Việt và Trung Quốc, số lượng nhiều và hoạt động sôi nổi, nhưng những vấn đề này họ lại có vẻ không quan tâm, mặc dù họ có thể đọc được.

Khoailangvietnam (thảo luận) 00:27, ngày 2 tháng 1 năm 2019 (UTC)

@Alphama: @Khoailangvietnam: Những đại từ nhân xưng đó đã được sử dụng thời xưa rồi, thay đổi chúng là không cần thiết, và có 2 thực tế không thể thay đổi:
 • Một là, ngay thời kỳ phong kiến lớp từ ngữ đó thường được sử dụng rộng rãi, tầng lớp quý tộc phong kiến luôn thể hiện trình độ học vấn của mình bằng việc sử dụng và trau dồi tri thức Nho giáo, vốn dĩ là kiến thức và ngôn ngữ Hán rồi, điều này đã xảy ra trong lịch sử Việt Nam, không ai sửa lại điều đã xảy ra trong quá khứ được.
 • Hai là, rất nhiều sách vở xưa ghi chép đã dùng những từ ngữ có tính chất đương thời của nó, nếu hôm nay bạn đòi sửa từ, ngày mai bạn sẽ đòi sửa nội dung lớn hơn và rồi sẽ đến lúc bạn sẽ đòi đốt cả sách sử của các thời kỳ đó sao.
 • Thêm nữa, việc sử dụng nguyên các văn bản và các cụm từ hay nhỏ hơn là các từ cũng là chìa khóa để người đời sau hiểu một phần của quá khứ, hiểu một cách chính xác. Lớp từ Hán Việt không có cái gì gọi là khó hiểu với trẻ con cả. Cũng như nội dung huyền hoặc, thêm thắt của sử xưa thì người đời sau viết ra sách mới viết công trình nghiên cứu để phân tích chúng, còn sách xưa vẫn giữ nguyên, cuốn nào ra cuốn đó, chứ không có nghĩa viết sách mới thì lấy bút gạch đi sách cũ.

Thân.  Đ Ô N G - M I N H  A♥ 01:35, ngày 2 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Bạn nói thì hay nhưng lại không dựa trên cơ sở gì cả, đây là khiếm khuyết lớn nhất với những người tham gia wikipedia.

Tôi nói như thế vì từ khi có chữ Quốc ngữ, Trần Trọng Kim viết quyển sách sử Việt Nam sử lược, tôi lấy 1 đoạn:Tục truyền rằng Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm-thị đi chơi chùa Tiêu-sơn (làng Tiêu-sơn, phủ Từ-sơn), nằm mộng thấy đi lại với thần nhân rồi về có thai đẻ ra đứa con trai. Lên ba tuổi đem cho người sưở chùa Cổ-pháp tên là Lý khánh Văn làm con nuôi, mới đặt tên là Lý công Uẩn.

Ông ấy là người thông Hán học, Tây học, mà đến khi soạn sách tk 19 mà vẫn dùng từ cha mẹ, có dùng phụ thân, phụ mẫu gì đâu ? Rồi các của cụ Hồ Chí Minh như các bài diễn ca, dùng từ rất gầ gũi, thậm chí cả Tuyên ngôn độc lập của nước Việt chúng tôi.


Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Kể năm hơn bốn nghìn năm,

Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hoà.

Hồng Bàng là Tổ nước ta.

Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang.

Thiếu niên ta rất vẻ vang

Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời,

Những lời mà bạn nói ngay thời kỳ phong kiến lớp từ ngữ đó thường được sử dụng rộng rãi, tầng lớp quý tộc phong kiến luôn thể hiện trình độ học vấn của mình bằng việc sử dụng và trau dồi tri thức Nho giáo,những lời như vậy thực sự tôi không hiểu bạn muốn nói lên cái vấn đề gì ở đây. Khoailangvietnam (thảo luận) 02:05, ngày 2 tháng 1 năm 2019 (UTC)

@Khoailangvietnam: Bạn vẫn bệnh cũ không bỏ, luôn có thái độ công kích chỉ trích người khác. Thay vì chỉ ra lập luận sai trong một cuộc thảo luận bạn thích công kích ngang hông. Tôi thấy bạn siêng năng cho mảng sử Việt Nam, có chính kiến, lại có tinh thần dân tộc VN đó là điều đáng quý ở bạn nhưng thiếu sót của bạn là sự am hiểu về lịch sử Việt Nam của bạn không nhiều như tôi nghĩ, vì hiểu biết là cơ sở của khả năng tư duy, tôi lập luận vài lời giản đơn những người hiểu nhiều sử Việt Nam có thể hiểu tôi đang nói gì nhưng bạn lại không hiểu. Tôi thật sự thất vọng. Nhưng đối với một thành viên wikipedia điều đó vẫn không quan trọng bằng cách giao tiếp với người khác, thảo luận với người khác như thế nào, mà điều này thì bạn cũng không biết. Bạn chỉ cốt muốn người khác thuận theo ý mình mà thôi, còn việc muốn tạo các cuộc thảo luận chỉ là đôi chút lịch sự của bạn mà thôi, bạn vờ trách móc không ai quan tâm chủ đề sử Việt chứ người ta phát ngôn thì sẽ thấy ngay thái độ công kích của bạn. Tôi không ý kiến về những gì bạn làm nữa, tùy bạn, bạn muốn làm gì thì làm, để xem với thái độ không chịu sửa đổi bạn sẽ trụ được lại đây trong sự kính nể của người khác được bao lâu. (Khỏi nhắn tin mất thời gian của bạn, thân )  Đ Ô N G - M I N H  A♥ 03:11, ngày 2 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Tôi đọc hồi kí hay báo của thủ tướng VN gần đây như Đỗ Mười, ông ta là người Bắc nhưng lại chọn cố vấn về kinh tế là người m Trung vì theo lời ông ấy là chỉ dân ấy mới dám nói thẳng. Nói thẳng mới ra nhanh vấn đề, được vc chứ vòng vo loanh quoanh mất time lắm.

Tôi chả bao giờ dám nói những khái niệm vĩ mô để tổng kết cả giai đoạn quân chủ bao giờ hoặc các khái niệm khó như Nho giáo.

Ở VN nhiều anh hay nói tới Nho giáo chứ thật ra chả biết gì về khái niệm đó. Dễ hiểu thôi, vì nó rất khó. Nếu bạn giận thù tôi chỉ biết làm tiếc thôi. Have nice day. Khoailangvietnam (thảo luận) 02:12, ngày 3 tháng 1 năm 2019 (UTC)

là do bạn nói đó nha, bạn muốn tôi nói thẳng không vòng vo loanh quanh chứ gì: Tôi phát ốm với cái trò chống Tàu nửa vời của bạn. Thực tế, thiết thực, hữu dụng: học cho tốt vào, chăm chỉ kiếm tiền đóng góp đất nước VN mà bạn thể hiện mình yêu quý. Còn muốn đóng góp tri thức thay cho đóng góp bằng tiền thì ngậm cái mồm lại, ngưng ngay cái trò đi khắp mọi nơi từ ngày này qua ngày nọ công kích người khác trên wikipedia này. Chăm chỉ viết và sửa bài, đặt chú thích từ sách bạn có không có thì trích web, hoặc ghi chú trong thảo luận trang. CẢM ƠN BẠN NHIỀU !  Đ Ô N G - M I N H  A♥ 02:47, ngày 3 tháng 1 năm 2019 (UTC)

DịchSửa đổi

ai biết dịch dùm : International availability và International availability of Fanta trong bài FantaWiki thành viên Liên minh hội (WTL) (thảo luận) 02:03, ngày 6 tháng 1 năm 2019 (UTC) nghĩa tiếng Việt là gì khó dịch quá

Wiki thành viên Liên minh hội (WTL): Bạn nói bài nước ngọt Fanta thì phải, ta có thể dịch: "có sẵn trên toàn cầu" hoặc hay hơn "phân phối toàn cầu". 𝖇𝖉𝖆𝖓𝖍 03:18, ngày 6 tháng 1 năm 2019 (UTC)
Cảm ơn bạn nha !Wiki thành viên Liên minh hội (WTL) (thảo luận) 03:45, ngày 6 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Nên dịch là "Sẵn có toàn cầu". Tất nhiên dịch muốn rõ chữ thì phải có ngữ cảnh. 14.169.194.41 (thảo luận) 16:15, ngày 9 tháng 2 năm 2019 (UTC) stormmind19

Phân phối hay hơn, ngữ cảnh hả, có ngữ cảnh dịch là cung cấp. sẵn có thấy không hay. dù sao cũng cảm ơn bạn góp ý[WT L] thảo luận 16:27, ngày 9 tháng 2 năm 2019 (UTC)

Đề nghị xóa bài Nguyễn Thu Thủy (nhà kinh tế)Sửa đổi

Bài Nguyễn Thu Thủy (nhà kinh tế) được treo bảng xóa cách đây vài tuần và không thành công, Đông Minh đã không bỏ phiếu, đã cố tìm bất cứ nội dung để cứu bài này nhưng không được, tìm trên internet mờ mắt luôn nhưng nhân vật này chỉ có thành tích học tập và giảng dạy. Nếu như có 1 thành tích dù là duy nhất liên quan một đề xuất và triển khai hoạt động kinh tế cho chính phủ, hoặc thành tích làm việc ở doanh nghiệp lớn nào đó thì có thể giữ lại bài, nhưng cũng không thấy. Học hàm và học vị khá cao nhưng thành tích kinh tế trong thực tế không có. Ở VN, người như thế này không thiếu, hàng ngàn GS.TS, PGS.TS, TS, thạc sĩ, bao gồm cả người đào tạo có thành tích cao ở nước ngoài rất nhiều. Hơn 300 trường đại học ở VN nếu như mỗi trường chỉ vài người như thế này lên được wiki thì ta sẽ có khoảng tầm 1.000 bài không có gì nổi bật và cứ mãi treo bảng và bỏ dở, thậm chí biểu quyết xóa cũng chẳng thấy ai quan tâm chứ chưa nói tới dành thời gian sửa bài. Đề nghị xóa luôn mà không cần giản lược bài hay tiếp tục treo bảng nữa. Đông Minh ♥ 12:05, ngày 6 tháng 1 năm 2019 (UTC)

http://daotao.ieit.edu.vn/2017/02/22/pgs-ts-nguyen-thu-thuy/#1463563979553-2894c105-ad37 không thấy làm công ty tập đoàn nào cả, năng lực kinh tế chỉ là lý thuyết.

http://daotao.ieit.edu.vn/2017/02/22/pgs-ts-nguyen-thu-thuy/#1463564643761-3ae7e67c-9a1d thêm cái này nhưng chưa đủ đâu, chỉ là đào tạo, nghĩa là giảng dạy thôi. Đông Minh ♥ 12:13, ngày 6 tháng 1 năm 2019 (UTC)


Đồng ý với ý kiến! xóa bài này, Tôi vào trang pgs-ts-nguyen-thu-thuy (link ở trên) thì thấy giống như quảng cáo về bà này thôi. đây là quan điểm cá nhân của tôi nhưng tôi nghĩ nó thực tế là VN có quá nhiều những GS-TS nhưng chẳng có thành quả gì đóng góp cho đất nước (chưa nói gì đến việc đóng góp cho Nhân loại). Nước ta là 1 nước nông nghiệp nhưng chẳng có sản phẩm NN nào ra hồn. nhìn sang láng giềng Thái land, bao nhiêu giống sầu riêng ngon, xoài, mít, chôm chôm, v.v... , nói chung là rất ngon và tràn ngập thị trường VN, vấn đề là tôi chẳng thấy họ khoe có nhiều GS-TS hay chuyên gia có bằng cấp cao gì cả. vì vậy các bài quảng cáo như thế này nên xóa. Best Regard ! HL134 (thảo luận) 11:45, ngày 23 tháng 7 năm 2019 (UTC)

Tech News: 2019-02Sửa đổi

18:30, ngày 7 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Xin chào bạn ThiênĐế98Sửa đổi

xin chào bạn @ThiênĐế98: không biết mình có thể nói chuyện với bạn một lúc được không ? 113.163.82.129 (thảo luận) 10:51, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)

@ThiênĐế98: bạn đang làm gì đó, không thể trả lời tin nhắn này sao 113.163.82.129 (thảo luận) 11:00, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Chào bạn 113.163.82.129, không biết có điều gì khiến bạn cần liên hệ trực tiếp với tôi ạ -- ✠ Tân-Vương  12:18, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Thành viên 2001:EE0:5203:A390:ED5B:303:C4E5:A72F phát ngônSửa đổi

Các nick như thiende, tanvuong,...nếu luận ra cũng vi phạm nội qui. Tự coi mình là trời, là vua, chúa,... Nên cấm các nick này.2001:EE0:5203:A390:ED5B:303:C4E5:A72F (thảo luận) 04:00, ngày 11 tháng 1 năm 2019 (UTC)


Experiments around newcomers: we are looking for translatorsSửa đổi

Hello Vietnamese Wikipedia!

As you already know, you are going deploy a tool on your wiki that would help us to understand what new users do when they arrive on your wiki. Thank you again for your trust!

The first tool is a survey. This survey is already in use on Korean and Czech Wikipedias and we have the first results (in English).

In order to have this survey working on Vietnamese Wikipedia, we need to have it translated. Here are the translations, on translatewiki.net. 11% are done for now: you can make the translations and review those already done.

If you haven't yet translated something on translatewiki.net, you can't use your Wikimedia account there, so you will need a new account.

It is important to have the best translations as possible, so that we can compare the results with other languages. Please ask if you have any doubt on the meaning of a question in English!

When this will be done, we will be able to deploy the survey on your wiki. We hope to have this deployment done this month.

We will keep you posted. Please tell us if you have questions or suggestions!

Thank you again, Trizek (WMF) (thảo luận) 18:52, ngày 7 tháng 1 năm 2019 (UTC)

user:Bluetpp, User:Bdanh and user:Trần Nguyễn Minh Huy, this may interest you! Trizek (WMF) (thảo luận) 17:43, ngày 9 tháng 1 năm 2019 (UTC)


Các câu hỏi ?Sửa đổi

 1. Không biết ai là thành viên wikipedia đầu tiên nhỉ ?
 2. Ai sẽ là thành viên wikipedia cuối cùng ?
 3. Làm sao biết được thành viên nào là con gái thành viên nào là con trai ?
 4. Bài viết đầu tiên trên wikipedia là bài gì ?
 5. Bài viết wikipedia cuối cùng là gì ?
 6. Ai là người có lượt sửa đổi nhiều nhất wikipedia ?
 7. Ai viết được nhiều bài nhất wikipedia ?

Chủ tịch Hiệp hội Wikipedia thảo luận 07:23, ngày 11 tháng 1 năm 2019 (UTC)

 1. Chắc là Jimmy Wales

ý mình là trên wikipeedia tiếng Việt

Chắc là Thành viên:Joakim LöfkvistThành viên:mxn. Ioe2015 04:24, ngày 12 tháng 1 năm 2019 (UTC)
 1. Mình không rõ
 2. Sử dụng cú pháp sau: {{GENDER: <Tên thành viên>|Nam|Nữ}}. VD: {{GENDER: Ioe2015|Nam|Nữ}} cho ra Nam; {{GENDER: Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|Nam|Nữ}} cho ra Nam …

thử rồi ko đúng gì cả

Mã này lấy giới tính tùy chọn ở phần Đặc biệt:Tùy chọn. Nếu thành viên đó chưa đặt giới tính (hoặc đặt sai) ở mục này thì có thể nó sẽ bị khác đi. Ioe2015 04:24, ngày 12 tháng 1 năm 2019 (UTC)
 1. Bài en:TransporT với sửa đổi đầu tiên là [5] (phiên bản tiếng Anh) và Internet Society (phiên bản tiếng Việt)
 2. Mình không rõ
 3. en:User:Ser Amantio di Nicolao (phiên bản tiếng Anh) và Thành viên:Motthoangwehuong (phiên bản tiếng Việt)
 4. en:User:Dr._Blofeld nếu không tính các trang đổi hướng (phiên bản tiếng Anh). Ioe2015 10:04, ngày 11 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Logo Tết Kỷ Hợi 2019Sửa đổi

Một mùa Tết Nguyên đán nữa lại sắp đến. Mình có làm một logo Tết cho Wikipedia tiếng Việt, mời mọi người xem và cho ý kiến. —Trần Quế Nhi (thảo luận) 07:16, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

  Đồng ý Nhìn rất là đẹp đó. Thánh Thiện TALK_MT 08:03, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý Rất đẹp ! các thành viên có thể copy về trang trí trên trang cá nhân được không vậy bạn ?  Đ Ô N G - M I N H    10:53, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý Trông logo đẹp đấy! Tôi muốn tải về quá! Thanhdien8421 (thảo luận) 11:09, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý Logo rất đẹp, cảm ơn bạn! -- ✠ Tân-Vương  12:19, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý vừa có mai, vừa có đào, quá đẹp Lengkeng91 13:48, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý cho 1 like   Khủng Long (tám) 🌴🦕🦖 -- 16:51, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý đẹpRutui (thảo luận) 07:14, ngày 24 tháng 1 năm 2019 (UTC)
  Đồng ý Darling (Thảo luận) 11:00, ngày 27 tháng 1 năm 2019 (UTC)
Sao bạn không thiết kế một cái logo rồi trình ra đây cho mọi người cùng xem, vậy lời nói của bạn phải hay hơn không ?  Đ Ô N G - M I N H    09:00, ngày 25 tháng 1 năm 2019 (UTC)
Tôi thấy chúng ta cũng nên treo dần logo lên luôn nhỉ? Còn khoảng 10 ngày nữa thôi. 𝖇𝖉𝖆𝖓𝖍 08:48, ngày 25 tháng 1 năm 2019 (UTC)

FileExporter beta featureSửa đổi

Johanna Strodt (WMDE) 09:41, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Việc thêm phiên âm Hán Việt vào một số quốc gia của thành viên Ludaluda2a (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Tôi vừa lướt qua thấy thành viên này thêm phiên âm Hán Việt vào một số quốc gia như Malaysia là Mã Lai Tây Á, Indonesia là Ấn Độ Ni Tây Á... Không biết việc thêm này những thành viên khác có tán thành hay không. Với tôi thấy nó ngang lắm, không thích hợp xuất hiện trên wiki. Mời các thành viên khác cho ý kiến. Thân ái! Thánh Thiện TALK_MT 11:33, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Mặc dù:
(1) lớp từ Hán Việt là một phần của tiếng Việt,
(2) wikipedia là bách khoa,
(3) VN trước đây cũng từng sử dụng những tên này.
Nhưng không tán thành việc bổ sung này:
(1) Bạn này đã tạo hẳn 1 trang riêng về các tên Hán Việt này,
(2) trong thực tế phần lớn các tên đó không còn sử dụng, nên chỉ còn tính tra cứu, vậy thì quay lại (1),
(3) cụ thể: Hoa Kỳ hay Mỹ, Trung Hoa, Ai Cập, Hy Lạp,... vẫn tiếp tục được sử dụng không có nghĩa giờ lại phải cải biên cho tất cả tên nước, hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đá với U23 Malaysia hay U23 Indonesia, chứ không lẽ là U23 Mã Lai Tây Á, U23 Ấn Độ Ni Tây Á.
Trích dẫn tên 1 quốc gia đính kèm tên trong ngôn ngữ của họ là hay nhất, còn thêm thắt kiểu này không có tính bách khoa gì, chỉ thêm rối rắm nhất là khi vị trí viết của nó sẽ nằm ở hàng đầu tiên của bài viết.
Cho nên, cá nhân mình không tán thành. Mời các thành viên khác cho ý kiến để quyết định việc này nhanh chóng.  Đ Ô N G - M I N H    16:23, ngày 14 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Tôi cũng không đồng ý vì từ trước đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong đời sống hàng ngày, tôi chưa nghe ai dùng những cái tên đó cả, vì chúng ta đã có phiên âm như Ma-lai-xi-a hay In-đô-nê-xi-a rồi còn gì. Thêm vào chỉ thêm rối, chẳng giúp được gì, do đó tôi phản đối, mong mọi người cho ý kiến và sửa đổi kịp thời. Thanhdien8421 (thảo luận) 05:13, ngày 16 tháng 1 năm 2019 (UTC)


Hiện tại nhiều bài viết về các nhân vật lịch sử VN đang bị đèo vào nhiều từ tiếng Hán. Đề nghị các bqv giải trình cho mọi người.

 • Điều đó có đúng ko.
 • Do ai hay nhóm đối tượng nào cố ý làm. Cố ý với mục đích chánh trị.
 • Đặc biệt các BQV lâu năm, rất nhiều bqv chuyên viết về mảng lịch sử Trung Quốc. Vidu BQV có thể là quốc tịch VN như trungda, tranminh360,... là những thành viên hay viết lịch sử Trung Quốc. Đáng lẽ họ phải biết về mảng này và xử lý chứ nhỉ ?

Không có gì phải dấu cả hay trốn tránh, cứ giải đáp cho chúng tôi. 2001:EE0:520E:8A50:E1B2:7EB3:6FC9:8D50 (thảo luận) 05:40, ngày 16 tháng 1 năm 2019 (UTC)

Tech News: 2019-03Sửa đổi