Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Đàn rối "đồng thuận ảo"

Tháng 10 năm 2019 sửa

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.


Các thành viên để kiểm tra sửa

Lý do yêu cầu kiểm tra sửa

Xin DHNMxn kiểm tra các tài khoản bên trên vì:

 • Các tài khoản này thay nhau tạo đồng thuận ảo ở khoảng 10 biểu quyết (xin xem hình ở phần sau).
 • Có rất nhiều bằng chứng khách quan hoạt động và chứng tỏ việc log in, log out tài khoản rối.
 • Các cuộc biểu quyết bị thao túng bởi cùng một người, xin xem danh sách biểu quyết bị ảnh hưởng ở hình dưới. Nhiều biểu quyết kết thúc với bên thắng cuộc nghiêng về đàn rối.
 • Xin các KĐV cũng nêu chi tiết về các con rối khác chưa phát hiện được, như thường lệ.
 • Vì một Wikipedia tiếng Việt không còn nạn rối.

-- ✠ Tân-Vương  07:32, ngày 22 tháng 10 năm 2019 (UTC)[trả lời]

 • PHẦN TRÌNH BÀY BẰNG HÌNH ẢNH KHÁCH QUAN:
  • Lịch hoạt động
 
Lịch hoạt động
  • Bằng chứng về thời gian sửa đổi:
 
 
  • Các biểu quyết bị ảnh hưởng:
 

Kết quả sửa

  Đã xác nhận Các tài khoản sau do một người hay một nhóm người có quan hệ gần gũi điều khiển:

Xin cảm ơn KĐV DHN đã nhanh chóng hỗ trợ giúp cho vụ kiểm định này. Xin hẹn gặp anh ở vụ kiểm định sau ạ.-- ✠ Tân-Vương  09:11, ngày 22 tháng 10 năm 2019 (UTC)[trả lời]