Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Ka-ya-ni-1.0

Tháng 3 năm 2020Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Thành viên cần kiểm traSửa đổi

Ka-ya-ni-1.0 (thảo luận · đóng góp · đóng góp đã bị xóa · nhật trình · cấm thành viên · nhật trình cấm · kiểm tra tài khoản (checkuser) · SUL · đóng góp toàn hệ thống)

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Tôi yêu cầu kiểm định tài khoản này vì lí do :

1. Tên rất trùng với tài khoản Kayani.

2. Tài khoản này hầu như cũng là con rối do GoogleFansTQ tạo ra thí dụ như hắn đã tạo ra một tài khoản giả mạo tên tôi như : Pi-tơ-Vê-en.

3. Trên trang cá nhân thành viên này có nội dung được viết khá giống với nội dung trên trang cá nhân của Kayani (tại phần cuối).

Mong được các bảo quản viên kiểm định rõ ràng, cảm ơn  Peter ✅  09:37, ngày 20 tháng 3 năm 2020 (UTC)

  Ý kiến cả 4 tài khoản đều bị cấm vô hạn, check để làm gì nữa?  M  16:06, ngày 29 tháng 3 năm 2020 (UTC)

Trả lờiSửa đổi

  •  N Không thực hiện Không cần thiết. NHD (thảo luận) 16:55, ngày 30 tháng 3 năm 2020 (UTC)