Wikipedia:Tha thứ và quên

Tôi có một ý tưởng thú vị để giải quyết tranh chấp. Nó được gọi là "tha thứ và quên đi".

Rất đơn giản. Thay vì suy nghĩ xa xôi tới những gì tồi tệ nhất và buộc các thành viên khác phải chịu những lời chỉ trích không cần thiết hoặc những lời buộc tội sai thiếu bằng chứng trong khi xây dựng nguồn cung cấp vũ khí của bạn cho Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản hoặc tại các trang như Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên, bạn quyết định tha thứ cho mọi người vì những lỗi lầm của họ. Những người khác xin lỗi và sự việc dần lắng xuống. Nếu tất cả các bên tham gia đều nỗ lực làm như vậy thì số lượng các cuộc cãi vã leo thang sẽ giảm bớt và tất cả các xung đột hiện có sẽ có thể được giải quyết trong vài ngày. [1] Rất đơn giản.

Quy trình giải quyết tranh chấp truyền thống quy định rằng nếu bạn không thể tránh được tình huống này, thì mọi người nên cố gắng tham gia vào một cuộc thảo luận hiệu quả (tức là nói ra). Thật không may, nhiều tranh chấp chuyển sang các giai đoạn mới rất căng thẳng. Điều này cuối cùng khiến mọi người rời bỏ Wikipedia. Phương pháp này rất dễ mang tính gây rối; nó làm cho các biên tập viên bách khoa toàn thư sợ hãi và lãng phí quá nhiều thời gian.

Thông thường, mọi người sẽ chuyển qua xúc phạm và sẽ cố gắng đảm bảo người kia bị trừng phạt vì những sai lầm của mình. Điều này phản tác dụng và gây thù hận. Wikipedia không phải nơi làm việc này.

Để áp dụng "tha thứ và quên đi", chúng ta phải cho rằng có nhiều cuộc cãi vã đang diễn ra trên trang thảo luận hoặc bất kỳ lĩnh vực nào. Cải thiện mối quan hệ với các biên tập viên khác bằng cách xin lỗi về hành động của bạn, tha thứ cho hành động của họ và cố gắng hết sức để giải quyết mọi tranh chấp với bất kỳ ai có liên quan. Khi mọi người đã bình tĩnh lại, các thành viên có thể tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Chúng tôi muốn thúc đẩy một môi trường hỗ trợ, nơi những lời phê bình mang tính xây dựng được chấp nhận và các quan điểm khác nhau được tôn trọng (miễn là tất cả các chỉnh sửa đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi) và chúng tôi muốn cố gắng hết sức để tránh làm người khác thấy khó chịu.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Với một số người, ví dụ như biên tập viên cố chấp, lời xin lỗi có thể không hữu hiệu lắm.