Trang này lưu trữ các yêu cầu cấp quyền được chấp nhận hoặc bị từ chối, sắp xếp theo năm.

Chấp nhậnSửa đổi

Không chấp nhậnSửa đổi