Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Tuần tra viên

Tuần tra viên

sửa
(thêm yêu cầuxem các yêu cầu)
Lưu ý: Những ai được cấp quyền tuần tra viên rồi thì khi mỗi lần lùi sửa hoặc tuần tra một sửa đổi bất kỳ, các bạn nên bấm nút "đánh dấu tuần tra" (nằm ở "Khác biệt giữa bản sửa đổi") để người khác biết nhằm tránh tuần tra trùng lặp.
Lý do yêu cầu quyền Tuần tra viên

Đã tham gia wikipedia đủ lâu . Nhận thấy hiện tại có rất nhiều nguồn thông tin không có tính kiểm chứng hoặc thiếu công nhận hợp pháp . Cần cấp quyền để tham gia vào cuộc chỉnh sửa wikipedia dưới ngôn ngữ VietNam . có đủ công cụ hỗ trợ để xác thực nguồn tin . Các nguồn kiểm chứng của tôi đều được công nhận .

--Khangcr123 (thảo luận) 10:10, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Phản đối Thành viên mới có 3 sửa đổi. Chưa có bất kì tác vụ tuần tra. Pminh141thảo luận 10:20, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Chưa đồng ý Bạn cần phải đóng góp tích cực, chống phá hoại tốt và không vi phạm quy định Wikipedia. – eunn (meta · phab) 09:03, ngày 15 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  Từ chối SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:54, ngày 22 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]