Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người tự đánh dấu tuần tra

Người tự đánh dấu tuần tra

(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)

Thành viên:Cinderace Galar

Mình thấy phá hoại cũng nhiều nên mình sẽ giúp đỡ các BQV và các thành viên cấp cao 1 phần, đồng thời mình cũng sẽ bắt đầu thử sức với các hoạt động mà các bạn đang làm.  Cinderace Galar  Hãy coi tôi là kẻ ăn hại 16:27, ngày 4 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Thành viên:J. Smile (Love & V.A.V.I)

Để đỡ áp lực cho các TTV do sửa đổi mình sẽ được tự đánh dấu đã tuần tra. Cloud 9 x V.A.V.I boy x Yes, I'm color full (J.Smile) 03:58, ngày 5 tháng 7 năm 2020 (UTC)