Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Kill-Vearn

Kill-Vearn - 02 tháng 7 năm 2021Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Tài khoản cần kiểm địnhSửa đổi


Bằng chứng/lý do cần kiểm địnhSửa đổi

Thành viên công khai thù hận, đe doạ phá hoại, tấn công cá nhân và ngầm thừa nhận hành vi.
Nhật trình cấm: Xem ở đây.
Những tài khoản sau có thái độ cổ xuý:


Yêu cầu kiểm định viên @DHN: hỗ trợ gấp trường hợp này.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:29, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhận xétSửa đổi

Các bên liên quan cũng có thể bình luận/thảo luận trong phần này bên dưới.

Nhưng mà tôi đang làm lại bằng một tài khoản khác, tài khoản chính tôi lỡ tay đăng nhập 2 tháng trước. Nếu mà kiểm định ra thì chết tôi à? – Tổng cục An ninh Wiki - Bộ quốc phòng (thảo luận) 13:23, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi cứ tưởng Tổng cục an ninh là TK chứ, tại thấy bạn ấy hay dùng từ "phóng lợn" Ɲǥườɩ ȶɾųỿ cầųƮhat's life 13:27, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Không phải anh Tàn Kiếm đâu. Hicc :((( – Tổng cục An ninh Wiki - Bộ quốc phòng (thảo luận) 13:28, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Baoothersks:
Tàn có phong cách phát ngôn khá ấn tượng, nên tôi không nhầm được.
Và... thế là xong. Bị cấm luôn rồi.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 14:05, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Thôi rồi còn chi đâu anh ơi! – Từ lúc lập acc Wiki đến giờ Không biết có bao nhiêu chữ ký rồi nhỉ? 04:27, ngày 3 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Kết quả và nhận xét của kiểm định viênSửa đổi

@NguoiDungKhongDinhDanh: Đối với hành vi hăm dọa tính mạng của các thành viên khác thì có thể xử lý theo quy định, còn tài khoản Tổng cục An ninh Wiki - Bộ quốc phòng cũng có tên vi phạm quy định nên cũng có thể xử lý. Đối với các tài khoản khác, bạn có thể nêu ra lý do bạn cho rằng là rối không? NHD (thảo luận) 16:50, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@DHN:
Tài khoản Nem bop bop có chung cách thức, và chỉ phá hoại theo cách này, như Kill-Vearn đã chính tay viết trên trang con (vì nhiều sửa đổi đều đã bị ẩn đi, nên tôi không thể lấy ID).
Lã Bất Vi 1980 cũng chỉ phá hoại theo một cách: Thêm nội dung vô nghĩa vào giữa hai dấu "{{", như [1] [2][3]
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:00, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

 Y @NguoiDungKhongDinhDanh: Đã thực hiện kiểm định đối với các tài khoản Kill-Vearn, Nem bop bop, và Lã Bất Vi 1980 (không kiểm định các tài khoản khác vì chưa đưa ra lý do). Các tài khoản này tuy không trùng địa chỉ IP nhưng có trùng hợp đến subnet ID và một số yếu tố khác nên có khả năng cao là một người. Hãy thông báo cho tôi nếu việc phá hoại tiếp diễn để tôi kiểm tra triệt để luôn. NHD (thảo luận) 19:24, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

"Xin cảm ơn KĐV DHN đã hỗ trợ cho trường hợp này." Tôi sẽ báo lại ngay khi cần thiết.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:49, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Mọi tài khoản rối đã bị dán nhãn và cấm sửa đổi. Kết thúc vụ này.
Tạm đóng vì không có thêm hoạt động phá hoại đáng nghi nào trong vài ngày.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 13:54, ngày 5 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]


Kill-Vearn - 09 tháng 7 năm 2021Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Tài khoản cần kiểm địnhSửa đổi


Bằng chứng/lý do cần kiểm địnhSửa đổi

Mạnh Cường 2003 và Nguyễn Thị Nam Thư có cùng cách spam, chi tiết xin đọc Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên#Spam quảng cáo, bỏ qua cảnh báo
Album của năm cố ý sửa đổi tấn công cá nhân bảo quản viên thực hiện lệnh cấm vô hạn tài khoản Bất tử đại nhân (theo Nhận dạng vịt) gần như ngay lập tức sau khi án cấm có hiệu lực (xem ở đây)
Vì phong cách phá hoại trên, tôi cho rằng đây chính là Kill-Vearn, và vì thành viên này có vẻ có khả năng lách được tính năng cấm tự động, chúng ta cần thực hiện kiểm định để thực thi cấm IP theo dải.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:31, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhận xétSửa đổi

Các bên liên quan cũng có thể bình luận/thảo luận trong phần này bên dưới.

Kết quả và nhận xét của kiểm định viênSửa đổi

  Đã xác nhận Các tài khoản sau đây là rối:

Đây là những tài khoản có hoạt động vào tháng 7. Tôi không tra cứu sâu hơn nữa vì các tài khoản cũ có vẻ không còn hoạt động nữa. NHD (thảo luận) 20:15, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

"Xin cảm ơn KĐV DHN đã hỗ trợ cho trường hợp này. Xin hẹn anh tại vụ kiểm định sau."
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:33, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama:
Tôi đã gán nhãn toàn bộ, phiền bảo quản viên Alphama hỗ trợ cấm các tài khoản Ni cô chảy tóc bên bờ suối, Jeipeulla, Cực Lạc lão nhânHỏa Nhân Tà Thần.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:39, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã cấm nốt. NHD (thảo luận) 20:42, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Mọi tài khoản rối đã bị dán nhãn và cấm sửa đổi. Kết thúc vụ này. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 20:43, ngày 9 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]