Trang này để yêu cầu và biểu quyết về việc di chuyển trang tới tên khác.

Chưa giải quyếtSửa đổi

Đã giải quyếtSửa đổi

Lý Tòng NghiễmLý Tùng NghiễmSửa đổi

  • Lý do: Chữ 從 trong tên nhân vật đọc là Cóng, ứng với phiên âm Tùng, khác với Zòng là Tòng. Tên nhân vật là 李从曮 Li Cóngyan => Lý Tùng Nghiễm. Ngoài ra tra google sách link [1] có thể thấy trường hợp tương tự Lý Tùng Kha 李從珂.--Hiếu Vũ Bá (thảo luận) 17:13, ngày 29 tháng 12 năm 2019 (UTC)
@Hiếu Vũ Bá: vui lòng đưa ra dẫn chứng "Cóng ứng với phiên âm Tùng"; "Tư trị thông giám" đã có bản dịch tiếng Việt, không biết bạn có cuốn sách này không? Xuân (thảo luận) 18:13, ngày 29 tháng 12 năm 2019 (UTC)
Do căn cứ theo [2], âm Cóng ghép thành các từ HV "phục tùng". Phiên âm "tòng" có rất nhiều, nhưng chỉ thấy âm "cóng" là ghép thành từ ghels phiên âm thành "tùng".Hiếu Vũ Bá (thảo luận) 09:00, ngày 31 tháng 12 năm 2019 (UTC)
Còn Tư trị thì giống như Tam quốc chí, có nhiều phiên âm có vẻ chịu ảnh hưởng từ Từ điển trích dẫn mà theo quan niệm cá nhân thì không tin cậy bằng các bộ từ điển cũ (Bởi âm đọc có thể bị biến đổi theo thời gian, bộ từ điển mới lại chịu ảnh hưởng của tiếng TQ hiện đại, nhưng bài viết lại viết về nhân vật lịch sử).Hiếu Vũ Bá (thảo luận) 08:59, ngày 31 tháng 12 năm 2019 (UTC)
   đã đổi tên. Xuân (thảo luận) 09:42, ngày 31 tháng 12 năm 2019 (UTC)

Kho lưu trữSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi