Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người tải lên tập tin

Người tải lên tập tinSửa đổi

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Nguyenhai314Sửa đổi

Đặt một chỗ cho công cụ hữu ích này. Không rõ các BQV đã có khả năng kĩ thuật để cấp quyền này cho các thành viên chưa. Nguyenhai314 (thảo luận) 03:06, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 YXong Đã cấp cờ. --minhhuy (thảo luận) 03:59, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenhai314: Xin hỏi bạn đã dùng thử chưa, và nếu đã dùng thì có lỗi gì không? Danh tl 12:53, ngày 5 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Xin lỗi vì hồi đáp muộn. Tôi sẽ thông báo lại nếu gặp lỗi. – Nguyenhai314 (thảo luận) 04:55, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

GDAESửa đổi

Tôi xin cấp quyền để được tải hình ảnh sử dụng hợp lý từ một số bài viết bên Enwiki. Cụ thể đầu tiên là bài này. ⒼⒹⒶⒺThảo luận 12:42, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 YXong --minhhuy (thảo luận) 12:46, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Trần Nguyễn Minh Huy Cảm ơn BQV Minh Huy đã cấp quyền. Tôi đang thử tải lên tập tin, nhưng tính năng này có vẻ mới lạ. Xin được hỏi là tôi phải tải lên từ giao diện này hay giao diện nào khác không? Nếu dùng giao diện này thì ở dưới có mục chọn giấy phép phù hợp. Tuy nhiên tôi chưa biết chọn giấy phép nào vì không giấy phép nào là "hình ảnh về người đã mất được sử dụng hợp lý". Xin nhận được sự trợ giúp từ BQV. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 13:03, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@GDAE: Tôi nghĩ là chỉ có thể tải lên url qua trang Đặc biệt:Tải lên thôi. Bạn có thể tải "chay" tập tin, rồi sao chép mã nguồn giấy phép của trang tập tin gốc để dán vào trang tập tin ở Wikipedia tiếng Việt. Hoặc bạn có thể nhúng trực tiếp {{KTD-hình tiểu sử}} trong khung tải lên cũng được. --minhhuy (thảo luận) 13:15, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

AsaHiguitaMizuSửa đổi

Xin được cấp cờ để thuận tiện hơn trong việc tải lên tập tin, phần lớn sẽ là biểu trưng. AsaHiguitaMizu (thảo luận) 10:01, ngày 4 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:24, ngày 5 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Biheo2812Sửa đổi

Xin được cấp quyền này để thuận tiện tải các tập tin không tự do. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 06:35, ngày 28 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Plantaest: BQV có thể cấp quyền này cho tôi được không? Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 06:35, ngày 28 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã cấp. Dang (thảo luận) 06:42, ngày 28 tháng 10 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Pk.overSửa đổi

Xin được cấp quyền này để thuận tiện tải các tập tin không tự do không thường xuyên, chủ yếu là biểu trưng hoặc ảnh bổ sung cho một chủ thể.--Pk.over (thảo luận) 15:22, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Plantaest – Là tôi Cần cố gắng hơn 15:24, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã cấp. Dang (thảo luận) 08:52, ngày 8 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thành viên:Tryvix1509Sửa đổi

@Plantaest: Xin được cấp quyền này để thuận tiện hơn trong việc tải lên/import một số hình không tự do, chẳng hạn như hình trong bài en:Google Safe Browser BLACKPINKIn your area 11:08, ngày 27 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đã cấp. Dang (thảo luận) 11:12, ngày 27 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]