Wikipedia:Giới thiệu chỗ thử

(Đổi hướng từ Wikipedia:Về chỗ thử)


Chỗ thử hay trang nháp là những trang mà bạn có thể dùng để thử mã wiki cũng như trình soạn thảo trực quan.

Chỗ thử của Wikipedia

sửa
 
Chỗ thử của Wikipedia

Trợ giúp:Chỗ thử là một chỗ thử công cộng của cộng đồng Wikipedia. Hãy vào trang đó rồi bấm vào [ Sửa đổi ] để thử viết bài bằng trình soạn thảo trực quan hoặc bấm vào [ Sửa mã nguồn ] để thử viết bài bằng mã wiki.

Trang nháp cá nhân

sửa

Trang nháp cá nhân hay chỗ thử cá nhân là một tính năng giúp bạn tạo ra một trang nháp của riêng mình. Với trang nháp này, bạn có thể viết bài, thử nghiệm và tập viết mã wiki, hoặc thử biên tập bài viết trong nháp trước khi mang nội dung đó vào bài bách khoa. Tính năng này được cộng đồng Wikipedia tiếng Việt đồng thuận thông qua vào tháng 1 năm 2021.[1] Nếu bạn đã tạo tài khoản và có tên người dùng, hãy nhìn lên menu điều hướng bên phải trên cùng của trang web và bấm vào nút [ Viết nháp ], hoặc bấm vào đây.

Về cơ bản, trang nháp là một trang con trong không gian tên thành viên của bạn. Tương tự, nếu cần thêm trang nháp, bạn có thể tạo một trang con khác trong không gian thành viên, chẳng hạn như bằng cách gõ Thành viên:Tênngườidùng/Nháp 2 (thay "Tênngườidùng" bằng tên người dùng của bạn) vào khung tìm kiếm của Wikipedia rồi bấm vào [ Tạo mới ].

Hãy dùng Bản mẫu:Chỗ thử thành viên gắn lên đầu trang nháp của bạn để người đọc biết rằng đây là một trang nháp thành viên chứ không phải là một bài viết bách khoa, đồng thời giúp cho trang nháp không hiện lên danh sách kết quả của các bộ máy tìm kiếm.

Nếu bạn đang có một trang nháp mang tên bất kỳ và muốn đổi sao cho nó có chữ "Nháp" trong tên, hãy dùng công cụ di chuyển trang.

Danh sách chỗ thử

sửa

Chú thích

sửa