Wikipedia:Viêm đếm số bài tạo được

Viêm đếm số bài tạo được là một rối loạn ảnh hưởng đến các thành viên Wikipedia, được định nghĩa là một nỗi ám ảnh không lành mạnh về số lượng bài viết. Nó có hai biểu hiện: một là chủ yếu quan tâm đến số lượng bài viết tạo ra của chính một người (rối loạn tự đếm bài viết, hoặc SACD), khá giống với bệnh viêm đếm số lần sửa đổi, và hai là nỗi ám ảnh về số lượng bài viết trên Wikipedia nói chung, đặc biệt là liên quan đến tổng số các bài viết của một Wikipedia ngôn ngữ cụ thể (Rối loạn đếm bài viết trên Wikipedia, hay WACD), được tổng hợp và cập nhật hàng ngày trên Meta. (Lưu ý: các nhà thống kê thường được miễn trừ điều này, vì họ không cho thấy các triệu chứng của sự háo hức quá mức đối với việc thêm các bài viết.)

Trong trường hợp đầu tiên, người dùng cố gắng viết càng nhiều bài viết càng tốt dưới tên người dùng của chính họ, trong khi trong trường hợp thứ hai, người dùng thường thể hiện sự chú ý quá mức, không lành mạnh đối với các mốc quan trọng và đôi khi tạo ra cả loạt bài sơ khai chỉ để đạt đến các mốc về số bài viết. Nhưng người dùng cũng có thể sử dụng bot để thực hiện phần lớn công việc, do đó, số lượng bài viết cá nhân của họ có thể được coi là tương đối thấp. Các bài viết của họ thường được ghi lại trong biểu đồ tăng trưởng bài viết trong ấn bản cụ thể của Wikipedia với các lần tăng đột biến trong biểu đồ.

Trường hợp đầu tiên không có bằng chứng rộng rãi, vì thiếu một công cụ để đếm các bài viết cá nhân của một người, và vì nó giống với chứng viêm đếm số lần sửa đổi. Do đó, khi chúng ta nói về Viêm đếm số bài tạo được, thường nó đề cập đến trường hợp thứ hai.

Xem thêm sửa