Wikipedia:Thuật sĩ bài viết/Cách phát hiện COI

Qualidade-5-.svg
Thuật sĩ bài viết Wikipedia
Sửa đổi COI
Việc tiết lộ mối quan hệ của bạn với chủ đề là điều quan trọng trong việc đưa ra bối cảnh và tính minh bạch với các sửa đổi của bạn. Ngoài ra, nó còn giúp người khác hỗ trợ bạn làm nội dung phù hợp với Wikipedia hơn.

Sau đây là các bước để tiết lộ:

  • Sửa đổi trang thành viên của bạn bằng cách nhấp vào đây
  • Dán dòng sau đây vào hộp sửa đổi, thay thế Tiêu đề bản nháp bằng tên bài viết bạn muốn tạo.
{{UserboxCOI|1=Tiêu đề bản nháp}}
  • Nhấn vào nút "Đăng thay đổi"


Bạn phải hoàn thành các bước này để tiếp tục.