Wikipedia:Thuật sĩ bài viết/Cách tiết lộ

Qualidade-5-.svg
Thuật sĩ bài viết Wikipedia
Trả tiền để sửa đổi
Để giữ mối quan hệ dân sự với cộng đồng bạn phải tiết lộ rằng bạn đang được trả tiền để sửa đổi bài viết Wikipedia. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các quy tắc được liệt kê trong trang chính sách của chúng tôi về việc trả tiền để sửa đổi. Việc không tuân thủ các quy tắc ở trên có thể dẫn đến việc cấm sửa đổi. Tuy nhiên, bạn vẫn được khuyến khích đóng góp xây dựng cho bách khoa toàn thư hoàn toàn một cách tự nguyện.

Dưới đây là các bước để tiết lộ:

  • Sửa đổi trang thành viên của bạn bằng cách nhấp vào đây
  • Dán những dòng sau vào hộp sửa đổi, thay thế Tên người thuê bạn với tên người mà bạn đang làm việc cho:
{{paid|employer=''Tên người thuê bạn''|client=''Tên khách hàng của bạn, nếu người này khác với người thuê bạn''}}
  • Nhấn nút "Lưu thay đổi"


Bạn phải hoàn thành các bước trên để tiếp tục.