Wikipedia:Trợ giúp viết bài

1. Giới thiệu
2. Đề tài
3. Độ nổi bật
4. Nguồn dẫn
5. Nội dung
6. Bắt đầu viết

Chào mừng bạn đến với trang Trợ giúp viết bài của Wikipedia! Trang trợ giúp nào sẽ giúp bạn làm quen với các công đoạn để viết một mục từ mới trên Wikipedia. Chỉ cần trải qua 6 bước là bạn có thể tạo được một bài viết mới, hãy cố gắng hoàn thành chúng theo thứ tự. Nếu bạn có bất cứ khó khăn nào trong quá trình này, hãy đặt câu hỏi tại Bàn giúp đỡ.


Bạn chắc chắn mình đã sẵn sàng?
Circle-style-warning.svg
Chúng tôi chân thành khuyên bạn rằng hãy thử sửa đổi những bài viết có sẵn trước khi viết bài mới. Bài viết mới của bạn sẽ dễ dàng thành công hơn nếu như bạn đã có sẵn kinh nghiệm sửa đổi.

Ít nhất, bạn hãy thử bắt đầu tham gia Wikipedia bằng cách tham khảo sách hướng dẫn.