Wikipedia:Thảo luận/Đề xuất áp dụng quyền Giám sát viên tại Wikipedia tiếng Việt

Đề xuất áp dụng quyền Giám sát viên tại Wikipedia tiếng Việt

sửa