Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người tự đánh dấu tuần tra

Người tự đánh dấu tuần tra

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Deshi

Thành viên lâu năm (mở tài khoản năm 2007), có nhiều đóng góp tốt. Hide on Rosé (thảo luận) 04:54, ngày 8 tháng 2 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:14, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Thành viên:Phát Sên Chồ 2022

Thành viên tạo tài khoản từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, có nhiều đóng góp tốt trong mảng phim ảnh/anime. Pminh141thảo luận 10:23, ngày 28 tháng 2 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:45, ngày 29 tháng 2 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Thành viên:Oronsay

Thành viên có đóng góp tốt bằng cách thêm các hình chất lượng vào các bài thuộc chủ đề Sinh học. Thành viên là người đổi tên tập tin của Wikimedia Commons; người duyệt bàingười duyệt trang mới của Wikipedia tiếng Anh. Hide on Rosé (thảo luận | đóng góp | trung ương) 03:26, ngày 13 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Thể theo yêu cầu và bằng chứng của DPV Hide on Rosé, tôi đồng ý. ✠ Tân-Vương  04:33, ngày 13 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Thành viên:ZuckPham

tôi nghĩ tôi đủ làm Người tự đánh dấu tuần tra ZuckPham (thảo luận) 00:55, ngày 3 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]