Wikipedia:Trang đổi hướng

Trang đổi hướng (hay còn gọi là trang chuyển hướng) là trang không có nội dung, chỉ làm công việc định hướng người đọc tới một mục từ, một tiểu mục của một bài, hoặc một trang khác, thường là xuất phát từ một tiêu đề khác của cùng một chủ đề. Ví dụ, nếu bạn gõ "UNDP" vào hộp tìm kiếm, hoặc click vào liên kết wiki UNDP, bạn sẽ được đưa đến bài Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc.

Mục đích của các trang đổi hướng

sửa

Lý do cho việc tạo và gìn giữ các trang đổi hướng gồm có:

 • Tên khác (ví dụ, Edison Arantes do Nascimento chuyển hướng tới Pelé).
 • Các dạng tên ít cụ thể mà chủ đề bài viết là chủ đề chính yếu. Ví dụ Hitler chuyển hướng tới Adolf Hitler, trong khi Johnson nên là một trang định hướng thay vì đổi hướng do không có người nào mang họ hoặc tên Johnson được coi là chủ đề chính yếu.
 • Các dạng tên cụ thể hơn (ví dụ, Cộng hòa Pháp đổi hướng tới Pháp).
 • Viết tắt (ví dụ, LHQ chuyển hướng tới Liên Hiệp Quốc). Nhưng các tên viết tắt thường có nhiều nghĩa mà trong đó không có nghĩa nào là nghĩa chính – trong trường hợp đó, một trang định hướng sẽ thích hợp hơn một trang đổi hướng.
 • Viết tắt (ví dụ, WP:NCCCB chuyển hướng tới Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa công bố). Kiểu đổi hướng này thường được thực hiện trong không gian dự án chứ không dùng trong không gian các mục từ.
 • Các cách viết với chính tả khác hoặc dùng dấu ngắt khác. Ví dụ, Mát-xcơ-va đổi hướng tới Moskva, Lí thuyết đổi hướng tới Lý thuyết.
 • Các cách viết sai chính tả nhưng dễ gặp phải (ví dụ, Condoleeza Rice đổi hướng tới Condoleezza Rice).
 • Các từ có liên quan (ví dụ, Koro-sensei đổi hướng tới Assassination Classroom).
 • Các cách viết hoa thông dụng khác nhau (ví dụ, Đại Việt Sử ký Toàn thư đổi hướng tới Đại Việt sử ký toàn thư). Việc này không cần cho công việc tìm kiếm của người dùng, nhưng có thể giúp liên kết từ các bài khác và từ các site bên ngoài.
 • Các chủ đề con hoặc các chủ đề khác được miêu tả hoặc liệt kê bên trong một bài có chủ đề rộng hơn. (Những trang đổi hướng như vậy thường có đích là một tiểu mục cụ thể trong bài).
 • Các cách viết bằng kí tự ASCII (ví dụ, Kurt GoedelKurt Godel đổi hướng tới Kurt Gödel). Các tiêu đề chứa gạch nối dài nên có các trang đổi hướng dùng gạch nối ngắn.
 • Các trang đổi hướng dẫn tới trang định hướng không chứa cụm từ "(định hướng)" trong tiêu đề (ví dụ, Mai (định hướng) đổi hướng tới Mai).

Lưu ý rằng các trang đổi hướng tới các dự án khác của Wikimedia, các trang web khác, hoặc các trang đặc biệt không hoạt động được.

Lý do xóa

sửa

Bạn có thể muốn xóa một trang đổi hướng nếu thỏa một hoặc một số điều kiện sau (nhưng chú ý các ngoại lệ trong danh sách bên dưới):

 1. Trang đổi hướng được tạo ra gây khó khăn một cách không hợp lý cho việc tìm kiếm các trang có tên tương tự trong một máy tìm kiếm. [cần ví dụ]
 2. Trang đổi hướng có thể gây nhầm lẫn. Ví dụ, nếu "Adam B. Smith" được đổi hướng đến "Andrew B. Smith", do Andrew vô tình được gọi là Adam trong một nguồn nào đó, điều này có thể gây nhầm lẫn đối với bài viết về Adam Smith, vì vậy trang đổi hướng nên xóa.
 3. Chuyển hướng là phạm quy, như chuyển hướng "Joe Bloggs is a Loser" đến "Joe Bloggs" (trừ khi "Joe Bloggs is a Loser" được thảo luận trong bài viết), hay "Joe Bloggs" đến "Loser". (Speedy deletion criterion G10 may apply.) Xem thêm: #Neutrality of redirects
 4. Chuyển hướng mang tính quảng bá hay spam.
 5. Chuyển hướng không có nghĩa, như chuyển hướng táo đến cam.
 6. Chuyển hướng sai không gian.
 7. Chuyển hướng đến trang không tồn tại, nên xóa ngay.
 8. Nếu chuyển hướng là một từ đồng nghĩa xa lạ hoặc không gần gũi đối với một tên bài, nó không thể là hữu ích. Cụ thể, chuyển hướng từ một bài tiếng nước ngoài đến một trang có chủ đề không liên quan đến ngôn ngữ (hoặc một nền văn hóa mà nói ngôn ngữ đó) không nên tạo ra. Lỗi chính tả không thể xảy ra có thể sẽ bị đặt biển chờ xóa.
 9. Nếu các bài viết chính cần phải được chuyển đến bài chuyển hướng, nhưng bài chuyển hướng đã được tạo trước và có một lịch sử riêng của nó, như vậy bài chuyển hướng cần được xóa trước khi di chuyển.
 10. Nếu bài chuyển hướng có thể được mở rộng thành một bài viết, và bài viết mục tiêu hầu như không có thông tin về đề tài này. Trong một trường hợp như vậy, nó là tốt hơn là các bài viết mục tiêu chứa một liên kết đỏ thay vì tạo một chuyển hướng đến chính nó.

Đừng ngại tạo trang đổi hướng

sửa

Nếu bạn thấy có một liên kết đỏ trong một bài viết, có thể xuất hiện sẵn ở trong bài hoặc xuất hiện sau khi bạn "wiki hóa" một khái niệm được nhắc đến trong bài, mà liên kết đó trỏ để khái niệm đã tồn tại ở tên khác trong Wikipedia tiếng Việt, đừng ngại tạo ra trang đổi hướng đến tên khác đó.

Có thể tạo trang đổi hướng bằng cách sửa mã nguồn hoặc dùng trình soạn thảo trực quan. Ngoài ra khi thực hiện di chuyển trang các trang đổi hướng cũng tự động được tạo ra.

Sửa mã nguồn

sửa

#đổi [[tên trang trỏ đến]]. Ví dụ, để đổi hướng "UK" đến "Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland", toàn bộ mã nguồn của trang "UK" là:

#đổi [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]]

Dùng trình soạn thảo trực quan

sửa

Các bước thực hiện:

 1. Chọn biểu tượng với ba sọc ngang góc trên bên trái
 2. Chọn "Tùy chọn trang"
 3. Chọn vào ô "Đổi hướng trang này đến"
 4. Gõ tên trang trỏ đến vào ô "Trang để đổi hướng đến"
 5. Ấn vào nút "Áp dụng các thay đổi"
 6. Lưu trang.

Xem thêm

sửa