Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Lưu 7

Lưu 6 | Lưu 7 | Lưu 8

Nhóm Bảo quản viên giao diệnSửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

 1. Nhóm Bảo quản viên giao diện
  1. Thành viên nghi vấn số một
  2. Các thành viên còn lại của nhóm BQV giao diện
 2. Nhóm tài khoản rối chỉ dùng cho một mục đích, tạo đồng thuận ảo ở vụ kiểm định thành viên A

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin chào mọi người. Thông qua những bằng chứng xác đáng mà tôi đã thu thập từ vụ kiểm định thành viên A, tôi có sự nghi ngờ gần như tuyệt đối về mối liên hệ giữa nhóm tài khoản rối chỉ dùng cho một mục đích, tạo đồng thuận ảo ở vụ kiểm định này với nhóm các Bảo quản viên giao diện. Trong đó, thành viên Alphama thuộc diện nghi vấn số một. Hãy xem xét các chứng cứ sau.


Xem xét hành vi của tài khoản Minh Châu Trần (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Tôi có lý do mạnh mẽ để nghi ngờ tài khoản Minh Châu Trần chính là tài khoản rối của một ai đó, vì chính bằng chứng mà Minh Châu Trần tố cáo A cũng chính là bằng chứng mà Minh Châu Trần tự tố cáo bản thân. Đó chính là Chiếc link đầu tiên kèm theo lời ghi chú nằm trong dãy "bằng chứng" mà Minh Châu Trần tự tung ra.

Hãy xem xét kỹ lưỡng:

Thứ nhất, chiếc link rút gọn https://w.wiki/fXv được tạo ra bằng cách sử dụng công cụ rút gọn link của Wikimedia, rút gọn các link nằm trong hệ thống wiki trực thuộc.

Ở đây, link này dẫn đến một “trang đáng ngờ”? Hãy xem URL của nó:

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đặc_biệt:Phục_hồi&target=Thành_viên%3AJohnsonLee01%2Fredwarn.js

Dễ dàng nhận thấy, đây là một trang phục hồi, có chức năng phục hồi trang đích tương ứng đã bị xóa. Bằng việc cắt và ghép lại các chuỗi phù hợp, thì dưới đây chính là trang đích (một trang tập tin mã nguồn):

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:JohnsonLee01/redwarn.js

Và mọi người hãy thử truy cập 2 link, link trang phục hồi và link trang tập tin thì cũng dễ dàng nhận thấy một điều quan trọng rất đáng nghi: Link trang phục hồi không được quyền truy cập, trong khi link trang tập tin thì truy cập bình thường, và sẽ trưng ra nhật trình xóa.

Câu hỏi nghi vấn đầu tiên là tại sao tài khoản Minh Châu Trần lại tung ra một bằng chứng là một link trang phục hồi mà không ai có quyền truy cập để biết được nội dung bên trong nó là gì? Tức là chính cả Minh Châu Trần (một tài khoản mới toanh) không thể truy cập, thì làm sao, bằng cách nào lại trưng "bằng chứng" này ở đây? Hãy tiếp tục phân tích.

Thứ hai, lời ghi chú bên cạnh link này là một lời khẳng định rất đáng nghi: "hành vi xóa lệch nhau 3 phút". Trước hết, tôi tạm mường tượng dãy sự kiện thông thường có thể xảy ra đối với trang tập tin này:

 • Sự kiện 1. Trang tập tin này ban đầu được JohnsonLee01 tạo.
 • Sự kiện 2. JohnsonLee01 thấy không cần thiết nữa nên có thể đã đặt biển xóa.
 • Sự kiện 3. A thấy biển xóa theo yêu cầu của người tạo trang nên đã tiến hành xóa trang.

Như vậy, để thốt ra được câu khẳng định "hành vi xóa lệch nhau 3 phút", để có được thông số chênh lệch "3 phút", thì chứng tỏ một điều quan trọng rằng: Minh Châu Trần phải biết được mốc thời gian xảy ra sự kiện 2 và sự kiện 3, từ đó mới tiến hành thực hiện phép trừ để có được thông số chênh lệch.

Và điều oái oăm là, như đã phân tích ở trên, Minh Châu Trần không thể truy cập trang phục hồi y như chúng ta ở đây, mà tại sao lại biết được nội dung ẩn bên trong trang phục hồi đó (trang phục hồi là trang lưu thông tin toàn bộ lịch sử sửa đổi và nhật trình xóa của một trang đã bị xóa, và khi đã xóa trang thì nút [Xem lịch sử] cũng không còn hiện diện ở giao diện trang đích)? Hãy tiếp tục phân tích.

Thứ ba, chúng ta hãy nhìn lại URL của trang đích tương ứng với trang phục hồi:

Rõ ràng, đây là một trang tập tin JavaScript (đuôi .js) ở trang con của không gian tên Thành viên. Và thực tế, ngoại trừ nhóm BQV giao diện, không một ai ở Wikipedia này, kể cả BQV, có thể truy cập được trang phục hồi của trang tập tin JavaScript ở trang con của không gian tên Thành viên. Hãy xem bảng quyền hạn của BQV giao diện so với BQV/ĐPV và thành viên thường bên dưới:

Truy cập vào các trang mã nguồn trong không gian tên MediaWiki và không gian thành viên của các thành viên khác.
Quyền Thành viên Bảo quản viên Bảo quản viên giao diện
Xem
Khởi tạo Không Không
Sửa đổi Không Không
Di chuyển Không Không
Xóa Không
Xem nhật trình xóa Không Không
Khôi phục Không Không
Nguồn: Wikipedia:Bảo quản viên giao diện

Qua bảng trên, chúng ta đã biết được một điều quan trọng: Chỉ có BQV giao diện mới có thể truy cập được trang phục hồi của trang tập tin JavaScript ở trang con của không gian tên Thành viên, tái khẳng định lại nội dung đoạn trên. Vậy tại sao, tại sao một tài khoản mới toanh như Minh Châu Trần lại có thể tiếp cận được nội dung của một trang mà chỉ có BQV giao diện mới có quyền truy cập, để có được thông tin lịch sử mà kết xuất ra thông số chênh lệch, để thốt ra lời khẳng định chắc nịch là "hành vi xóa lệch nhau 3 phút"? Quả là đầy nghi vấn.

Với những phân tích xác đáng trên, tôi có 2 lời cáo buộc đối với tài khoản Minh Châu Trần:

Một, có thể đây là tài khoản "đồng lõa" với một hoặc hơn một thành viên nằm trong nhóm BQV giao diện. Bằng việc quan hệ với (các) thành viên của nhóm này, Minh Châu Trần mới có được bằng chứng đáng ngờ này, dù cho không thể truy cập để biết được nội dung bên trong.

Hai, có thể đây chính là tài khoản rối của một thành viên nằm trong nhóm BQV giao diện. Vì có thể đã quá quen thao tác với trang tập tin JavaScript mà thành viên này vô tình quên mất một điều rằng: chỉ có họ mới có quyền truy cập được một số trang đặc dụng liên quan, còn những người khác thì không. Một lỗi kỹ thuật tố tụng đầy sơ hở.

Tiếp tục.


Xem xét hành vi của tài khoản Ngọn đèn trong đêm (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Tương tự như hành vi của tài khoản Minh Châu Trần. Chính bằng chứng mà Ngọn đèn trong đêm tung ra cũng chính là bằng chứng mà tài khoản này tự tố cáo chính mình. Hãy xem xét lại "bằng chứng" của Ngọn đèn trong đêm:

(đổi mức khả kiến) 12:44, ngày 19 tháng 9 năm 2020 khác sử -11‎ Thảo luận:Nhà Lê sơ ‎ →‎Lê Sơ và Hậu Lê là một? Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao

(đổi mức khả kiến) 06:50, ngày 19 tháng 9 năm 2020 khác sử 0‎ n Thảo luận Thành viên:Сука блять!1234567890 ‎ Đã khóa “Thảo luận Thành viên:Сука блять!1234567890”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)) hiện tại lùi tất cả 1 sửa đổi [rollback] [vandalism]

Nhìn vào những dòng chữ mà tôi đã tô đỏ, chúng ta có 2 nhận định:

Dòng chữ (đổi mức khả kiến) là một thành phần giao diện chỉ hiện lên đối với nhóm tài khoản wiki có quyền Bảo quản viên hoặc Điều phối viên. Vậy thì ta tiếp tục có một câu hỏi nghi vấn tương tự, tại sao một tài khoản mới toanh như Ngọn đèn trong đêm lại có được một bằng chứng, mà bằng chứng đó lại xuất hiện một thành phần giao diện mà chỉ có thành viên thuộc nhóm Bảo quản viên hoặc Điều phối viên mới có được? Tiếp tục.

Dòng chữ [rollback] [vandalism] là một thành phần giao diện chỉ hiện lên đối với nhóm tài khoản wiki có quyền tự động đánh dấu tuần tra, là một phần của công cụ Twinkle. Tài khoản Ngọn đèn trong đêm không hề có quyền này, mà tại sao lại có dòng chữ này khi xem lịch sử đóng góp của người khác?

Qua 2 nhận định trên, tôi kết luận thành viên Ngọn đèn trong đêm tiếp tục là một tài khoản đồng lõa, hoặc chính là tài khoản rối của một bảo quản viên, hoặc điều phối viên. Lại là một lỗi kỹ thuật sơ hở.


Xem xét hành vi của tài khoản HelloIamVietnammm (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Đối với HelloIamVietnammm, tài khoản này trưng ra một bằng chứng mà theo tôi nhận định là hoàn toàn giả mạo. Hãy xem xét 2 link mà thành viên này dẫn ra.

Trang testwiki.wiki là một trang web không hề thuộc hệ thống wiki của Qũy Wikimedia (không có biểu tượng [a Wikimedia project] tại footer). Đây là một wiki tư nhân, chỉ đơn giản là sử dụng mã nguồn MediaWiki để hoạt động! Tức là, tài khoản A của Wikimedia không hề có liên hệ gì đến tài khoản A của testwiki.wiki, và điều đáng ngờ là tài khoản A của testwiki.wiki chỉ mới được tạo ra trên trang này vào ngày 16 tháng 10. Thì một ngày sau, tài khoản HelloIamVietnammm đem ngay "bằng chứng" này vào vụ kiểm định thành viên A. Một "bằng chứng" tràn đầy nghi vấn giả mạo, tạo áp lực đến vụ kiểm định. Một hình thức tấn công sử dụng chiến thuật "luân xa chiến".


Tổng hợp lần 1Sửa đổi

Xem xét đóng góp của cả 3 tài khoản trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là nhóm tài khoản rối chỉ dùng cho một mục đích, tạo đồng thuận ảo ở vụ kiểm định thành viên A, vi phạm nghiêm trọng quy định của Wikipedia.

Và khi xem xét tổng thể hành vi của cả 3 tài khoản, cùng với những bằng chứng xác thực, giao lại các kết luận ở 3 lần xem xét trên, tôi nhận định: Cả 3 tài khoản này đều là những tài khoản có liên hệ mật thiết đến nhóm Bảo quản viên giao diện. Nhờ vậy, các tài khoản này mới có quyền truy cập được những khu vực mà thành viên khác không thể truy cập, xuất hiện được những thành phần giao diện mà chỉ nhóm thành viên quản trị mới có!

Do đó, nhóm tài khoản rối này: Một là tài khoản đồng lõa với BQV giao diện. Hai, chính là tài khoản rối của chính BQV giao diện. Và trong nhóm BQV giao diện, tôi đặt nghi vấn rất lớn đối với thành viên Alphama (thảo luận · đóng góp).


Xem xét hành vi của thành viên Alphama (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Lý do mà nhóm rối này đề đạt vụ kiểm định thành viên A chính là cho phép người khác sử dụng tài khoản quản trị, và thông tin này cũng tương đồng với nội dung thảo luận mà Alphama đã từng đề đạt với thành viên DHN trong trang thảo luận của thành viên này. Xin xem: Thảo luận về việc quản trị viên cho thành viên khác mượn nick.

Bên cạnh đó, tôi có thể cảm thấy giữa hai thành viên Alphama và thành viên A đang có hiềm khích. Bằng chứng:

 1. Tại cuộc biểu quyết bầu thành viên A trở thành tân bảo quản viên của Wikipedia, Alphama đã cho phiếu chống với một cáo buộc thiếu cơ sở: "Lo ngại khả năng bạn sử dụng quyền BQV chỉ cho lợi ích nhóm, không phải vì cộng đồng. " Một cáo buộc không có bằng chứng rõ ràng! Một hành vi thể hiện động cơ mang tính hiềm khích.
 2. Tại đề mục P.T.Đ xóa [28], [29] ở trang Tin nhắn cho BQV, Alphama đã phản ứng một cách khó hiểu khi tôi xóa những trang do IP tạo ra để bất tín nhiệm Điều phối viên A. Alphama nghi vấn điều này là "mờ ám", đồng thời có lời vu khống: "...Khi anh ấy cố revert lại nội dung của mình thì bị Buiquangtu lẫn P.T.Đ lùi sửa." (trong khi tôi không hề lùi sửa, chỉ đơn giản là xóa những trang IP cố tình spam, thử nghiệm hệ thống, tôi vẫn để lại trang gốc!). Ngoài lề, Alphama cũng vu khống tôi tại đề mục Bộ lọc 59 và 60, "...Từ ngày 2 bạn [tôi và một thành viên nào đó] không còn lùi sửa 1 phút thì Wikipedia thật chất chẳng có vụ phá hoại nào cả...", tôi tự hỏi tôi có quyền BQV thì "lùi sửa 1 phút" đối với nhóm Nhà nước tự kỷ làm gì, trong khi tôi có quyền cấm tài khoản phá hoại?

Tiếp tục.


Tổng hợp lần 2Sửa đổi

Qua những bằng chứng và phân tích trên, mọi người ắt hẳn đã nhận ra những nghi vấn gần như tuyệt đối rằng:

 1. Nhóm tài khoản rối chỉ dùng cho một mục đích, tạo đồng thuận ảo ở vụ kiểm định thành viên A có liên hệ mật thiết với nhóm BQV giao diện. Là tài khoản đồng lõa hoặc chính là tài khoản rối của BQV giao diện. Như đã nêu tại đề mục Tổng hợp lần 1.
 2. Thành viên Alphama là một BQV giao diện của dự án, và không giống như các BQV giao diện khác, tôi nhận thấy thành viên Alphama có hiềm khích thực chất đối với thành viên A. Nên tôi có cơ sở để đặt nghi vấn thành viên Alphama có đủ động cơ để tiến hành hàng loạt các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của Wikipedia! Tất nhiên, cũng không thể loại trừ có sự "tiếp tay" của một BQV giao diện khác trong việc cung cấp bằng chứng cho nhóm tài khoản rối.

Từ những bằng chứng và phân tích, tôi đề nghị mở kiểm định giữa nhóm tài khoản tạo đồng thuận ảo ở vụ kiểm định thành viên A với nhóm Bảo quản viên giao diện. Trong đó, thành viên nghi vấn số một, chính là Alphama.

Kết lại, tôi có lời gửi cho người đứng sau vụ việc này: "Cái mặt nạ đã rơi quá nhiều lần mà vẫn cố đeo lên để giấu được mặt thật hay sao?".

P.T.Đ (thảo luận) 06:20, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)Bình luậnSửa đổi

 1.   Ý kiến Nội bộ đấu đá nhau kinh thế Mekotsu (thảo luận) 06:44, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Ồ không đâu bạn Mekotsu ơi, có những sai phạm thì chúng ta phải tố giác. Thà rằng một vài kiểm định lớn để về sau không còn những sự vụ thế này nữa, để người ngoài nhìn vào thấy cộng đồng của chúng ta hòa thuận, văn minh. Chứ nếu không mọi người nhìn vào lại nghĩ chúng ta toàn là một đám trẻ con ganh ghét nhau thì hỏng. Tôi ủng hộ yêu cầu kiểm định này vì nó hướng tới sự công bằng, vô tư. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:33, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 2.   Ý kiến Một vụ đấu đá nội bộ những người cầm chổi à? Tôi không bàn những vấn đề khác, nhưng chỉ riêng "bằng chứng" ở testwiki rõ ràng là ngụy tạo kia thì tôi hy vọng sẽ giải quyết sớm nhất. Đưa ra kiểm định nhưng là ngụy tạo bằng chứng dễ dàng như vậy thì sau này cứ thích là ngụy tạo bằng chứng vu khống người khác à? ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 06:48, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bạn ơi bình tĩnh nào, mình cần giữ cái đầu lạnh và một trái tim nóng nhé. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:35, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 3.   Ý kiến Wikipedia rồi cũng có ngày này sao? Yêu cầu này nhằm thẳng vào Alphama. Nếu như kiểm định ra kết quả như P.T.Đ nghi vấn, Alphama sẽ bị trừng phạt. Nếu như kiểm định không ra kết quả đúng, liệu P.T.Đ có sẵn sàng từ nhiệm vì vu khống không? PS: May cho Thienhau2003 không đắc cử BQV (để vào nhóm BQV giao diện). Caruri (thảo luận) 07:37, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Vậy bạn giải thích sao với việc một số thông tin chỉ có duy nhất BQV giao diện được truy cập lại được lấy ra để kiểm định A? Đây là bằng chứng rõ ràng 100% là có sự hậu thuẫn của 1 BQV giao diện nào đó. Dù chưa biết người đó là ai nhưng theo lập luận rất vững chắc của PTD thì khả năng cao người đó là Alphama. Không ngoại trừ khả năng Alphama đã tính toán trước và đã dùng IP khác cho mỗi tài khoản khác nhau. Việc gì PTD phải từ chức nếu kết quả không đúng như tiên đoán khi rối càng ngày càng tinh vi? SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:26, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi không biết xin quyền ở testwiki có ra giao diện như wikipedia này không (tôi không rảnh đi xin quyền ở đó). Nếu đúng, không loại trừ khả năng rối đã xin quyền bên đó (BQV giao diện, rollback...) và dán vào lời cáo buộc, như một cách đánh lạc hướng và chia rẽ nội bộ của wiki vậy. Mà khi chưa có bằng chứng thì một người được coi là vô tội, bạn viết như là Alphama đã có tội vậy. Với tính cách của một Alphama mà tôi biết, tôi cho rằng Alphama không cần phải "ném đá giấu tay" như vậy. Có muốn kiểm định thì dùng hẳn tài khoản chính đề nghị, chẳng phải tiếng nói có trọng lượng hơn sao? PS: "ngoại trừ" chứ không phải "ngoài trừ". Caruri (thảo luận) 09:39, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Caruri ý của bạn là sao? Trừ 2 link của testwiki về fake A thì tất cả những link còn lại đều link tới những trang trong Wikipedia tiếng Việt thì sao có chuyện rối xin quyền BQV giao diện bên testwiki để vu khống cho Alphama được? Lập luận của bạn thiếu logic. Rõ ràng là có 1 BQV giao diện nào đó đang đứng sau vụ kiểm định A, chứng cứ rành rành. Chúng ta hiện chưa xác định 100% được ai thôi. Tôi chưa có nói là Alphama có tội 100%. Tôi chỉ nói là dựa vào bằng chứng PTD đưa ra thì tôi có "quyền nghi ngờ" Alphama là BQV giao diện đằng sau vụ kiểm định A. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:30, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  "Không ngoại trừ khả năng Alphama đã tính toán trước", sao không phải là "Không ngoại trừ khả năng BQV đó đã tính toán trước..."? Đó là lý do tôi nói bạn chưa có xác nhận đã quy kết Alphama vậy. Caruri (thảo luận) 18:56, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi hiểu ý bạn. Một điều chắc chắn 100% là 1 trong 5 BQV giao diện đứng đằng sau vụ này. Tôi thấy Alphama có động cơ nhất nên nghi ngờ (lần Alphama hỏi DHN vụ chia sẻ acc và có hiềm khích với A). Còn mấy BQV giao diện khác thì tôi chưa thấy bằng chứng gì để nghi ngờ. Giống như mấy vụ hình sự ngoài đời thôi; người ta sẽ điều tra từ người đáng nghi nhất tới ít nghi nhất. Dĩ nhiên không ngoại trừ trường hợp người đáng nghi nhất là vô tội. Cứ kiểm định đã rồi thảo luận tiếp. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:35, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bạn Én bạc có quyền tự đánh dấu tuần tra, nhờ bạn xem coi "[rollback] [vandalism]" đã được Việt hóa hay chưa. Chứ mình nhớ hồi trước là tiếng Việt mà, không biết giờ ra sao. Cảm ơn bạn trước. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  09:47, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi không dùng Twinkle, để tôi cài vào thử xem đã. Caruri (thảo luận) 09:50, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  @OneOtherLight: Vẫn vậy bạn à, tôi gửi bạn ảnh chụp màn hình giao diện cho nó trực quan. Caruri (thảo luận) 09:58, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Được rồi, cảm ơn bạn :D – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  10:16, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Những bằng chứng này có sức thuyết phục hàng vạn lần so với mớ bằng chứng "rởm" do người này dựng lên để sỉ nhục một thành viên trong cộng đồng chúng ta. Tôi thấy P.T.Đ không việc gì phải từ nhiệm hoặc hối hận vì những bằng chứng xác đáng của mình cả. Không ai bị buộc phải làm điều đó.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  11:47, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 4.   Ý kiến Em xin được nói một vài lời như sau: Tk A trên testwiki mà P.T.Đ kể ra đó chính là tài khoản của EM và em chắc chắn 100%. Sau khi anh Dụng nói về CheckUser khá hay ho nên em đã lập nick này để thử xem sao. Nếu mọi người không tin có thể vào trang đó để xem và tên chủ tài khoản là "Nguyễn Mạnh An" (tên thật của em). Thực sự em không biết em đã gây ra một rắc rối lớn như thế. Thực sự xin lỗi người bị vu khống  Doku tám 08:24, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  ...Lời yêu cầu trên testwiki chỉ là em bịa mà thôi và nó hoàn toàn khôngthật. Mọi người hãy xem đây là một lời thú nhận ngoài lề (có thể hữu ích để minh oan cho ai đó)  Doku tám 08:36, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 5.   Ý kiến P.T.Đ bạn đang đánh một canh bạc nguy hiểm, giả sử đúng thật như thế, bạn nghĩ người có nhiều kinh nghiệm lại lơ tơ mơ mà tạo kẻ hở IP của mình cho bị check à.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 08:36, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 6.   Ý kiến Nếu P.T.Đ đã "kết luận thành viên Ngọn đèn trong đêm tiếp tục là một tài khoản đồng lõa, hoặc chính là tài khoản rối của một bảo quản viên, hoặc điều phối viên" thì theo cách lập luận trên, có cần đem cả nhóm BQV và ĐPV ra kiểm định luôn không? Nghi ai thì đưa bằng chứng và đề nghị check đúng người đó thôi chứ lập luận thế nào mà đề nghị đem cả nhóm người dùng ra check để câu cá?~ Violet (talk) ~ 09:05, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi nghĩ bạn biết phép toán này: Trong hai tập hợp A và B, A chứa x, y còn B chứa y, thì giao của A và B là y. Điều này có nghĩa nhóm tài khoản này vừa là BQVGD, vừa là nhóm quản trị viên, mà chẳng phải tất cả các BQVGD hiện tại đều là quản trị viên hay sao?  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  11:54, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bạn Nguyenhai314 giải thích về toán học là hơi khó hiểu, tại tôi mới lên lớp 6. Nhưng lập luận câu sau của bạn thì tôi hiểu. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:46, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bài toán tập hợp này nằm trong chương trình lớp 6 đấy bạn. :D Một ví dụ đơn giản hơn nhé. Bạn có 3 manh mối, manh mối thứ nhất cho biết "kẻ nghi vấn là 1 quản trị viên (ĐPV, BQV)", manh mối thứ hai ghi "kẻ nghi vấn là 1 BQVGD", manh mối thứ ba ghi "tất cả các bảo quản viên giao diện hiện nay đều là quản trị viên". Vậy dễ thấy manh mối thứ hai mang lại cái nhìn chính xác hơn về đối tượng. Đó là câu trả lời dành cho thắc mắc của Violetbonmua, rằng tại sao chỉ cần kiểm định nhóm bảo quản viên giao diện thôi là đủ. Tôi thấy cách kiểm định của P.T.Đ không sai, vừa đủ, không nhiều, không ít. Phương pháp suy luận này là tôi học được từ ông anh làm bên tư vấn nhà đất nên rất chính xác.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  04:56, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 7.   Bình luận: Vụ kiểm định này nhất định anh DHN phải làm, không cần phải tham vấn ý kiến đâu vì:
  • ‘’’Trường hợp thứ nhất’’’: Trong trường hợp kiểm định ra kết quả, thì đây sẽ là vụ kiểm định động trời nhất của vi.wiki từ trước tới nay. Cũng sẽ là một tiền lệ về việc 1 BQV dùng rối bị cấm, răn đe những thành viên có ý định dùng rối.
  • ‘’’Trường hợp thứ hai’’’: Hoàn toàn đồng ý với bạn ThiênĐế98, nếu kiểm định không có kết quả, chúng ta sẽ dập tắt được các tin đồn về các admin trong vi.wiki. Chứng minh cho cộng đồng thấy 1 vi.wiki có các admin hoàn toàn trong sạch, để các thế hệ sau tiếp bước. (đây là trường hợp tốt nhất có thể xảy ra)
  • ‘’’Trường hợp thứ ba’’’: Đây là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và cũng là trường hợp dễ xảy ra nhất, kiểm định các tài khoản rối đều ra open proxy. Trong các cuộc kiểm định gần đây, một số IP open proxy đã xuất hiện hàng loạt, trước đây chưa từng thấy. Chúng ta hoàn toàn không thể làm gì trong trường hợp này, khi chỉ cho lao công những cái chủi cùn thay vì máy hút bụi. Do đó, nếu trường hợp này xảy ra, cần phải mở một biểu quyết để cấp những phương tiện chống rối hiện đại nhất cho các BQV. Không chỉ để dẹp nạn rối kiểm định, mà còn để chống rối tuyên truyền nữa.
  Vài lời ý kiến, mong anh DHN nói riêng, cũng như cộng đồng nói chung xem xét. Cảm ơn vì đã đọc. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  09:41, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Nếu như bạn nói thì vụ kiểm định A cũng nhất định phải thực hiện, vì nếu đúng nó còn động trời hơn: một nhóm thành viên (hoạt động tích cực) sử dụng chung một tài khoản có quyền điều hành viên, chưa từng có tiền lệ tại wikipedia tiếng Việt này. Caruri (thảo luận) 09:47, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Đồng ý với bạn, bây giờ bên Cali mới gần 3h sáng, phải đợi thôi. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  09:51, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi thì tôi tin vào sự trong sạch của hai điều hành viên (A và Alphama) trong hai vụ này, nhưng như bạn dẫn lời ở trên, nếu kiểm định không ra kết quả là tốt nhất, vì sẽ dập tắt được tin đồn thổi, nghi kỵ lẫn nhau. Caruri (thảo luận) 10:03, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Hoàn toàn   Đồng ý với bạn. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  10:08, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi cũng nhất trí với bạn OneOtherLight, nên làm cả hai vụ cho dứt khoát rồi không ngó tới nữa. Chứ cái kiểu ganh ghét rồi đòi kiểm định một lần không xong lại đòi kiểm định thêm lần nữa cho coi, không kiểm định cả hai vụ một lần dứt khoát là tiếp tay cho những kẻ tiểu nhân, bỉ ối muốn hại người khác, những kẻ không đáng xuất hiện trên wikipedia. Phải không bạn OneOtherLight? --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:52, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Mình hoàn toàn   Đồng ý với bạn, cái kiểu ném đá giấu tay này không thể chứa chấp được, dùng rối mà cứ đòi kiểm định người khác à?. Những cái loại không biết tự trọng này, cấm vô hạn hết, nếu không sẽ rất bức xúc. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  01:01, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
    Đồng ý thôi bạn. Giờ ta phải cấm vĩnh viễn thành viên OneOtherLight, đúng ý bạn nhé. --Tàn Kiếm (thảo luận) 08:58, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Dùng cái app trên chrome bị trùng, số trời thôi bạn ạ :D, tk này mặc dù lách án cấm nhưng có kiểm định ai đâu. Không đúng ý lắm nhé :> – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  09:08, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Theo quy định tài khoản lách lệnh cấm sẽ bị cấm vĩnh viễn, tài khoản chính bị tăng án cấm, hiện tại 1 tháng thì chắc sẽ bị áp mức 3 tháng. Caruri (thảo luận) 09:12, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Khá buồn nhưng phải chấp nhận thôi :< – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  09:17, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 8.   Ý kiến Giờ tôi mới được trở lại nên tôi rất tin vào sức mạnh của công cụ kiểm định. Cách tốt nhất để chứng minh trong sạch và giải quyết "một lần cho hết" là kiểm định. Thời điểm hiện tại, chúng ta đang rất cần công cụ này để xóa đi bầu không khí đầy tính thù hận/nghi kỵ nêu trên. Nếu việc này là có thật, có thể ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của thành phần quản lý dự án. Một người quản lý không thể vì các lý do cá nhân mà làm giảm uy tín của thành phần quản lý, nếu không sẽ rất khó vận hành dự án, huồng hồ như cáo buộc trên thì thậm chí là nhiều hơn một người. Tàn Kiếm (thảo luận) 11:05, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 9.   Ý kiến Nhiều thành viên ở đây có vẻ đang cố bao biện một cách khiên cưỡng hành vi có tính logic rành rành của nhóm tài khoản rối đồng thuận ảo liên đới bảo quản viên giao diện này. Căn cứ vào thời gian mở kiểm định nhắm vào biểu quyết chọn bảo quản viên A một cách cố ý, với những bằng chứng gán ghép một cách tinh vi, mâu thuẫn nhau, tôi đã sớm tin chắc việc này được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Vốn dĩ việc trùng thời gian khóa, lùi sửa là chuyện hết sức bình thường. Với tần suất hoạt động từ 6h sáng -24h tối thời gian qua, tôi dám chắc bản thân mình có rất nhiều sửa đổi "trùng hợp khóa, lùi sửa" với ít nhất không dưới 4, 5 quản trị viên tại dự án này. Do đó, việc nhóm tài khoản rối gán nhiều thành viên vào thực chất chỉ nhằm mục đích làm rối trí cộng đồng, lừa bịp thiên hạ. Vì lý do này, đối tượng mà người này nhắm đến phải là những thành viên có tần suất hoạt động lớn trong ngày. Để khiến cho sự ngờ vực giữa cộng đồng và thành viên A càng lớn, thời gian kiểm định buộc phải kéo dài. Vì vậy, nhóm người này nghĩ ra cách sang testwiki để cắt ghép bằng chứng, nhưng việc này nhanh chóng lộ tẩy bởi một loạt các bằng chứng nêu trên. Hành vi của "nhóm" người này mang động cơ đê hèn, chia rẽ cộng đồng và xứng đáng phải bị trừng phạt thậm chí cấm chỉ vĩnh viễn trên mọi dự án Wikimedia. Vì thế, tôi yêu cầu các kiểm định viên thực hiện ngay lập tức vụ kiểm định với cơ sở, nền tảng dựa trên các bằng chứng hết sức vững chắc này để trả lại sự trong sạch cho Wikipedia tiếng Việt cũng như các thành viên bị người này vu khống, phỉ báng. Nếu cần thiết, có thể thông báo cho meta về vụ việc này để họ có hướng giải quyết thích hợp, thậm chí can thiệp trực tiếp cho trung lập.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  11:42, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 10.   Ý kiến Wikipedia giờ nguy hiểm thật, nếu P.T.Đ nghi ngờ thì tôi giơ 2 tay 2 chân rất đồng ý cho DHN mang tài khoản của tôi là kiểm tra 1 lần từ lúc tôi gia nhập Wikipedia đến giờ, có thể xúc tiến càng nhanh càng tốt luôn cũng được. Tuy nhiên tôi phải có lời giải thích:
  Tôi không có thói quen dùng liên kết rút gọn và hình như chưa bao giờ dùng ở Wikipedia.
  Các bạn có thắc mắc ai đời lại để liên kết đó ở vị trí đầu tiên khi tố cáo, vị trí đầu tiên nha, nhấn mạnh lại vị trí đầu tiên nha. Có gì đó sai sai?
  Tiếp theo như P.T.Đ nói, nhờ các BQV giao diện kiểm chứng lại (Mxn, Prenn, Tuanminh01, Trần Nguyễn Minh Huy xác nhận nhật trình trang [1]
 1. Hành vi đặt nhãn xóa và khi ra lệnh xóa lệch nhau 4 phút, 49 - 45 = 4, chứ không phải 3 phút như Minh Châu Trần đưa ra? Vậy có ý gì, người này đoán thời gian hay cố tình ghi bậy bạ vu khống chăng. Hay đã theo dõi A từ rất lâu ở lịch sử thay đổi gần đây từ lâu? Cảm giác như ai đó đang đá quả bóng vào tôi và nhóm BQV giao diện. Các bạn nghĩ chúng tôi nếu làm phép trừ kém vậy sao? Nếu tôi đã đồng ý cho bản thân kiểm định thì chắc có lẽ các vụ việc khác cũng nên như vậy, dự án giờ thật chán.  A l p h a m a  Talk 11:45, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi cũng nghĩ với trình độ học vấn của Alphama thì không ngu gì lại hành xử lộ liễu (và ngây thơ) như vậy. Từ tên nick của rối, tôi đoán những tài khoản ở vụ đó có liên quan đến con rối lừng danh nhất cộng đồng này: thầy Kay. Caruri (thảo luận) 11:53, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Hình như bây giờ cộng đồng ta có xu hướng đổ vấy cho nhóm rối Kayani ấy nhỉ. Rối sửa chính tả cũng Kayani, phá hoại cũng Kayani, spam quảng cáo cũng Kayani. Wikipedia không phải tiểu thuyết Harry Porter và Kayani không phải Voldermort. Đừng chuyện gì cũng đem đổ lên đầu những người không liên quan. Cứ nhìn thẳng vào bằng chứng sẽ rõ. Mà theo bằng chứng, người mà P.T.Đ nêu đích danh là kẻ đáng ngờ nhất, thế thôi.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  11:59, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bạn ở đây chưa đủ lâu để hiểu được sao tôi nghi tên nick lại liên quan đến Kayani đâu. Hãy hỏi những người tham gia từ trước 2010 ấy. Caruri (thảo luận) 12:01, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi tham gia trước 2010 đây. Ở đây không còn nhiều người tham gia trước khi tôi tham gia đâu. Theo đánh giá của tôi thì đây chả phải là thầy Kay vì nhiều lý do. Thầy Kay chưa bao giờ kêu kiểm định với những bằng chứng mà chỉ có BQV giao diện mới có. Cộng với văn phong chả giống Kay + với chưa thấy tham gia chính trị (chủ đề ruột của thầy Kay). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:35, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Ở vụ việc kiểm định gần đây thôi [2], ĐPV A có dùng Đặc biệt:Phục hồi/Thành viên:Hosetech, thù oán cá nhân chăng?  A l p h a m a  Talk 12:03, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 2. Ở testwiki tôi nhầm đó, đừng để ý, đừng để ý. HelloIamVietnammm (thảo luận) 12:08, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 1. @Đông Minh: Bạn có thấy là từ năm 2020 trở lại đây, tự dựng liên tục xảy ra vụ đấu tố triền miên không, trong khi các năm về trước rất yên bình? Tôi nghĩ giới trẻ ồ ạt xin cờ bot, viết script, xin công cụ phá hoại,... đòi Twinkle nên đủ trình độ kỹ thuật việc này. Nếu nói về nguy hiểm, thì bạn hãy xem cuộc kiểm định này 2013 [3], nó gây ảnh hưởng Wiki lúc đó thời gian dài. Tôi không muốn thời kỳ đó quay trở lại.  A l p h a m a  Talk 12:49, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi hiểu những gì Alphama nói, nhưng vấn đề là sự đánh đổi để "thời kỳ đó quay trở lại" có xứng đáng hay không. Lịch sử đã chứng minh điều đó xứng đáng và "những ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử".  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  12:59, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 1. Lịch sử là đổi mới hay lặp lại, đó là điều đương nhiên rồi :D Mekotsu (thảo luận) 13:06, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Đúng vậy, tôi đồng ý với ý kiến mà bạn Mekotsu đưa ra, rất là sâu sắc. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:25, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 2.   Bình luận: Lạy Chúa lòng lành. Tôi chả hiểu trình độ học vấn có vai trò gì trong vụ việc lần này, nhưng có vẻ nó tác động đến độ tin cậy giữa các thành viên với nhau trong dự án. Viết những dòng này với đôi mắt nhòa lệ, tôi cầu mong cho kết quả của cuộc kiểm định này là sai, cầu mong cho cộng đồng ta sẽ không phải nói lời từ biệt với một con người đáng kính mà trong tâm hồn, khí chất tỏa ra ánh hào quang của lòng cương trực. Amen!  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  12:53, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  [4] Bạn DHN không dậy kiểm định cái nhỉ? Đã 6h sáng mà. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  13:08, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 1. Cho BQV chủi cùn thì đến ngang đó thôi, không tiến xa được đâu. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  13:15, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Hà hà. Đông Minh nói câu này chính xác phết. Với một số ít người chuyên tiếp xúc với các tác vụ như cấm IP từ rộng đến hẹp thì việc "phân thân" không để lại dấu vết chả phải điều gì khó khăn. Nhưng bạn nhầm rồi Đông Minh ạ. Dù kết quả kiểm định có ra sao thì niềm tin của một số người với một số người sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Và như lời BQV P.T.Đ nói trên kia, chiếc mặt nạ đã rơi nhiều lần lắm rồi, sao còn cố chấp nhặt lên đeo vào mãi làm gì? :D  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  13:22, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi rất là đồng ý với những đánh giá của bạn Đông Minh. Còn về bạn Hai, thì vấn đề không phải là trình độ học vấn, mà là ở chỗ một người hiểu wiki như anh Alphama thì làm sao có thể lộ liễu như vậy được. Tàn Kiếm (thảo luận) 14:02, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bạn nói rất có lý. Một con người hết mực trọng vọng như Alphama đây sao có thể làm ra những chuyện như thế được kia chứ. Xin Chúa rủ lòng thương cho những gì nêu ra trong vụ kiểm định này không thành sự thật. Amen!  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  14:50, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 2.   Ý kiến Trời ơi thế này thì A chắc không có một ngày 20/10 trọn vẹn :(? :D Mekotsu (thảo luận) 12:56, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 3.   Bình luận: Vụ việc lần này có thể ảnh hưởng tới Wikipedia ở mức độ chưa có tiền lệ đây. Tôi đang dõi theo từng diễn biến của vụ việc. Rất mong anh DHN nhanh chóng có những điều tra, đánh giá sơ bộ. Tàn Kiếm (thảo luận) 14:02, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 4.   Ý kiến Cách tốt nhất là cứ đưa cả hai vụ việc ra kiểm định cụ thể, kiểm định cả vụ này lẫn vụ phía dưới. Với kết quả kiểm định, chúng ta sẽ biết được đâu là thực, đâu là hư, xóa tan đi cái xấu, cái cũ để tiến đến một kỷ nguyên mới phát triển cho dự án. Hai vụ kiểm định này có lẽ sẽ kết thúc giai đoạn đầy biến động trong vài năm đổ lại đây của dự án. ✠ Tân-Vương  15:37, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Đề nghị anh DHN cho ý kiến về vụ việc này và ý kiến về đề nghị kiểm định cả hai vụ việc! ✠ Tân-Vương  18:50, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Mình tin là anh ấy cũng đang theo dõi vụ việc một cách sát sao đấy bạn. Với những nhân vật liên quan, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách kiểm định thỏa đáng mà. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:23, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 5.   Ý kiến Ủng hộ kiểm định hết 2 vụ việc (Alphama + A; cho công bằng) để cho Wikipedia tiếng Việt minh bạch hơn, chứ hiện tại là quá loạn và tạo ra quá nhiều cơ hội cho nhiều kẻ gièm pha. Cộng với tôi tin A là vô tội nên việc gì phải sợ. Cộng đồng sẽ nợ Alphama một lời xin lỗi lớn (nếu kết quả không đúng với những gì PTD buộc tội) vì cậu ta là 1 BQV tốt nhưng bị đám rối dàn cảnh để mọi người nghĩ oan cho cậu ta. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:43, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi cũng ủng hộ nên kiểm định cả hai vụ cho rốt ráo. Sau đó nên có những quy định về việc kiểm định, ví dụ thành viên 30/500 mới được yêu cầu kiểm định, thay vì tài khoản "mới toanh" yêu cầu như vụ của A. Caruri (thảo luận) 19:04, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 1. Đó là mức tôi ví dụ thôi còn 5 nghìn hay 5 vạn... thì tùy cộng đồng. Caruri (thảo luận) 10:40, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi sẽ tham vấn kỹ và trình các dự luật sau khi hai vụ kiểm định này hoàn tất. Tôi không muốn có sự "lộn xộn" nào diễn ra trong thời gian kỳ lạ này. ✠ Tân-Vương  04:48, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi cũng ủng hộ ý của anh Phú, làm kiểm định hết cả hai vụ việc. A viết rất nhiều bài tốt còn Alphama là một BQV nhiệt thành, nếu có oan sai thì thật thiệt thòi cho cả hai người họ. Không thể để những chuyện như thế này tiếp tục làm dậy sóng cộng đồng Wikipedia được. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:18, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 2.   Ý kiến Wikipedia càng ngày càng nhiều vấn đề. Từ việc giải quyết rối, đến biểu quyết ("cách mạng" quy định - như từ dùng của một số thành viên, mang cảm giác rất "hồng–chuyên"), bầu cử, bất tín nhiệm, rồi kiểm định chồng chéo nhau. Quá nhiều điều lãng phí về thời gian và tài nguyên nhân lực thay vì đóng góp giá trị có ích cho dự án, chưa kể làm xói mòn về lòng tin trong cộng đồng. Về chủ đề kiểm định này đối với các bạn Alphama và A, mong bạn DHN giúp tiến hành nhanh để tránh không gian đây biến thành diễn đàn với những lời dè bỉu, công kích, và thuyết âm mưu. Cá nhân mình vẫn tin tưởng vào 2 bạn này. Về căn nguyên những chuyện này, rối, mình ủng hộ việc xử lý mạnh tay hơn. LTN.Canada (thảo luận) 00:20, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 3.   Bình luận: Tôi xác nhận rằng chỉ có bảo quản viên giao diện (hoặc một người dùng có quyền toàn cục bao gồm sửa giao diện) mới truy cập được vào trang phục hồi. Tôi vừa thử xóa vi:wikt:Thành viên:Mxn/common.js và không có cách nào phục hồi bởi tôi chỉ có quyền bảo quản viên ở đó. Xét thấy việc kiểm định có liên quan ít nhiều đến tôi trong đó (nằm trong danh sách chờ CU) nên tôi cũng không tiện đưa ra thêm bình luận nào, xin tùy ý cộng đồng hay CU tiến hành. --minhhuy (thảo luận) 03:54, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 4.   Bình luận: Nếu anh DHN không thực hiện vụ kiểm định này, tôi tin chắc rằng các con rối trên đã đạt được mục đích của mình: chia rẽ cộng đồng

và hơn nữa sẽ kích động một số phần tử chuyên dùng rối khác cùng trỗi dậy, vì ngay tại vụ kiểm định này, những con rối khá rõ ràng đã chiến thắng. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  06:40, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Kết quảSửa đổi

  Cần thêm thông tin. Các bằng chứng P.T.Đ đưa ra rõ ràng cho thấy Minh Châu Trần là một thành viên có thể tiếp cận với công cụ của BQVGD. Có hai tình huống:

 1. Một thành viên trong nhóm này đã cung cấp thông tin đã nêu cho Minh Châu Trần. Tôi nghĩ việc này có khả năng cao hơn.   CheckUser không phải là cây đũa phép và sẽ không tìm ra liên hệ kỹ thuật nào giữa các tài khoản này. Tôi thấy gọi là "đồng lõa" thì hơi nặng. Việc nhiều thành viên chia thành phe phái là chuyện không thể tránh khỏi trong một dự án có nhiều ý kiến khác nhau như Wikipedia. Việc cấu kết theo phe nhóm cũng không rõ đã vi phạm quy định nào trên Wikipedia. Kết quả như thế này cũng không đem lại thông tin gì mới cho cộng đồng.
 2. Minh Châu Trần là một tài khoản phụ của một thành viên trong nhóm này. Việc tạo nhiều tài khoản không bị cấm đoán tại Wikipedia tiếng Việt; việc bị cấm là dùng tài khoản phụ để tạo ra đồng thuận giả tạo qua việc dùng nhiều tài khoản tham gia một cuộc thảo luận. Trong nhóm này có nhiều thành viên kỳ cựu nên tôi nghĩ nếu muốn dùng rối để tạo đồng thuận giả tạo mà không để lại dấu vết là việc không khó khăn.

Trong danh sách các tài khoản bạn yêu cầu kiểm định thì có KĐV, HCV, và BQV. Do tôi cũng là một KĐV và HCV (dù chưa bao giờ có quyền BQVGD), việc tôi thực hiện yêu cầu này cũng có thể sẽ bị xem là không công bằng (do xung đột lợi ích). Hơn thế nữa, nếu kết quả là xác định đi chăng nữa thì tôi vẫn không có quyền tước quyền của các tài khoản liên quan. Do đó, yêu cầu này nên được đưa lên Meta cho các Stewards thực hiện.

Đối với các tài khoản Minh Châu Trần, Ngọn đèn trong đêm, HelloIamVietnammm, NguoiBiAn12345 tôi có thể kiểm định về việc tạo đồng thuận giả tạo, nhưng theo suy nghĩ của tôi những tài khoản này có lối viết khác nhau nên khả năng là một người là thấp. NHD (thảo luận) 19:38, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)

NHD chà vụ này hot thật. Mời DHN kiểm định Minh Châu Trần và Alphama trước vì rất có thể thành viên kỳ cựu này cũng không ngờ tới việc họ bị đưa ra kiểm định nên khả năng cao là có sơ sót gì đó (giấu đầu lòi đuôi; ngay cả việc lộ ra bằng chứng cho PTD kiểm định đã là sai sót quá lớn rồi; tôi tin còn nhiều sai sót nữa). Ngay cả những người "thông minh nhất" và "ranh ma nhất" đôi khi cũng mắc sai lầm "ngớ ngẩn" để khiến mình bị bắt. Ví dụ điển hình là Ted Bundy, trốn được cảnh sát gần chục năm nhưng lại bị bắt do lỗi ngớ ngẩn (vụ này ai sống ở Hoa Kỳ đều biết). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:53, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Dựa theo những gì P.T.Đ phía trên phân tích thì thành viên nghi vấn là Alphama có động cơ để giấu mặt hơn là những tài khoản rối đủ loại thành phần như các bạn đam mê thuyết âm mưu phân tích. Chỉ cần có động cơ thì lý giải hành động rất đơn giản. Mà như P.T.Đ phân tích, Alphama là người có động cơ lớn nhất: có hiềm khích với A, nghi ngờ về việc quản trị viên dùng nhiều tài khoản. Hoàn toàn khớp với hành động của nhóm rối trên. Khi động cơ và hành động ăn khớp nhau thì nên xem lại, vì chuyện "lối viết khác nhau" ngay đến cả thành viên AFK HaiDang vẫn có thể giả mạo được (Abcqe gì đó giả mạo Okok). Khi động cơ đã có thì những hành động mà nhìn vào không có khả năng lý giải sẽ trở nên dễ hình dung hơn nhiều. Kẻ dùng rối không muốn người khác biết mình là ai, và dùng nhiều tài khoản với cách hành văn khác nhau nhằm mục đích tung hỏa mù.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  00:19, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@DHN: Phiền anh check kiểm tra tài khoản của tôi để dập tắt sự nghi ngờ này. Phiền anh làm nhanh chóng nhất có thể.  A l p h a m a  Talk 02:05, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Đồng ý với ý kiến của Đông Minh. Tôi nghĩ nếu kết quả vụ kiểm định này dẫn đến nhóm tài khoản này không trùng khớp IP với nhóm BQVGD, cũng như không trùng IP với bất kỳ ai, hoặc thậm chí không hề có liên quan đến nhau thì giả thiết thứ nhất của P.T.Đ sẽ trở nên có cơ sở: có người trong nhóm BQVGD tung "bằng chứng kĩ thuật", hậu thuẫn cho nhóm người này gán ghép các bằng chứng giả tạo nhằm đảo ngược tình thế tại biểu quyết chọn BQV A. Trong trường hợp này, uy tín của nhóm BQVGD sẽ tụt giảm thê thảm. Dù kết quả thế nào thì nó cũng mang lại sự thay đổi rất lớn nơi cộng đồng chúng ta, đồng thời định nghĩa lại khái niệm lòng tin giữa con người với con người.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  04:21, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Theo đề xuất của DHN, tôi đã trực tiếp mở yêu cầu tại Meta ở m:Steward requests/Checkuser#Minh Châu Trần@vi.wikipedia. Nếu các tiếp viên có ý kiến hay nghi vấn, phiền anh giải thích giúp, hoặc nếu họ từ chối kiểm định, phiền anh sớm có động thái chủ động với quyền hạn mà cộng đồng tin tưởng giao cho anh ở dự án này để tránh các mâu thuẫn lớn đáng tiếc phát sinh thêm. --minhhuy (thảo luận) 04:23, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Đề nghị BQV Trần Nguyễn Minh Huy mở luôn vụ việc phía dưới lên Meta, tôi đã chán ngấy các màn "đấu tố" mà không có cách gì can thiệp, phân giải, làm hòa như hiện nay. Tình hình hiện nay, nếu không kiểm định lại càng góp phần làm "lan lửa" lớn âm ỉ trong cộng đồng. Rất nhiều thành viên đã lên tiếng ủng hộ dọn dẹp các tin đồn chẳng hay trên. Như họ, tôi cho rằng cần làm dứt điểm, dẹp tin đồn, mở ra kỷ nguyên mới cho dự án bằng cách đưa cả 2 vụ ra kiểm định. ✠ Tân-Vương  04:32, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Cuộc đời mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay nhậu chung, ngày mai đâm nhau chết cũng có. Hoặc có thể Alphama bị một nhóm rối "cao tay" nào đó vu khống để làm tan rã cộng đồng (có thể nói năm nay là năm có nhiều vụ um xùm, đấu tố, bất tín nhiệm, cách mạng quy định nhiều nhất mà tôi từng chứng kiến suốt 12 năm qua; có thể có nhóm nào đó muốn thao túng cộng đồng). Có quá nhiều giả thuyết có thể xảy ra. Đợi kết quả checkuser đã rồi mới suy luận tiếp được. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:51, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8:32). Tại sao chúng ta phải sợ hãi khi đưa ra kiểm định, hai vụ việc giúp tránh sự "đổ vỡ" của dự án này. Tính tình con người xoay chuyển nào ai dễ đoán? Các vụ kiểm định càng làm nhanh càng tốt, có thì xử lý, không thì dẹp qua một bên. Càng để càng lâu, càng lây lửa lớn, cộng đồng suốt ngày, hàng chục con người bỏ việc phát triển bài viết, đóng góp, lo "quan tâm" các diễn biến kỳ lạ, đầy kịch tính và "hấp dẫn", một vụ việc bên lề mà các biên tập viên lẽ ra chẳng cần quan tâm và không nên quan tâm vì sự phát triển của dự án. Một lần nữa, tôi kêu gọi kiểm định nhanh chóng và ngay lập tức các vụ việc đang làm cho dự án này trở nên chao đảo, bất ổn vô cùng. Hy vọng sau các vụ kiểm định, các bên liên quan trở về trạng thái bình thường. ✠ Tân-Vương  04:46, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98: Vụ việc của A không có dấu hiệu xung đột lợi ích và hoàn toàn nằm trong khả năng của kiểm định viên địa phương nên tôi không cho rằng tiếp viên sẽ giải quyết. Vụ việc này (như tôi đã dẫn ở Meta) do chính kiểm định viên địa phương yêu cầu tiếp viên thực hiện, nên tôi ít nhiều có cơ sở để nghĩ rằng Meta sẽ giải quyết, trong khi vụ việc của A, chính kiểm định viên địa phương đang có xu hướng tìm hiểu (dù không thấy giải quyết), nên tiếp viên gần như sẽ không can thiệp, dựa vào các tiền lệ mà tôi quan sát được từ họ. Vậy nên tôi sẽ không mở yêu cầu, nhưng nếu một người khác có lập luận vững chắc (và vốn tiếng Anh tốt hơn tôi) mong muốn tiến hành tại Meta thì cứ tự nhiên. --minhhuy (thảo luận) 04:37, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tại sao anh lại bỏ qua 3 tên khác là Ngọn đèn trong đêm, HelloIamVietnammm và NguoiBiAn12345???  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 04:40, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Đông Minh: Chính DHN đã đề xuất ở trên rằng anh ta sẽ kiểm định nhóm này, nên tôi không thấy cần thiết phải kéo cả tiếp viên can dự vào. Trường hợp DHN từ chối thì Meta lại càng không thể can thiệp (quyết định của họ không thể vượt qua quyết định của CU địa phương). --minhhuy (thảo luận) 04:42, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi cho rằng đã có một sự đồng thuận cơ bản và thảo luận đủ dài cho các vụ việc trên, nếu cần thiết, tôi cho rằng cần khẩn cấp mở một biểu quyết ngắn về đồng thuận kiểm định cả hai vụ việc trên. Xin ý kiến KDV DHN về đồng thuận của một số tài khoản phía trên. ✠ Tân-Vương  04:46, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Trần Nguyễn Minh Huy Đã thêm, nhưng anh đã nói như vầy thì em đã lùi lại sửa đổi vừa thêm.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 04:47, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Hình như Thiên Đế từng ra sức phản đối việc đồng thuận cộng đồng trong việc cấm thành viên Mintu Martin không lâu, cho rằng chỉ có nhóm BQV mới có quyền "tự đồng thuận với nhau" về phương án cấm, nhưng sao giờ đây bạn lại ủng hộ việc đồng thuận cộng đồng cho mấy vụ kiểm định này mà không để các kiểm định viên "tự đồng thuận với nhau" trong phạm vi quyền hạn của họ. Hành động của Thiên Đế sao mâu thuẫn quá, khiến tôi (và có thể nhiều thành viên) dấy lên nghi ngờ rằng bảo quản viên có quyền "đồng thuận theo ý thích", trong phạm vi quyền hạn của mình thì tự đồng thuận, còn phạm vi quyền hạn của người khác thì phải cho phép các thành viên cùng tham gia. Bạn có thể giải thích sự mâu thuẫn này để các thành viên hiểu rõ hơn "cơ chế vận hành" được hay không?  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  06:06, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tiện thể tôi xin phép dành một góc nhỏ để bộc bạch rằng: nếu vụ kiểm định này vì lý do nào đó mà xác định rõ ràng là không tiến hành (chứ không phải chưa tiến hành và kéo dài lôi thôi như vụ của A), hoặc được tiến hành mà không có một kết quả rõ ràng làm thỏa mãn các nghi vấn, tôi sẽ ngay lập tức từ bỏ tất cả quyền và công cụ mà cộng đồng giao cho mình do nhận thấy sự nghi kỵ này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hoạt động về sau của cộng đồng và với những người có quyền sửa giao diện hiện tại, dù muốn dù không. --minhhuy (thảo luận) 04:46, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
User:Trần Nguyễn Minh Huy ặc, Minh Huy không nên làm vậy. Đó có lẽ là "chính xác" những điều mà nhóm rối bí ẩn này muốn đạt được (chia rẽ cộng đồng). Bạn từ chức chỉ vì có liên quan (không trực tiếp) tới vụ việc này thì quả thật đã trúng kế của nhóm muốn thao túng Wikipedia tiếng Việt này rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 04:57, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Các tài khoản mớiSửa đổi

 YXong Tôi không trực tiếp kiểm định các tài khoản BQVGD như đã nêu trên mà chỉ kiểm định các tài khoản mới tạo ra. Tuy nhiên, bất cứ tài khoản nào khác (kể cả BQVGD) trùng địa chỉ IP với các tài khoản kia sẽ được liệt kê dưới đây.

Trong nhóm các tài khoản mới, có hai nhóm rõ rệt khác nhau. Khả năng hai nhóm này là một là không cao.

NHD (thảo luận) 07:41, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Cảm ơn DHN đã thực hiện vụ kiểm định với nhóm tài khoản ảo mới. Đối với nhóm bảo quản viên giao diện, vì anh đã đề xuất thực hiện trên Meta nên phiền anh xác nhận lại đề xuất này ở m:Steward requests/Checkuser#Minh Châu Trần@vi.wikipedia để tiếp viên có phương hướng giải quyết, vì hiện tại dường như họ đang không cho rằng có gì "xung đột lợi ích" khi anh thực hiện kiểm định. Thân ái. --minhhuy (thảo luận) 07:47, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi chỉ test open proxy thôi, vậy mà vẫn trùng được. Kinh thế nhỉ. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  07:47, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Bạn coi lại xem, mình đang cố gắng làm lại từ đầu mà? – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  07:50, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Lại ngụy biện. OneOtherLight thật ra là AFKHaiDang. Lần trước viện cớ là mượn laptop của bạn và xài laptop đó ở nhà bạn nhưng có ai tin đâu. Lần này lại viện ra cái cớ nhảm nhí nào nữa? Test open proxy mà sao có thể trùng với nhiều rối thế nhỉ (khả năng trùng proxy là cực thấp do có rất rất nhiều open proxy khác nhau)? Bạn bị phốt nói dối nhiều quá rồi giờ nói không ai tin nữa đâu (giống như chuyện cậu bé chăn cừu). Đã vậy còn đi ăn cắp bài của nhiều người khác bằng acc Cagiany, phá rối cộng đồng. Bạn bị cấm 1 tháng mà vẫn chưa biết hối cải thì cần phải cấm mạnh lên nữa rồi. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 07:58, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Mình cam đoan trùng open proxy luôn, Poland với Nga, bạn DHN xem lại coi. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  08:01, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
À mà mình đúng là AFKHaiDang đó, vừa bảo đang làm lại từ đầu trên mà. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  08:03, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tài khoản OneOtherLight trùng các tài khoản rối ở nhiều thời điểm khác nhau và nhiều địa chỉ khác nhau, cùng một số yếu tố khác có nét tương đồng. NHD (thảo luận) 08:38, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Bình luận về drama và Nhận dạng vịt là 2 tài khoản mình lập chơi, cũng không hề vi phạm quy định gì (trừ lách lệnh cấm). TheHiddenName và Rối Vương thì đã khai báo. Chứ nếu trong đó có tk nào đó là rối của mình thì mình phải phản đối cuộc kiểm định chứ. Dù sao cũng phải nâng án cấm mình lên do dùng tài khoản lách lệnh cấm. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  08:44, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

@DHN:: "Tuy nhiên, bất cứ tài khoản nào khác (kể cả BQVGD) trùng địa chỉ IP với các tài khoản kia sẽ được liệt kê dưới đây.", phiền anh xác nhận lại rằng, tôi có thể hiểu câu này theo cách như sau không: Minh Châu Trần (thảo luận · đóng góp) không trùng IP với bất kỳ bảo quản viên giao diện nào (do kết quả không thấy có bảo quản viên giao diện). Nếu đúng là vậy thì tôi sẽ rút yêu cầu trên Meta. --minhhuy (thảo luận) 08:05, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Nhóm 2 thì rõ ràng rồi nhưng DHN có thể khẳng định nhóm 1 là cùng 1 người hay không vì động cơ thì trong thời điểm đó tôi thấy nhiều người cùng có. ~ Violet (talk) ~ 08:07, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Trần Nguyễn Minh Huy: Xác nhận rằng không có bất cừ tài khoản BQVGD trùng địa chỉ IP với các tài khoản đã kiểm định. Tôi đang thảo luận với thành viên phụ trách yêu cầu đó trên Meta (qua mailing list). Họ đang biết rõ tình hình đang diễn ra tại đây nên bạn có thể rút yêu cầu. NHD (thảo luận) 08:09, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Đã rút yêu cầu. --minhhuy (thảo luận) 08:13, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Violetbonmua: Khả năng các tài khoản trong nhóm 1 là một người là cao nhưng không khẳng định 100%. 3 tài khoản đó không dùng chung IP nhưng có chung subnet và một số yếu tố khác tương đồng nhau. NHD (thảo luận) 08:26, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Kết quả này quả thật là tin xấu (có phần vui vì minh oan được cho Alphama) và làm rắc rối mọi việc lên, haizz. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:14, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Rắc rối là sao, có vẻ những con rối ở nhóm 1 là của bác Ka rồi. Cái kiểu "nhiều mem sẽ bỏ đi do không phục" khá quen thuộc. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  08:17, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Vì chúng ta đã vô ngõ cụt rồi chứ sao (trong khi BQVGD nào đã cung cấp thông tin cho nhóm 1 thì vẫn còn là một ẩn số lớn). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:22, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tốt nhất sau vụ kiểm định ai đó nên soạn thảo 1 quy định về những ai có thể mở kiểm định (cỡ 1000-2000 edits), để sau này dù ai trong số các BQV muốn mở 1 vụ kiểm định cũng phải dùng tk chính của mình. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  08:26, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Đồng ý! Tôi nghĩ trên 3k edits mới ổn. Tình trạng hiện tại bất cứ ai cũng có thể yêu cầu kiểm định được đã làm cộng đồng chúng ta loạn cả lên. Cơ hội tốt cho nhóm rối dèm pha và dàn cảnh cho chúng ta đấu đá nhau trong khi bọn rối thì ngư ông đắc lợi. Nhóm BQV sụp đổ đồng nghĩa với việc bọn rối chính trị tha hồ tung hành. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 08:36, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Vì các tk ở nhóm 1 là rối, bạn DHN có thể hủy vụ kiểm định A đang khiến cộng đồng chia rẽ không? – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  08:33, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Tôi không ngờ bạn AFKHaiDang bất chấp án cấm vẫn liên tục làm ra những trò dơ bẩn để phá hoại, lừa bịp, gây chia rẽ cộng đồng. Đề nghị các bảo quản viên cấm người này vô hạn ngay lập tức. Tuy nhiên, kết quả cuộc kiểm định cũng để lại một dấu hỏi lớn. Ba tài khoản có điểm tương đồng lớn nhất với nhóm BQVGD là Minh Châu Trần, Ngọn đèn trong đêm và NguoiBiAn12345 vẫn chưa xác định được kẻ đứng sau. Điều này chứng tỏ đây chính là một thành viên có thâm niên cao trong kĩ thuật thông tin truyền thông. Kết quả kiểm định vừa không bác bỏ giả thiết thứ nhất mà P.T.Đ nêu ra, rằng có người trong nhóm BQVGD phao tin cho nhóm người này, vừa củng cố thêm luận điểm mà Đông Minh nêu ra phía trên, rằng Check IP, check cả dãy dài, chỉ hiệu quả đối với diện "phá hoại măng non" thôi, còn "thành viên tre già" thì xin lỗi bạn, vô ích.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  08:42, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  • Vụ việc thật sự rất nghiêm trọng, mới vào Wikipedia có 4 tháng mà đã xảy ra những chuyện gọi là đỉnh điểm như thế. Sự nghi ngờ lẫn nhau đã dẫn đến sự chia rẽ các thành viên Wikipedia. Trần Nguyễn Minh Huy và bạn thực sự đã bị ảnh hưởng bởi âm mưu do rối lập ra này. Thành thật mà nói thì những vụ việc thế này làm tôi thấy chán đến mức không muốn vào đây để cho ý kiến. Mỗi một ý kiến chỉ làm cho vụ kiểm định nóng lên và căng thẳng hơn. Nhưng sự việc đến mức này thì không thể không vào để phát biểu đôi lời. 𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊 10:58, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Vì tôi có liên quan vụ việc này nên tôi giải thích với tư cách góc nhìn cá nhân:
  • Liên kết rút gọn m:Special:UrlShortener, có lẽ do Minh Huy giới thiệu ở [5]. Cuộc biểu quyết này có rất nhiều thành viên theo dõi cho nên việc bất kỳ ai cũng có thể sử dụng liên kết này.
  • Trang phục hồi, có lẽ là do A giới thiệu ở [6], ví dụ như Đặc biệt:Phục hồi/Thành viên:Hosetech
  • Làm sao để tạo liên kết như P.T.Đ cáo buộc tôi [7] thì hãy xem
  • Xem Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Hai bè rối chính trị (1/10/2019) với sửa đổi [8], một IP đã sử dụng liên kết này với dạng:

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Đặc_biệt:Đăng_nhập_trung_ương&target=Duongqua56 (đến 6 lần IP sử dụng cách này). Với bất kỳ ai cũng có thể thế Đặc_biệt:Đăng_nhập_trung_ương bằng Đặc_biệt:Phục_hồi (cùng trang đặc biệt), tham số target là giá trị Thành_viên:JohnsonLee01/redwarn.js lấy từ sửa đổi của A để thử nghiệm ra là liên kết. Việc tạo liên kết này theo tôi chả có gì phải là kỹ thuật cả, thậm chí bạn dùng cách này có thể thử tạo tất cả các trang bạn muốn. Cộng đồng có vẻ bị thuyết âm mưu đẩy lên cao trào và bẻ lái đủ các thể loại. Giờ tôi mới rảnh chút nên có ý kiến như vầy, còn kiểm định thì các bạn thấy kết quả rồi đó.  A l p h a m a  Talk 13:21, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Vấn đề là làm sao người đó có thể biết được hành vi xóa lệch nhau 3 phút (tính theo giây là đúng)? Link có thể fake nhưng thông tin chính xác lấy ở đâu ra? Tại sao không phải 15 phút hoặc 30 phút? Nếu chỉ "đoán mò" số phút thì không thể nào ăn may tới mức đó được vì khả năng đoán sai là cực kỳ cao. DHN cũng đã nói khả năng cao là 1 trong 5 BQVGD cung cấp thông tin cho nhóm 1 bằng cách khác (thì kiểm định cũng vô ích). Hiện tại, tôi nghĩ chúng ta đã vô ngũ cụt và không thể xác định ai trong 5 BQVGD do thiếu thông tin. Do thiếu bằng chứng nên Alphama nên được mặc định là vô tội (quan tòa Mỹ làm việc theo cách này). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:53, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi thắc mắc tại sao link đó ở đầu tiên, sao kỳ vậy, hay người này đã theo dõi ở trang Thay đổi gần đây và nhớ mang máng ghi lại? Đây là vụ đáng nhớ nhất chăng?  A l p h a m a  Talk 14:05, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Thường thì người tố cáo luôn trưng ra những bằng chứng khả kiến, dễ dàng truy cập và dẫn chứng trực tiếp, đằng này tài khoản trên lại trưng ra một bằng chứng "không ai xem được trừ nhóm BQVGD". Điều này như lý giải của Alphama, rằng "người này đã theo dõi ở trang Thay đổi gần đây và nhớ mang máng ghi lại" nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu thế thì thời điểm người này xem được trang này nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị xóa, tức hành vi "xóa ngay lập tức" chưa xảy ra. Vậy tại sao người này có thể tiên đoán được một sự việc xảy ra ở tương lai để mà ghi lại trước? Về mặt tâm lý học, người tố cáo thường có xu hướng thu thập những bằng chứng "ở hiện tại" có tính liên kết với các sự kiện trong quá khứ hơn là rình mò người khác suốt một thời gian dài nhằm đợi họ lọt lỗ để mà thu thập bằng chứng. Điều này mâu thuẫn với tâm lý bình thường của một con người. Do đó, khả năng người này truy lại một trang trong quá khứ rồi xem nhật trình sửa đổi vẫn là khả dĩ hơn cả. Bên cạnh đó, như Alphama nói, bất kỳ ai cũng có thể thay link do A giới thiệu bằng một link phục hồi. Điều này mâu thuẫn với dẫn chứng đầu tiên (thu thập chứng cứ dựa trên quan sát liên tục trang thay đổi gần đây). Nếu đã biết chênh lệch thời gian là 4, 5 phút, vậy theo bản năng, người này chỉ cần dẫn trực tiếp cái link bị xóa đi chứ cần gì phải dùng link phục hồi? Mặt khác, một thành viên thường dù có tình cờ thấy được link phục hồi do A dẫn ra trước đó, không biết bên trong có gì nhưng lại vội vàng "áp dụng" ngay vào làm bằng chứng, vậy có hợp lý. Liệu cái link "mới nhào nặn" ra có cho ra kết quả chính xác hay dẫn đến một đường link vớ vẩn nào đó? Thật kỳ lạ khi dùng một đường link mình không biết bên trong có gì để thay bằng một đường link mà trong đó mình cũng không biết bên trong có gì để dùng làm bằng chứng. Suy cho cùng, tôi không phủ nhận suy đoán của Alphama nêu trên, nhưng suy đoán ấy lại tạo ra vô số lỗi logic với nhiều "động tác" thừa thãi, không cần thiết. Dù thế nào thì nội hàm vấn đề ra sao, chắc chỉ có Chúa và kẻ thực sự đứng sau vụ này mới biết rõ hơn ai hết.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  14:58, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Sẵn các đường link do Alphama dẫn ra, tôi lại thấy có điểm khá thú vị. Link "Special:UrlShortener" do Trần Nguyễn Minh Huy giới thiệu được nhóm tài khoản rối sử dụng khá thành thạo, mà Minh Huy lại là một bảo quản viên giao diện của dự án. Bạn có nhận định gì về sự trùng hợp này?  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  15:06, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi nghĩ Minh Huy chỉ giới thiệu liên kết, ai cũng có thể dùng cái này như ở trên.  A l p h a m a  Talk 15:08, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Xin chào mọi người. Tôi là người mở vụ kiểm định này, và vụ việc cũng đã có những kết quả nhất định, dù chưa được giải quyết hoàn toàn. Tôi xin có một vài lời sau, một phần để tránh mọi người hiểu nhầm:

Đầu tiên, tôi mở vụ kiểm định vì lý do nghi ngờ dựa trên các bằng chứng xác thực tự cá nhân thu thập, không phải là vu khống vô căn cứ. Tôi đã rất đắn đo và buồn khi đăng vụ kiểm định này, vì biết rằng dù kết quả thế nào đi nữa thì cũng đều rất tiêu cực. Nếu các bạn cho rằng hành vi này của tôi là vu khống vô căn cứ thì tôi sẽ từ nhiệm.

Thứ hai, đây không phải là vụ đấu đá giữa những người cầm chổi, ít nhất là tôi không đấu đá với bất kỳ thành viên quản trị nào ở đây. Vì tôi không có thù hằn với bất kỳ ai, dù từng bị một thành viên quản trị vu khống/hiểu nhầm nhiều lần tại trang Tin nhắn cho BQV, nhưng tôi không để bụng. Tôi không hề có ý muốn "leo cao" hơn ngoài quyền Bảo quản viên, quyền này đủ để tôi cống hiến dài lâu cho cộng đồng.

Thứ ba, như kết quả vụ kiểm định đã cho thấy, cùng với ý kiến của một số bạn, thì tính chất vụ việc này rất phức tạp, có thể hành động của tôi cũng chỉ là một nước cờ nằm trong kế hoạch của người đứng sau vụ việc. Tôi cũng đã đoán trước kết quả này, cuối cùng thì sự việc vẫn còn chìm trong mơ hồ. Chỉ tiếc rằng điều này lại khiến một BQV từ bỏ công cụ của mình, tôi thật sự sốc, và cũng không biết nói lời gì nữa. Và tôi cũng day dứt khi vụ việc này đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người vào dự án.

Đây là một số lời bộc bạch của tôi. Sau vụ việc, có lẽ tôi sẽ không tham gia nơi này một thời gian dài. Mọi người cần gì thì xin liên hệ các thành viên quản trị tâm huyết khác. Tôi nghĩ tôi đã mệt mỏi, tôi cần ngừng lại trước khi quá muộn. Cảm ơn. P.T.Đ (thảo luận) 14:03, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tôi chỉ có thắc mắc nhỏ. Ở bộ lọc 60 Sửa đổi của người dùng dưới 500 sửa đổi có thể bỏ qua, bạn có thêm 1 danh sách thế này.

action == "edit" & user_age > 0 & user_editcount <= 500 & ( user_name irlike "^LyQuangHuy01$" | user_name irlike "^TheletterofRhea$" | user_name irlike "^OneOtherLight$" | user_name irlike "^Hv2007$") Bạn nói ở [9] đây là "vì xu hướng sửa đổi của nhóm này đa phần là thiện ý". Cho hỏi bạn làm sao có được danh sách này và lấy ở đâu ra khi mà OneOtherLight là 1 con rối tham gia vụ việc này. Hơn nữa liệu bộ lọc 59 liệu [10] có dải IP của các con rối lần này. Bạn có thể giải thích thế nào cho hợp lý?  A l p h a m a  Talk 14:43, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Vậy thì là do tôi đã suy xét nhầm. Tôi chỉ căn cứ vào đóng góp trước đó của họ, còn hiện tại thì tôi không bàn nữa. Vụ 2 bộ lọc này tôi đã nhận sai sót, đã tắt và không làm gì nữa. Nếu bạn tiếp tục nghi vấn thì cứ thoải mái. P.T.Đ (thảo luận) 14:46, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
PTD đã tuyên bố sẽ Wikibreak dài hạn. Bạn không nên "beat the dead horse". Ai cũng có lúc phán xét nhầm, đó là chuyện bình thường. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 14:49, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Tôi nghĩ DHN nên nhanh chóng chốt kết quả cuộc kiểm định để tránh vụ việc đi xa quá mức cần thiết. Ai đứng sau sự vụ lạ lùng này có lẽ nhiều thành viên hiểu rõ hơn ai hết. Có những chuyện lộ liễu quá mức đến kỳ lạ và đâu trong đó luôn có cách nhìn nhận khác nhau tùy hoàn cảnh, tôi không bàn thêm. Hy vọng kẻ đứng sau vụ này thỏa mãn với những gì người này gây ra. Suy cho cùng, ranh giới của lòng tin giữa người với người rất mong manh, đừng vì sự nhỏ mọn nhất thời của bản thân mà sẵn sàng cắt đứt đi sự nối kết vốn đã nhỏ nhoi ấy.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  15:50, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Thường thì đưa ra một danh sách tài khoản rối thì vụ việc đã mặc nhiên chấm dứt rồi bạn Nguyenhai314. Đáng tiếc là với công cụ hiện nay và danh sách hiện nay không làm thỏa mãn một số yêu cầu cần làm rõ cho dự án này. ✠ Tân-Vương  15:58, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Chẳng hiểu còn chốt gì nữa? Đã đưa ra hai danh sách rối, cùng kết luận không trùng với BQV GD nào. Nhưng chung quy cuộc kiểm định này thất bại khi khiến một bảo quản viên từ nhiệm và chính người yêu cầu cũng nghỉ dài hạn. Caruri (thảo luận) 16:17, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Vậy tôi sẽ chuyển trạng thái sang "đã giải quyết".  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  16:26, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Một nguyên nhân thất bại còn lớn hơn: kẻ đứng sau vẫn còn ung dung ngoài kia và sẽ chẳng bao giờ chịu trách nhiệm vì những gì mình gây ra.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  16:28, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Một cuộc kiểm định vô tiền khoáng hậu khi 1 BQV đứng ra yêu cầu kiểm định cùng lúc 5 BQV khác, bao gồm cả 1 KĐV. Một số người trong danh sách này có thể còn không biết chuyện gì đã xảy ra. ~ Violet (talk) ~ 16:38, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Nhưng vẫn có thể có người đang thầm cười nhạo chuyện đang diễn ra ở đây. Có lẽ đúng là một sự kiện "lịch sử", đáng được nhắc tới về lâu dài.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  16:43, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 • Minh Huy đã rút yêu cầu từ nhiệm BQV, đó là một tin vui, tuy nhiên sẽ gỡ quyền BQV giao diện. Caruri (thảo luận) 09:19, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)

A (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Mình có lý do nghi ngờ Điều phối viên A cho một vài thành viên quen biết mượn tài khoản để thực hiện một số thao tác xóa và cấm ở Wikipedia (thậm chí test cho biết chức năng ĐPV). Việc 1 quản trị viên cho phép người khác xài tài khoản là hành vi cực kỳ nghiêm trọngcần bị tước quyền ngay lập tức nếu phát hiện ra. Khoảng thời gian tài khoản bạn A ra lệnh khóa các bài viết so với các tài khoản kia đa số trong vòng dưới 60s giây (đây có thể là một sự siêng năng bất thường), lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày. Hơn nữa, một số lệnh cấm so với múi giờ sinh sống của A (sống ở Đức) là bất thường.

Một số khả nghi:

JohnsonLee01 có mặt trùng với thời điểm A thực hiện thao tác cấm và khóa
Baoothersks (thảo luận · đóng góp) có mặt trùng với thời điểm A thực hiện thao tác khóa
Nguyenhai314 (thảo luận · đóng góp) có mặt trùng với thời điểm A thực hiện thao tác khóa
Mạnh An (thảo luận · đóng góp) ở phần giới thiệu của bạn A tự nhiên lại giới thiệu tên là Nguyễn Mạnh An, nhưng ở trang cấp quyền lại nhận mình sắp là BQV mới.

Bạn A có từng dùng rối trước kia. Mình hoàn toàn đủ có lý do A chia sẻ tài khoản với 1 nhóm thành viên ở Wikipedia theo viện dẫn ở trên, danh sách này có thể chưa hết nghi ngờ vì khả nghi rất nhiều thành viên đã nhúng chàm việc này. Đề nghị truy tố tất cả những ai tham gia. A tham gia Wikipedia từ lâu nên bạn này nắm rõ về quy định về Wikipedia hơn cả mình. Nếu truy ra tài khoản A được log bởi 1 ai đó ở Việt Nam (IP sống) và 1 ai đó lại ở Đức trong vòng 60s thì điều đáng quá sợ hãi. Một cái laptop bị cắm hàng chục USB khác nhau thì liệu nó có nguy cơ bị virus. Mong CU của dự án DHN kiểm định tài khoản để làm Wikipedia trong sạch và minh bạch hơn. Mình biết gần đây A đang được đề cử chức vụ Bảo quản viên, nếu bạn này đắc cử thì e rằng nhiều mem sẽ bỏ đi do không phục. Minh Châu Trần (thảo luận) 10:32, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Bình luậnSửa đổi

 • Rất thán phục trước sự tìm kiếm dày công của bạn, nhưng cái câu "lịch sử đóng góp của bạn A hiếm khi rơi vào khung giờ" lại có phần rất mâu thuẫn. Phiền bạn kiểm tra lại xem có bao nhiêu lần tôi đóng góp vào buổi sau 0:00 trong vài tháng trở lại đây. Thân mến!-- 10:43, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Thì cứ kiểm định tài khoản là ra thôi mà, bạn John có nhiều trùng hợp với bạn nhất. Nếu bạn tự tin là bạn không làm việc lày thì việc gì phải sợ? Minh Châu Trần (thảo luận) 10:44, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Mình có phản đối đâu nhỉ, bạn "mà ai cũng biết là ai"? Nếu bạn có lý do mình vi phạm thì cứ việc nêu ra hết để kiểm định. 10:48, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Tôi không định nói thay cho CU hay đương sự, nhưng nếu chỉ dùng công cụ với mục đích "test cho biết" thì ai cũng có thể thử bằng cách vào testwiki: rồi yêu cầu quyền chứ thử ở đây làm gì? --minhhuy (thảo luận) 10:44, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Thì cứ kiểm định đi rồi tính, việc gì admin cứ phải bao che cho cái xấu. Ngoài test ra thì còn nghi ngờ cho mượn để khóa các bài đang tranh chấp giành lợi thế đóng góp thôi mà. Minh Châu Trần (thảo luận) 10:47, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Vụ kiểm định này xứng đáng vào chuyên mục hài hước Wikipedia. :) 𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕮𝖔𝖓𝖙𝖊𝖓𝖙 𝕿𝖗𝖆𝖓𝖘𝖑𝖆𝖙𝖊 10:54, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Khá khen cho sự tưởng tượng tuyệt vời của bạn này Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 11:25, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: việc gì tôi phải test công cụ ở đây? và nên nhớ rằng tôi cũng từng là bqv của dự án Wikivoyage. JohnsonLee01 (thảo luận) 11:45, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Người lùi sửa sợ nhất là phải lùi liên tục phá hoại mà ngó tới ngó lui không thấy bóng dáng DPV và BQV xuất hiện để tương trợ, việc 1 thành viên phụ chống phá hoại vừa lùi 1 trang thì DPV hoặc BQV khóa ngay là lẽ thường, đưa ra lý do kiểm tra hết sức tào lao. Định check 1 lần để loại bỏ một lúc 4 thành viên tích cực, các bạn A, JohnsonLee01, Baoothersks, Nguyenhai314 suy nghĩ kỹ cả 4 bạn có chung mối hiềm khích với ai không, loại suy dần dần.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 11:49, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Đông Minh: Mình không có bất cứ hiềm khích với ai, nhưng những lời mình nói vô tình có thể khiến mình trở thành kẻ thù của người đó. Bạn Minh Châu Trần cứ thoải mái, khi nào kiểm định xong thì bạn sẽ biết kết quả ngay thôi Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 06:14, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Tôi thấy Đông Minh nói đúng, và nếu như ý kiến của bạn @Minh Châu Trần: thì tôi nghĩ cuộc kiểm định này còn thiếu bóng dáng của một người. Tuanminh01, được thì bạn cũng nên cho nốt bảo quản viên này ra kiểm định, vì mỗi khi tôi và Nguyenhai314 tuần tra lùi sửa thì cũng có Tuanminh01 theo sau phụ trợ để khoá, xoá và cấm. JohnsonLee01 (thảo luận) 11:54, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  JohnsonLee01 Hãy ăn nói cẩn thận, bạn đừng có mắc mưu.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 11:59, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Bản thân tôi cũng có lúc phụ lùi sửa phá hoại lùi tới tối tăm mặt mũi mà ngó không thấy 1 DPV, 1 BQV nào cả, vài lần tôi vừa lùi phá hoại thì có 1 bạn khóa ngay, tôi thổi phào nhẹ nhõm nhưng cũng từ đó chỉ tập trung viết bài chứ không thích công tác chống phá hoại. Bây giờ, tôi đề nghị các bạn lập trang kiểm định thành viên Minh Châu Trần, tôi thực sự muốn biết tài khoản mới toanh này là ai? nếu tôi đoán không lầm là rối cờ.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 11:58, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Chắc là rối của NguoiBiAn12345 đó, bạn Đông Minh nên mở 1 cuộc kiểm định. – OneOtherLight  See that light💡  12:00, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Hahaha công việc này quả thực rất vất vả, nhưng chưa thấm gì so với rất nhiều trường hợp tôi đã gặp. Bạn nên trải nghiệm thử cảm giác ngồi nửa tiếng canh một thành viên spam liên tục trong mục "đóng góp" của anh ta, tay trái nhấn F5, tay phải click chuột phải mở tab mới ngay khi chữ [lùi tất cả] xuất hiện, chẳng khác nào săn mã giảm giá hàng hiệu vậy. Cứ thử 1 lần xem cảm giác "tối tăm mặt mũi" là thế nào. Tôi dám chắc trải nghiệm đó còn tệ hơn nhiều lần so với việc ngồi lùi sửa đơn thuần. :D  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  12:54, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Tôi chỉ nói câu này rồi đi này. Bạn đã mở được danh hiệu chmúa hmề rồi đó, ngay kể cả 1 thằng như tôi còn chưa dám nhận.  Cinderace J. Galar  I'm a Pokémon Master! 13:02, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Bằng chứng về mối liên hệ giữa các tài khoản này vừa bị xoá bỏ. [11] 1.53.246.103 (thảo luận) 13:16, ngày 14 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Vô tình lướt ngang qua đây và thấy bạn đưa ra kiểm định thật là có kiên nhẫn. Nhưng nói cho cùng thì những lúc lùi sửa phá hoại tôi chỉ cầu trời khấn đất sao cho có BQV hay ĐPV nào đó vô tình đi ngang khóa luôn hộ tôi ngay khi tôi lùi sửa để đỡ phải làm nhiều lần. Cho dù tôi nhìn thấy những trường hợp như vậy tôi cũng chỉ nghĩ là các BQV phối hợp tốt, hoặc hoạt động thường xuyên, chống phá hoại đúng lúc. Có lẽ do trí tưởng tượng của tôi kém, lại tương đối tin tưởng nhân phẩm các người cầm chổi chăng? Dù sao tôi cũng không ủng hộ việc đem các BQV ĐPV thậm chí là các thành viên bình thường ra test công cụ kiểu này ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 06:29, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Em không ngờ lại có vụ này xảy ra. Thực sự nó quá hài hước (còn tùy thuộc vào KQKĐ của DHN). Nhưng có một điều chắc chắn, người đưa những TV này ra kiểm định đích thị là một con rối, sớm gì cũng bị cấm  Doku tám 09:41, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Nếu thực sự 4 tài khoản này là cùng 1 người thì đây sẽ là trường hợp kiểm định chấn động nhất trong lịch sử. Đức Anh (thảo luận) 13:43, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Bình thường DHN cương quyết sẽ từ chối thẳng thừng yêu cầu kiểu này nhưng đây lại tham khảo ý kiến cộng đồng CU nghĩa là có gì đó bất bình thường đây. Sắp có chò vui để xem rồi đây. Củ cải tái suất (thảo luận) 15:30, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Tôi cũng xin bộc bạch rằng gần đây bỗng xôn xao tin đồn là tôi cũng chia sẻ tài khoản với thành viên khác. Có lẽ nhóm BQV đang thực sự bị nhắm tới từ nhiều phía. Mong rằng DHN có thể kiểm định tài khoản của tôi luôn trong yêu cầu này. Tuy công cụ checkuser vốn không dùng để chứng tỏ sự minh bạch nhưng quá nhiều BQV đã bị lôi kéo vào, tôi hy vọng có thể góp phần mình trong đợt này. ~ Violet (talk) ~ 08:10, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Kỳ lạ nhỉ, tôi tuần tra mấy ngày nay đâu có thấy ai đồn đại gì bạn Violet "chia sẻ tài khoản với thành viên khác" đâu nhỉ, hoặc cũng có thể tôi tuần tra chưa kĩ nên bỏ sót. Ủng hộ bạn trình báo những người tung tin đồn này và xử lý họ vì hành vi vu khống. Cá nhân tôi không coi trọng những người chuyên đi vu khống người khác này.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  09:00, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 •   Bình luận: Sao tôi đọc các bình luận ở trên mà thấy buồn cười thế nhỉ =) Bảo vệ bạn A xong cuối cùng A bị cấm thật. Đúng là rất hài hước, nhưng nó lại hài hước ở chiều ngược lại kia. Tiểu Phương Bluetpp 09:55, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Kết quảSửa đổi

  Chưa thực hiện lúc này. Tôi đã hỏi ý kiến cộng đồng CU về việc có thể sử dụng công cụ CU với mục đích kiểm tra một tài khoản được nhiều người đăng nhập không (được). Còn về các bằng chứng đưa ra cho vụ này thì tôi thấy là chưa thuyết phục, và có thể dễ dàng giải thích được bằng nhiều lý do khác (các thành viên tuần tra báo động cho ĐPV về các hành động phá hoại đang xảy ra). NHD (thảo luận) 16:56, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Theo tôi thấy thì để tránh các xì xầm không hay và nhiều khi thiếu căn cứ, A cứ chấp thuận cho kiểm định một lần, như tôi từng đề nghị kiểm định với Thienhau2003. Chuyện thiếu bằng chứng nhưng vấn đề cứ "cày đi xới lại" khắp nơi, khắp chỗ đôi khi là trở ngại lớn cho bạn khi giữ công cụ. Vụ kiểm định sẽ dập tắt hoàn toàn các ý định và làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng như là bằng chứng không thể chối cãi đối với các thành viên đang lan truyền "tin đồn". ✠ Tân-Vương  18:54, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nếu có thực hiện kiểm định thì kết quả chỉ có thể là "xác nhận", "không kết luận", hoặc "không có bằng chứng kỹ thuật". Dụng cụ này không thể sử dụng để "chứng minh trong sạch" được. NHD (thảo luận) 19:53, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nếu kết quả kết luận là "không có bằng chứng kỹ thuật" hoàn toàn không có nghĩa thành viên đó trong sạch, tuy vậy phản bác được rất nhiều quan điểm, vì một người rất khó và rất cần nhiều quan sát để "giữ mình" trong suốt 6 tháng! 6 tháng, không ai quan sát và nếu như vụ việc này, liên quan đến nhiều thành viên. Một người giữ mình còn khó, đằng này rất nhiều thành viên, nhiều người (theo tình huống giả định). Tôi không thể tin rằng tất cả các người dùng liên quan có thể giữ mình "trong sạch", cẩn trọng đến mức "không ai theo dõi' mà làm đủ thao tác để chặn IP, đổi IP,... khi trong một môi trường tĩnh lặng. Một kết quả "không bằng chứng" trong vụ việc này đối với A, có lẽ là kết quả chắc nịch nhất về sự vô tội của thành viên. Tôi quan ngại khi thành viên A, đang ứng cử và bị tấn công vô cùng mãnh liệt bằng luận điệu dùng rối trên đang gây ảnh hưởng chưa từng có, khiến bầu không khí dự án đầy nghi kị như giai đoạn này. Cách tốt nhất để chứng minh trong sạch và giải quyết "một lần cho hết" là kiểm định. Chính anh DHN nhiều lần khẳng định không có dấu hiệu công cụ Check User bị vô hiệu hóa, nên tôi hoàn toàn tin vào khả năng bắt rối đăng nhập nếu có của công cụ trên. Thời điểm hiện tại, chúng ta đang rất cần công cụ này để xóa đi bầu không khí đầy tính thù hận/nghi kỵ nêu trên. Một lần nữa đề nghị anh DHNA xem xét đề nghị giải quyết sự việc thông qua kiểm định của tôi. Theo tôi, đó là phương cách tốt nhất cho bạn A và cũng là tối ưu nhất cho dự án mà chúng ta đều yêu quý. ✠ Tân-Vương  03:36, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (UTC)
DHN Sao wiki giống đang bị tình huống thử nghiệm hệ thống vậy, cứ mỗi lần bày vẽ những chuyện thế này thì rồi nghe anh DHN giải thích lại biết thêm được một ít thông tin về chuyện kiểm định, biết vài lỗ hổng, giống "vạch áo cho người xem lưng".  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 00:50, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Đông Minh: Dụng cụ CheckUser không có gì bí mật cả. Nếu bạn muốn tìm hiểu nó hoạt động thế nào bạn có thể vào một số Wikipedia thử nghiệm rồi yêu cầu quyền CheckUser xong tha hồ tự kiểm định chính mình. NHD (thảo luận) 00:55, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Trên wiki này tôi cho rằng các thành viên nữ giới ít khi nào có khả năng hoạt động ban đêm như vậy. Tôi đồng ý là có anh chàng Tuấn Minh nhưng đây chỉ là trường hợp hi hữu. Đề nghị KĐV Dụng đưa ra kết quả là được. 45.95.98.228 (thảo luận) 20:56, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nữ giới thì có liên quan gì tới việc thức đêm? Thời đại gì rồi mà còn phân biệt giới tính? Thời còn là sinh viên tôi cũng từng thấy nhiều bạn nữ mọt sách thức nguyên đêm để luyện thi (thi xong thì ngủ 16-20 tiếng để ngủ bù) là chuyện bình thường. Ý kiến IP quá tào lao nên chắc tôi sẽ ignore thay vì tranh cãi tiếp. SicMundusCreatusEst (thảo luận) 21:06, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (UTC)
A từng tuyên bố trước cộng đồng về việc chia sẻ tài khoản rằng "khẳng định cũng như cam kết rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra". Tuy các bằng chứng trên chưa đủ thuyết phục, nhưng cũng cho thấy khả năng nghi ngờ là có thể. Đã có thành viên đảo phiếu vì yêu cầu kiểm định này và nhiều thảo luận hoang mang lan truyền trong cuộc bầu cử. Nếu việc này là có thật, tuyên bố trên là lừa dối cộng đồng, có thể ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của thành phần quản lý dự án. Một người quản lý không thể vì các lý do cá nhân mà làm giảm uy tín của thành phần quản lý, nếu không sẽ rất khó vận hành dự án. ~ Violet (talk) ~ 01:10, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Violet đang so sánh 2 trường hợp hết sức khập khiễng (thời đó bác Mekong cũng là người dẫn dắt tôi vào đời ở trên Wikipedia này). Ví dụ bạn nêu là có bằng chứng rõ ràng. Còn trường hợp A thì tôi chưa thấy có bằng chứng nào thuyết phục cả, toàn những lời vu khống chụp mũ. Nếu lập luận như vậy là xác đáng thì cũng nên lôi Tuanminh ra kiểm định vì tôi không nghĩ 1 người có thể onl 24/7 mà không ngủ, vậy suy ra phải có nhiều người share acc nhỉ? SicMundusCreatusEst (thảo luận) 16:16, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi thấy nghi ngờ của Nguyentrongphu có cơ sở đấy chứ. Với lại Violet đang có ý tốt để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đây là nghi ngờ, không phải là chụp mũ vu khống, giống như bạn đang nghi ngờ Tuanminh01 vậy. Nếu có những hành vi khiến người khác nghi ngờ thì tốt nhất là nên tránh thực hiện hành vi đó nếu không thực sự cần thiết. B nhắn gửi 19:41, ngày 16 tháng 10 năm 2020 (UTC)

  Bình luận: Theo tớ biết thì vào ngày 19/09, tức đây là thứ Bảy thì vụ việc này xảy ra:

Ở cái chỗ acc nì thì rõ ràng không thể chối cại được.

A có đóng góp đầu tiên vào lúc 6 giờ 50 phút (tức là 8 giờ 50 phút ở Đức), sau đó im bặt đi đến 12h44 (tức 14h44 chiều ở Đức) mới bắt đầu đóng góp. Ngày thứ Bảy thì các chị em ta thường làm gì hầy?

(đổi mức khả kiến) 12:44, ngày 19 tháng 9 năm 2020 khác sử -11‎ Thảo luận:Nhà Lê sơ ‎ →‎Lê Sơ và Hậu Lê là một? Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao

(đổi mức khả kiến) 06:50, ngày 19 tháng 9 năm 2020 khác sử 0‎ n Thảo luận Thành viên:Сука блять!1234567890 ‎ Đã khóa “Thảo luận Thành viên:Сука блять!1234567890”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)) hiện tại lùi tất cả 1 sửa đổi [rollback] [vandalism]

Trong khi đó kiểm tra lại nhật trình của JohnSonLee01 thì thấy đang hì hục lùi sửa, chắc là hắn lại log acc của A để khóa chứ đâu. Nếu có sai thì bỏ qua cho tớ nhé. Tớ thấy wiki còn thua cả forum nữa về sự minh bạch nữa, còn độ trung lập "quá cao" hầy. Hì :))))))) Ngọn đèn trong đêm (thảo luận) 07:09, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Có thể kiểm tra ở link sau: [12]. B nhắn gửi 07:15, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tớ thêm nữa cho rõ luôn nì [13] Ngọn đèn trong đêm (thảo luận) 07:25, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Xin cậu đừng bắt chước cách nói chuyện của tớ nữa, xin cậu đấy. Thích mạo danh đến thế thì tớ kiểm định hết nghen. Tớ đã không dùng rối một thời gian, mai danh ẩn tích để trở lại. Thế mà hôm nay mới nhin qua đã thấy cậu mạo danh tớ rồi, hôm nay BQV hãy đợi tớ để tớ xử lí "thằng" này đã. OkVôCựcver4.0 (thảo luận) 08:21, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Ngọn đèn trong đêm: Sao bạn không dùng tk chính luôn đi, cứ lấp la lấp ló mãi thế hả? Mà chỉ có những bằng chứng đó thôi mà bạn lại suy ra là A cho người ta mượn tk, tôi chả hiểu kiểu gì Legolas ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt 10:34, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi muốn biết là tại sao toàn tài khoản mới mà lại rành wiki như thế, từ việc biết trang này đến việc đính link trích dẫn, tại sao không dùng tài khoản chính nói chuyện mà phải chơi cái trò này, sợ gì mà không dám dùng tài khoản chính để ra mặt. Biết đâu dùng tài khoản chính có thể có uy tín trong lời nói hơn đấy chứ. Toàn là người cũ thôi, xin mời ra mặt.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 09:45, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Xem tình hình hiện tại thì A đang phải đối mặt với cả 2 phía "tấn công". Một là, nhóm tài khoản mới toanh không biết từ đâu đến, có lẽ có thù oán và đây là dịp trả đũa A, sẵn dịp câu kéo 4 bạn khác để trả thù 1 lần. Hai là, nhóm quản trị viên đang lo lắng việc A chấp chính. Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt mà 1 người phải chịu đựng cùng lúc 2 nhóm. Nhưng tôi mong là các bạn hãy đưa ra chứng cứ xác đáng, tin cậy, chứ không thể nào người thì đưa ra chứng cứ yếu, yếu tới mức tào lao, hai là nói chuyện chung chung hết sức mơ hồ chỉ dựa trên đàm tiếu. Tôi từng xem video của 1 Việt kiều trên mạng, anh ta chia sẻ rằng pháp luật VN có cái khuôn là bắt người ta chứng minh mình vô tội nhưng pháp luật ở Mỹ thì phải chứng minh người ta có tội, tôi thấy đây là tòa án kiểu VN rồi. Mấy tài khoản mới mà tôi phải tạm gọi là những kẻ "trùm bao lên đầu rồi đi chỉ điểm" giống như trong phim cách mạng tôi từng xem vậy, không thấy đóng góp gì cả, toàn đi "vạch lá tìm sâu". A hoạt động từ rất lâu lắm rồi, nếu mà thực tâm có âm mưu gì với wiki thì xin lỗi chứ tài khoản cũ người ta đã bỏ phức đi rồi, sau đó lên kế hoạch mới với wiki, không khó tạo ra 1 tài khoản mới toanh và bắt đầu hoạt động từ đầu để tích lũy 1 lý lịch trong sạch, thì thiên hạ lấy gì mà bắt bẻ, nhưng tài khoản cũ vẫn dùng thì người đó tôi nghĩ chỉ là một con người cũ kỹ đã trưởng thành, đã thay đổi theo thời gian. Bây giờ tôi giả dụ cụ thể một chút, A có thể bỏ phức tài khoản cũ, tạo 1 tài khoản mới với cái tên mỹ miều nào đó, thậm chí cẩn trọng dùng 1 IP mới và dùng duy nhất 1 mình (chuyện này dễ ợt), rồi vào wiki hoạt động lại từ đầu, đố mấy bạn biết ai ra ai đấy. Chúng ta nên nhìn những gì người khác làm, những chuyện trên đây có tiền có bạc gì đâu. Những tài khoản mà từ lúc tạo ra đến nay theo diện "trắng đẹp không tì vết" thậm chí còn đáng nghi ngờ hơn, vì một cái lý giản đơn là tại sao người đó không có lỗi lầm: lùi sửa 3 lần, vi phạm văn minh, dịch máy,.v.v.v....tại sao lại hoàn hảo như thế. Tôi chả bênh vực ai, thấy sao nói vậy, nên yêu cầu chứng cứ mạnh. Còn tìm thành viên hoạt động hoàn hảo "trắng đẹp không tì vết" thì chỉ có mua kem POND'S rồi tét lên trên màn hình máy tính thôi. Xin hết!  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 09:45, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Ôi ! thật sự bị sốc.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 02:12, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Bạn Đông Minh dùng từ "chấp chính" cho việc làm BQV nghe nó cứ sao sao :) Đức Anh (thảo luận) 09:55, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Bạn có ý gì thì cứ nói thẳng ra luôn đi, đừng bóng gió làm gì.  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 10:03, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Từ "chấp chính" thường thấy trong việc nắm quyền lực của các triều đại phong kiến xưa. Nếu dùng từ "chấp chính" nghe nó buồn cười như kiểu dùng từ "nắm quyền", "buông rèm nhiếp chính", một công việc cầm chổi mà bạn "phóng đại" thành một ông vua bà hoàng thì hơi buồn cười. :) Đức Anh (thảo luận) 10:16, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Vì bạn Đông Minh là con gái, sợ mọi người không thấu nên viết hơi dài. Nhưng đọc kĩ thì bạn ấy nói có nhiều ý đúng đấy ạ, khả năng A đang bị tấn công tổng lực. 5.8.24.232 (thảo luận) 15:09, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Acc chính đâu không dùng, cầm open proxy ra đây làm chi. Thích ý kiến thì ra mặt đi. Lấp ló như mấy con rối trên thì bạn cũng hơn mấy con rối đó bao nhiêu đâu. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  15:13, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Sao tôi dị ứng với kiểu lôi giới tính của người khác ra để nói này nọ nhỉ? Việc viết dài dòng hay thậm chí là thức khuya thì liên quan gì đến con gái hay không con gái? Tôi đóng góp lúc 1-3h sáng thì một ngày đẹp trời nào đấy đi lùi sửa cùng lúc với ĐPV, BQV khóa bài thì cũng bi nghi ngờ là rối hoặc log nhiều acc à? Đọc xong những luận điệu này tôi có cảm giác phụ nữ đang bị kì thị hơi mạnh :D. Ngày thứ bảy chị em chúng ta thường làm gì hầy? Tôi thường đi đóng góp, tuần tra và lùi sửa vào thứ bảy đấy? Rồi sao nào? Các BQV đi ngang đừng nói tôi phải tranh luận văn minh hay nhẹ nhàng này nọ. Có người lấy cái giọng miền Trung nói con gái này nọ kiểu này tôi thực sự không chấp nhận nổi. Tôi cảm thấy cái này đang có hơi hướng công kích cá nhân chứ không đơn thuần là đưa kiểm định nữa. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 16:29, ngày 17 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi thấy kỳ lạ về tài khoản "ngọn đèn trong đêm" này. Vì bằng chứng thành viên này đưa ra có dòng "đổi mức khả kiến". Thường thì dòng này chỉ có nhóm quản trị viên mới thấy được. Tại sao một tài khoản mới lập lại có thể có dòng chữ này? Xin thứ lỗi nếu tôi có ăn nói hơi hàm hồ. Tính tôi có chút "đa nghi" nên mong các bạn thông cảm, hy vọng "ngọn đèn trong đêm" không chấp nhặt những lời nói của tôi.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  01:12, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nguyenhai314 Tôi cũng có thể đặt nghi vấn, bạn là thành viên thường mà sao biết được dòng đó là "chỉ có nhóm quản trị viên mới thấy được"? Phải chăng bạn cũng đã từng thấy được giao diện của một tài khoản "quản trị viên"? Lời này của bạn nói ra trước yêu cầu kiểm định của PTĐ tận 5 tiếng đồng hồ (tất nhiên không thể chính xác 3 hay 4 phút). Caruri (thảo luận) 19:00, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Một nghi vấn rất thú vị và có cơ sở. --Tàn Kiếm (thảo luận) 19:11, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Cái này thực ra khá dễ đoán. Trong tất cả các vụ kiểm định mà một thành viên trong nhóm quản trị viên thường xuyên thực hiện, luôn xuất hiện dòng "đổi mức khả kiến". Sự khác nhau giữa một thành viên thường với một thành viên tự đánh dấu tuần tra là họ có dòng [rollback] và [vandalism]. Trong giao diện của tôi có hai dòng này nhưng lại không có dòng "đổi mức khả kiến". Điều này chứng tỏ người có dòng chữ này phải giữ công cụ đặc biệt, tức là trên tôi một hai bậc (ĐPV hoặc BQV), gộp chung là quản trị viên.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  00:08, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Còn có cả "[rollback] [vandalism]" chứng tỏ là 1 thành viên có quyền tự động tuần tra dùng TW. Bạn "Ngọn đèn trong đêm" nên dùng tk chính, mình nghĩ thành viên có quyền tự động tuần tra thì có uy tín hơn là "Ngọn đèn trong đêm" chứ. Mình không có ý gì đâu, nếu bạn không phải thì thôi, but nếu không có lời giải thích thì mình vẫn nghĩ bạn là rối của ai đó. – OneOtherLight  ☀️See that light☀️  01:20, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)

  Bình luận: @Minh Châu Trần: Xin được nói vài lơi nhằm một phần minh oan cho bản thân và minh oan cho A. Thứ nhất: Về tài khoản A trên testwiki, tôi xin được giải trình như sau: Sau khi nghe DHN nói về công cụ CheckUser khá hay ho nên tôi đã tạo nick này để test nó xem sao. Lý do tôi đặt tên A là vì nó rất đặc biệt và rất "quý" và "độc". A trên testwiki hoàn toàn không liên quan đến A trên viwiki và có thể A trên viwiki còn không biết đến sự tồn tại của nó. Còn về yêu cầu cấp quyền BQV để test công cụ, tôi đã nói là sắp làm BQV để nghe thật hơn, với lại công cụ này chỉ dành cho BQV, nếu nói là ĐPV thì chưa chắc họ đã cho. Thứ 2: Tôi xin được minh oan cho tôi như sau: (Dựa trên thứ nhất) Từ lời biện hộ phía trước cộng với bạn không có bất kì bằng chứng nào liên quan đến việc tôi và các thành viên khác có gì mờ ám thì tôi nghĩ việc buộc tội tôi là hoàn toàn vô căn cứ và chỉ suy theo cảm tính. Tôi xin được nói những lời trên là để bảo vệ danh dự và bộ mặt của tôi trước cộng đồng và tránh những nghi kị và hiểu lầm có thể xảy ra sau khi cuộc KĐ này kết thúc (giống như Tàn Kiếm đã từng trải qua). Tôi rất hoan nghênh việc các bạn đưa tôi ra KĐ (không có ý khiêu khích) nhưng cây ngay không sợ chết đứng, tôi không việc gì phải sở về những gì mà tôi không làm. Thân mến  Doku tám 12:42, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tôi không quan tâm lắm các bằng chứng đưa ra từ các trang web ở ngoài hệ thống Mediawiki vì không thể chứng thực các tài khoản đó do ai tạo ra. Nếu có bằng chứng về các hoạt động ngoài giờ bình thường kèm với lối hành văn khác thường thì có thể thuyết phục hơn. NHD (thảo luận) 17:48, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@DHN: Mời DHN ra kết luận về vụ việc này để tránh kéo dài sự đổ vỡ không đáng có. Việc vụ kiểm định hoàn toàn được các nhóm rối thao túng bằng những bằng chứng chắp ghép, thiếu thuyết phục thậm chí giả mạo (từ testwiki) đã chứng minh đây là sự vụ mang động cơ tư thù cá nhân. Hy vọng kết quả vụ việc sẽ trả lại trong sạch cho người được nói đến và làm tiền đề cho việc thay đổi quy định về sau.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  16:40, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
DHN Vụ việc này rất cần một vụ kiểm định rõ ràng để chứng minh sự trong sạch, dẹp và cắt nguồn cơn các tin đồn, các ý tấn công, miệt thị quản trị viên A trong tương lai. Như nhiều lần đề nghị và nhiều người đã lên tiếng ủng hộ, cần làm 2 vụ kiểm định càng nhanh càng tốt và phải làm song song để dẹp hết các tin đồn về các quản trị viên, đưa mọi người về trạng thái bình thường. Sau vụ kiểm định trên, Minh Huy đã từ nhiệm và PTD tuyên bố nghỉ dài hạn do có quá nhiều áp lực. Tôi không muốn thấy thành viên nữ của chúng ta là A cũng phải nghỉ dài như thế này. Càng kéo dài, càng mất đi nhiệt huyết của thành viên này, nhất là trong giai đoạn thành viên về cơ bản, đã đắc cử vai trò bảo quản viên, nhiệt huyết đang tăng cao. Việc kéo dài thời gian kiểm định theo tôi là lãng phí thời gian, nguồn lực của các bên và cả cộng đồng. ✠ Tân-Vương  18:56, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Lần này tôi nghỉ ngơi chủ yếu vì lý do cá nhân thôi, như tôi đã nhắn tại trang thảo luận của Đế, tất nhiên là có thể do cảm xúc mệt mỏi kia, nhưng chỉ là nhất thời. Các áp lực trên wiki này thì nói chung là không xi nhê gì với tôi cả. =))) Có lẽ do "da tôi đã dày thật". Còn vụ của A thì tôi tôn trọng quyết định của kiểm định viên, giống như khi thực hiện lệnh cấm thì mọi người sẽ phải tôn trọng quyết định của bảo quản viên. Tuy vậy, vụ kiểm định này được mở bởi các rối, mà theo Wikipedia:Quy định chống rối, có nêu "Lùi sửa đổi của rối. Sau đó, xóa ngay các phiên bản rối ngay từ lúc cấm vô hạn các tài khoản rối." Tôi nghĩ đây cũng là một yếu tố quan trọng để xem xét việc kiểm định có nên được thực hiện. Có vẻ như lúc này, chúng ta tin lời rối, kể cả người chống rối. :D P.T.Đ (thảo luận) 03:53, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Đúng vậy, việc kéo dài thời gian chỉ làm tốn thời gian, nguồn lực của cộng đồng khi một vụ việc mà rõ là dàn dựng, chắp vá được dựng lên với mục đích hạ uy tín của các thành viên. Việc "khóa ngay sau khi lùi sửa" không phải là chuyện hiếm, và những bằng chứng trên kia hầu hết đều dựa vào cơ sở đó. Có một sự trùng hợp nho nhỏ, tài khoản rối "Ngọn đèn trong đêm" tố cáo A bằng dòng "đổi mức khả kiến", giống hệt cái cách Thiên Đế thường đưa các vụ việc trước kia ra kiểm định. Đây là một điểm rất đáng để dành thời gian ra suy nghĩ. Thậm chí sự liên kết này còn rõ rệt hơn sự liên kết có phần mơ hồ phía trên và được ủng hộ bởi tính tương đồng về động cơ: muốn kiểm định A đến cùng. Tôi tự hỏi liệu cộng đồng có nhìn thấy sự tương đồng này không? ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  04:04, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
P.T.Đ Vụ việc lần này làm tôi vô cùng khó hiểu và cũng khó hiểu thay cho nhân vật chính cũng như kiểm định viên: 1. Ai đủ rảnh rỗi tạo nick phụ/ nhờ người tạo nick để tố cáo hạ uy tín một thành viên, mà việc này dễ dàng bị bác bỏ và chẳng ai thèm tin với một nick name mới hoàn toàn (tại sao cần làm như vậy)? 2. Nếu đã xác quyết đúng như tố cáo, sao không dùng tài khoản thật (có thể là BQV giao diện), tiếng nói của các bảo quản viên (ít ra trừ tôi :D) thì luôn có trọng lượng nhất định (tại sao lại giấu mặt)? 3. Nhân vật chính A chỉ cần cho kiểm định luôn để giải quyết tin đồn, vì sao không tiến hành mà lại im tiếng "chịu trận", dù bị nhiều lời bình phẩm, nhiều đề nghị và cả lo ngại (tại sao lại im lặng)? 4. Kiểm định viên khá chần chừ, làm "lan lửa lớn" trong cộng đồng, theo tôi đã gây "đổ vỡ dự án"... (tại sao lại chần chừ) Rất nhiều nghi vấn (4 câu hỏi Tại sao?) chúng ta cần và phải giải quyết cho dứt điểm một lần, thông qua kiểm định. Không phải là tin hay không vào lời rối, mà chúng ta cần ngăn chặn những tin đồn vô căn cứ, những vụ việc rất có thể lặp đi lặp lại trong tương lai, quấy nhiễu và làm phiền cộng đồng. Tôi không chỉ chống rối mà còn luôn muốn một số vụ việc phải làm rõ, làm cho đến nơi đến chốn để chấm dứt các trò "vu khống" trong tương lai. Như đã khẳng định và làm rõ, chính nhờ bạn chỉ ra, rất có thể có người dùng bảo quản viên giao diện đưa thông tin ra phía ngoài để trình kiểm định, tôi luôn băn khoăn: động lực lớn nào khiến họ hành động như vậy, trong khi đơn giản, kết quả kiểm định nhanh chóng bác bỏ phần lớn luận điểm cách êm thắm, nhanh gọn và khó phản biện. ✠ Tân-Vương  04:10, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi thì không quan tâm, nghi ngờ gì chi mệt, nhất là thông tin từ tài khoản rối, chỉ tổ mất thời gian không cần thiết, để thời gian làm việc có ích khác. =))) Đơn giản là gặp rối thì chúng ta chặn, xóa, thế thôi. Cách này cũng êm thấm, nhanh gọn lẹ mà nhỉ. :)) Con người ta luôn có những điều ẩn giấu bên trong, chính chúng ta có khi còn không hiểu bản thân, làm sao người khác hiểu được mình. Hahaha. Nên tôi tôn trọng quyết định của kiểm định viên, không gây áp lực làm gì. :D P.T.Đ (thảo luận) 04:23, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Việc bạn "băn khoăn" hay "không băn khoăn" khiến tôi có cảm giác điều này dường như mang tính tò mò là chính. Giả sử kết quả kiểm định xác nhận là "có" thì A vẫn không vi phạm quy định, vì dự án chúng ta không có quy định về việc quản trị viên chia sẻ tài khoản với nhiều người khác. Miễn là việc kiểm định không thể dẫn đến việc kết luận một hành vi là vi phạm quy định thì việc kiểm định đó vẫn có động cơ là tò mò. Không thể lấy việc cộng đồng xì xầm bàn tán ra làm cái cớ kiểm định, vì chúng ta phải hạn chế đến mức tối đa xâm phạm đời tư cá nhân của người khác, trong chừng mực nào đó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến những cá nhân có liên quan. Nói theo Caruri ở phía dưới, xem xét có phải IP bản địa để làm gì, một cuộc gặp mặt trực tiếp chăng?  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  04:48, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Nguyenhai314: Một tài khoản bình thường mà bị một người khác sử dụng là một rủi ro an ninh rồi, huống hồ một tài khoản được cộng đồng tín nhiệm trao một số quyền truy cập hơn tài khoản khác. Việc Wikimedia đòi hỏi các tài khoản có đặc quyền phải sử dụng 2-factor authentication là cũng dựa vào nguyên tắc này. Bất cứ tài khoản nào có dấu hiệu bị người khác sử dụng cần phải bị tước quyền và cấm sửa đổi để trừ rủi ro này. NHD (thảo luận) 05:51, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nói như Nguyenhai314, tôi cũng không hiểu bạn phải liên tục yêu cầu kiểm định làm gì chỉ vì cái cớ là một nhóm người đang bàn tán xầm xì vô căn cứ. Chẳng lẽ từ giờ cứ một nhóm tài khoản mới toanh tung hỏa mù, làm cộng đồng bàn tán nhảm nhí, rồi bắt kiểm định đương sự, và sau khi xác nhận thì nhóm này còn là tài khoản rối nữa chứ. Nực cười! Trong vụ này, nói thật, tôi nhận định bạn không có đủ phẩm chất của một kiểm định viên. Nếu bạn tiếp tục ứng cử quyền này trong tương lai, tôi sẽ cho phiếu chống. P.T.Đ (thảo luận) 05:23, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Nguyenhai314: Tôi lấy làm ngạc nhiên vì một thành viên như bạn lại chống chế một cách khiên cưỡng và vụng về rằng chia sẻ tài khoản, nhất là tài khoản quản trị viên lại không phải là việc vi phạm quy định. Còn IP bản địa, hay IP thường dùng tại khu vực, thì nếu có chia sẻ với những người khác ở nơi khác, họ sẽ không thể có được IP như vậy, hoặc phải dùng proxy (trừ khi dùng những phần mềm điều khiển máy từ xa như TeamViewer). Như vậy nếu đã đề phòng bằng cách không trùng IP, việc tài khoản không dùng IP bản địa hoặc dùng open proxy thường xuyên thì rõ ràng đáng ngờ. Còn về gặp mặt trực tiếp thì tôi chẳng có nhu cầu gặp mặt trực tiếp bạn làm gì. Caruri (thảo luận) 09:28, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Hình như bạn có thói quen vặn lời người khác cho vừa với ý của mình thì phải. Tôi đã nói rõ là dự án chúng ta không có quy định về việc quản trị viên chia sẻ tài khoản với nhiều người khác. Một vụ kiểm định được thực hiện bởi một nhóm tài khoản rối, với những bằng chứng được dựng lên và cắt ghép, sau đó được thúc đẩy với lý do "xì xầm bàn tán" không phải tò mò là gì? Bạn nên xem lại cách dùng câu của mình. "Gặp mặt trực tiếp bạn làm gì" là một câu mang tính vu khống. Chẳng thà dùng ngôn từ xỉa xói tôi thì bạn nên tìm bằng chứng chứng minh tôi có liên quan đến nhóm người trong vụ kiểm định này trước đã, hoặc tìm thêm bằng chứng để xúc tiến vụ kiểm định nhanh chóng hơn (theo ý DHN).  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  09:57, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Bạn lúc nào cũng rất cứng nhắc trong quy định này quy định nọ. Về tiền lệ nếu quy định nào chúng ta khuyết thiếu thì tham khảo bên wiki tiếng Anh. Bên đó đã có quy định rõ ràng về tài khoản rối: "Sockpuppetry takes various forms: ... Using another person's account (piggybacking)". Điều đó đã chứng minh được việc chia sẻ tài khoản là vi phạm quy định hay chưa? Còn bạn bảo tôi "xỉa xói" thì xin lỗi việc bạn nói "IP bản địa để làm gì, một cuộc gặp mặt trực tiếp chăng" liệu có phải là "mỉa mai nói kháy" hay không? Những lời bạn nói mỉa Alphama ở yêu cầu kiểm định bên kia cũng chẳng hay ho gì đâu. Thích thì nói thẳng vào mặt Alphama ấy, việc gì phải mỉa mai như vậy. Caruri (thảo luận) 10:05, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Không phải quy định khuyết thiếu nào đều có thể lấy trực tiếp từ Wikipedia tiếng Anh đâu. Chúng ta thậm chí còn chưa có quy định lấy quy định bên Wikipedia tiếng Anh làm de facto cho Wikipedia tiếng Việt. Bạn đã quên vụ việc giữa chúng ta cách đây mấy tháng rồi sao? Còn về vụ kiểm định bên kia, tôi chả thấy mình "mỉa mai" hay thế nào cả. Tôi đơn giản chỉ nói lên quan điểm của mình, rất thẳng và thật. Tôi lo cho Alphama và âm thầm cầu nguyện, thế vẫn chưa đủ sao? Từ đầu đến cuối tôi đều tin tưởng tuyệt đối vào sự trong sạch của Alphama, thế là "mỉa mai" chăng? Còn về vụ việc này, tôi chỉ thắc mắc liệu IP bản địa có vai trò gì. Theo như kiến thức nông cạn của tôi thì từ địa chỉ IP có thể truy ra được chỗ ở của người đó. Đó là cách tôi suy luận và đặt câu hỏi.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  10:52, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Có vẻ @Nguyenhai314 đang hiểu nhầm. @Caruri nhắc đến việc kiểm tra ip có phải ip bản địa hay không là muốn nói tới việc A đang ở Đức (mình nhớ đúng chứ nhỉ?), thì kiểm tra thử xem có xuất hiện IP nào ngoài lãnh thổ Đức hay không. Ngoại trừ những lực lượng đặc thù thì hiếm ai có thể tra chính xác được 1 địa chỉ IP nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới, chỉ có thể khoanh vùng ở mức nhất định thôi. Mặc dù vậy thì nếu không có bằng chứng đủ mạnh thì việc này cũng là xâm phạm đời tư của người khác. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 11:17, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Vụ này nếu muốn kiểm định thì đơn giản hơn vụ Alphama nhiều. Chỉ cần xem xét tài khoản A có dùng IP trùng với một trong các tài khoản trên, hoặc IP không phải IP bản địa hay không là xong. Caruri (thảo luận) 21:08, ngày 19 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Do đây là một cáo buộc khá nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến uy tín của một thành viên đang ứng cử BQV nên tôi cân nhắc hơn khi đưa ra quyết định. Dù bằng chứng đưa ra chưa đủ thuyết phục để thực hiện, tôi vẫn chưa đóng yêu cầu này để những ai quan tâm có thể đưa thêm bằng chứng nếu họ muốn, và để những thành viên liên quan bày tỏ quan điểm của mình. Mong các thành viên giữ thiện ý ở không gian này và không bàn luận về các động cơ của những thành viên khác. Tôi không muốn chỗ này biến thành một nơi "đấu tố", mà cũng không muốn tạo ra một hiệu ứng cản trở khiến những thành viên có nghi ngờ chính đáng không dám trình bày quan điểm của mình. NHD (thảo luận) 06:06, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (UTC)

A (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Tôi có nhiều bằng chứng gián tiếp rằng tài khoản JohnsonLee01 đã sử dụng tài khoản của điều phối viên A, tần suất thì có lẽ không nhiều, nhưng sau quá trình điều tra kỹ lưỡng kéo dài, với nhiều phương pháp và với nhiều công cụ hỗ trợ, tôi có các bằng chứng sau để đệ trình kiểm định:

BẰNG CHỨNG I: Thức trắng 36 giờ để phát triển Wikipedia

- Ngày 4 tháng 9 và ngày 5 tháng 9, tài khoản A đã hoạt động với thời gian kéo dài bất thường, tuy ngắt quãng chỉ trong thời gian 1-2 giờ đồng hồ, không ngủ,…để đóng góp cho Wikipedia tiếng Việt.

- Cùng xem nhật trình (giờ Đức, GMT+2). Nhật trình này được tổng hợp từ nhật trình đóng góp và mục tất cả nhật trình công khai. Ghi chú: Các dấu ba chấm thể hiện thời gian liên tục sửa theo từng phút. Xem nhật trình, ta dễ dàng nhận thấy tài khoản A hoạt động liên tục trong…36 giờ:

- Link nhật trình công khai: [14]

- Link đóng góp: [15]

21:08, ngày 5 tháng 9 năm 2020 +54‎ n Sở từ ‎ đã thêm Thể loại:Văn bản cổ điển Trung Quốc dùng HotCat
21:07, ngày 5 tháng 9 năm 2020 +42‎ n Sở từ ‎ đã thêm Thể loại:Văn học Trung Quốc dùng HotCat
21:02, ngày 5 tháng 9 năm 2020 +15‎ Sở từ ‎ →‎Tham khảo
20:57, ngày 5 tháng 9 năm 2020 -5‎ n Chand Baori ‎ →‎Ghi chú
20:32, ngày 5 tháng 9 năm 2020 0‎ n Angkor Wat ‎ Đã khóa “Angkor Wat” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:32, ngày 5 tháng 9 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:32, ngày 5 tháng 9 năm 2020 (UTC)))

20:29, ngày 5 tháng 9 năm 2020 -43‎ n Angkor Wat ‎ Đã lùi lại sửa đổi của 34.126.103.165 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Buiquangtu Thẻ: Lùi tất cả 
20:19, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Thể loại:Thể loại:Câu lạc bộ thể thao thành lập năm 1845” (cảm ơn)
19:17, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Lấy danh nghĩa người nhà [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:17, ngày 5 tháng 10 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 19:17, ngày 5 tháng 10 năm 2020) (Trang có nhiều người xem 50000+) (cảm ơn)
18:50, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang BTS: đã ẩn nội dung (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
…
18:50, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Việt Nam: đã ẩn nội dung (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)

18:49, ngày 5 tháng 9 năm 2020 -25‎ n Jeon Jung-kook ‎ Đã lùi lại sửa đổi của Duckrator369 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hongkytran 
18:09, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Nhóm tin tặc APT32 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:09, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 18:09, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (Bị spam quá mức) (cảm ơn)
 17:51, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Thảo luận Thành viên:Tuanminh01/Luu26 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bị phá hoại quá mức) (cảm ơn)
16:54, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Tây Đức: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
…
16:53, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Benjamin Netanyahu: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
16:42, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Cao Thái Sơn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:42, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:42, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (Bị spam quá mức) (cảm ơn)
16:33, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã đổi mức khóa Long Xuyên [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:33, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:33, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (bị spam, đặt nhầm thời gian) (cảm ơn)
16:33, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Long Xuyên [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (cảm ơn)
16:28, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Thượng Hải [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:28, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:28, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (Bị spam quá mức) (cảm ơn)
16:19, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Bản mẫu:Infobox Beijing [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:19, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:19, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (spam) (cảm ơn)
15:56, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314: đã ẩn nội dung (Phá hoại, tục tĩu) (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
15:53, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Quantum Life University” (C1: nội dung vô nghĩa) (cảm ơn)
15:47, ngày 5 tháng 9 năm 2020 +133‎ n Thảo luận Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu ‎ →‎Quà từ phu quân
15:45, ngày 5 tháng 9 năm 2020 +1.125‎ Thảo luận Thành viên:Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu ‎ →‎Quà từ phu quân
15:29, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Đào Trọng Thi [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:29, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:29, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (Bị phá hoại quá mức) (cảm ơn)
15:28, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 5 phiên bản trang Đào Trọng Thi: đã ẩn nội dung (cảm ơn)
15:20, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã tạo trang Thảo luận Thành viên:Anhee (Thông báo: Thêm thông tin không nguồn hoặc không đúng tại trang Philippines. (TW)) (cảm ơn)
15:17, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Phản ứng aldol hóa” (C1: nội dung vô nghĩa) (cảm ơn)
…
15:13, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:SeisTomo.jpg” (XT H8: Hình đã có ở Commons) (cảm ơn)
14:45, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Vuu” (BV4: Nhân vật, tổ chức, địa danh… rõ ràng chưa đủ độ nổi bật) (cảm ơn)
13:24, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Trang web Wikitravel” (C1: nội dung vô nghĩa) (cảm ơn)
13:14, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Siem Reap [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:14, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:14, ngày 6 tháng 9 năm 2020) (cảm ơn)
13:01, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Thành viên:Baohophoa/Nháp” (C9: Quảng cáo) (cảm ơn)
12:55, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa EGGSBOOK - NỀN TẢNG GAME THẾ HỆ MỚI [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (thay đổi) (cảm ơn)
12:55, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “EGGSBOOK - NỀN TẢNG GAME THẾ HỆ MỚI” (cảm ơn)
12:51, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Thảo luận Thành viên:QuangHien62: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (tục tĩu, xúc phạm) (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
12:41, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Trợ giúp:Chỗ thử: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (Phá hoại, tục tĩu) (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
12:32, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Lizzie Samuels” (C1, C2: Nội dung thử nghiệm) (cảm ơn)
12:25, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “JustaTee” (BV1: Bài viết thiếu ngữ cảnh cần thiết: , nội dung ít hơn 10 chữ) (cảm ơn)
12:23, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã đổi mức khóa Thành viên:Nguyenhai314 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (Bị phá hoại quá mức) (cảm ơn)
12:23, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 2 phiên bản trang Thành viên:Nguyenhai314: đã ẩn nội dung (cảm ơn)
12:21, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Vf” (BV1: Bài viết thiếu ngữ cảnh cần thiết) (cảm ơn)
12:21, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Đào Trọng Thi: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
12:16, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “EGGSBOOK - NỀN TẢNG GAME THẾ HỆ MỚI” (C9: Quảng cáo) (cảm ơn)
11:11, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa GIAO THỨC THẾ HỆ MỚI - PROOF OF PLAY [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (tiêu đề bài không có khả năng phát triển) (thay đổi) (cảm ơn)
11:08, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Thành viên:Baohophoa: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (Quảng cáo) (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
11:07, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã tạo trang Thảo luận Thành viên:2402:800:621E:F4D9:E0EA:A20B:316:A796 (←Trang mới: “{{thế:Hoan nghênh vô danh}}--~~~~”) (cảm ơn)
11:05, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “GIAO THỨC THẾ HỆ MỚI - PROOF OF PLAY” (C9: Quảng cáo) (cảm ơn)
11:04, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã tạo trang Thảo luận Thành viên:Selenalkart (Thông báo: Sử dụng Wikipedia để quảng cáo hoặc quảng bá tại trang GIAO THỨC THẾ HỆ MỚI - PROOF OF PLAY‎. (TW)) (cảm ơn)
10:55, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Bản mẫu:EBP TOKEN - ĐỒNG TOKEN MÀ AI CŨNG PHẢI NẮM GIỮ” (C10: Tên sai: Quảng cáo, văn phong không bách khoa, thiếu nổi bật) (cảm ơn)
10:47, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã tạo trang Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Tòa nhà Quốc hội Việt Nam (←Trang mới: “=== A === Một bài viết chất lượng về chủ đề kiến trúc do bạn Hoangkid chấp bút. Bài viết được nghiê…”) (cảm ơn)
10:27, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Phnôm Pênh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:27, ngày 5 tháng 9 năm 2020) (Bị phá hoại quá mức) (cảm ơn)
09:34, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 3 phiên bản trang Đột Kích: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (cảm ơn)
08:34, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Du lịch Đà Nẵng” (C9: Quảng cáo) (cảm ơn)
08:16, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã đổi mức khóa Thành phố Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:16, ngày 6 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (cảm ơn)
08:13, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Hà Anh Đức” (A7: Bài viết về một một người thật, nhưng không chỉ ra độ quan trọng hoặc độ nổi bật của chủ thể) (cảm ơn)
05:17, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam: đã ẩn tóm lược sửa đổi (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
05:15, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam: đã ẩn tóm lược sửa đổi (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
02:21, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Thái Tổ Miếu (hoàng thành Huế).JPG” (cảm ơn)
02:19, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Làng chài Vĩnh Linh.JPG” (cảm ơn)
02:17, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Lăng Minh Mạng 2.JPG” (cảm ơn)
01:58, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Cháo bánh canh Huế.JPG” (cảm ơn)
01:58, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Thánh địa Mỹ Sơn 2.JPG” (cảm ơn)
01:58, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Thánh địa Mỹ Sơn 1.JPG” (cảm ơn)
01:52, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Chùa Thiên Mụ 2.JPG” (cảm ơn)

01:50, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Khiêm Cung Môn (Lăng Tự Đức).JPG” (cảm ơn)
01:46, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Di vật Thích Quảng Đức ở Chùa Thiên Mụ.JPG” (cảm ơn)

01:45, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Nhà bia Lăng Minh Mạng.JPG” (cảm ơn)
01:43, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Đại Hồng Chung chùa Thiên Mụ.JPG” (cảm ơn)
01:43, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Chèo bè.JPG” (cảm ơn)
01:43, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Họp mặt ở Huế.JPG” (cảm ơn)
00:40, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Điện Lương Khiêm (Lăng Tự Đức).JPG” (cảm ơn)

00:34, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Lăng vua Gia Long 4.JPG” (cảm ơn)
00:26, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Di tích Hải Vân Quan 2.JPG” (cảm ơn)
00:24, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Lăng vua Gia Long 5.JPG” (cảm ơn)
00:22, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Chùa Thiên Mụ 3.JPG” (cảm ơn)
00:22, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Thành viên:Tsvntiensy: đã hiện nội dung và đã hiện tóm lược sửa đổi (nhầm, mới đọc lại nội quy) (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
00:18, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của một phiên bản trang Thành viên:Tsvntiensy: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (ẩn thông tin cá nhân của thành viên) (khác | đổi mức khả kiến) (cảm ơn)
00:17, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã phục hồi trang Thành viên:Tsvntiensy (3 phiên bản) (cảm ơn)
00:11, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Thành viên:Caplo24h” (C9: Quảng cáo) (cảm ơn)
00:06, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Thành viên:Tsvntiensy” (thông tin cá nhân) (cảm ơn)
00:04, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Lăng vua Gia Long 3.JPG” (cảm ơn)

00:02, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Chạp mả - một giá trị văn hoá mang tính cộng đồng cao của người dân Mai Xá.JPG” (cảm ơn)
00:00, ngày 5 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Việt Cộng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:00, ngày 12 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:00, ngày 12 tháng 9 năm 2020) (Bị spam quá mức) (cảm ơn)
23:46, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +568‎ Ninh Tịnh ‎ →‎Tiểu sử hiện tại lùi tất cả 2 sửa đổi 
23:44, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +61‎ Ninh Tịnh
23:06, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +498‎ Thảo luận Thành viên:Tsvntiensy ‎ Đề mục mới: →‎Thông tin cá nhân
22:56, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +168‎ n Thung lũng Silicon ‎ Đã lùi lại sửa đổi của Tsvntiensy (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot Thẻ: Lùi tất c
20:01, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Chon huong.JPG” (cảm ơn)
19:58, ngày 4 tháng 9 năm 2020 -116‎ n Thủy Xuân ‎ Đã lùi lại sửa đổi của Nguyenhuuduc0514 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Huỳnh Duy Thiên Nam Thẻ: Lùi tất cả
19:46, ngày 4 tháng 9 năm 2020 +12‎ n Van Darkholme ‎ Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:54CC:EEBD:6D82:5732:97E9:B3C (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot hiện tại Thẻ: Lùi tất cả
…
19:44, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Campcarol (căn cứ 241).JPG” (cảm ơn)
19:42, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Bulldozer (Xe ủi đất) D-7E.jpg” (cảm ơn)
…
19:42, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:BRVT hanh chinh.png” (cảm ơn)
19:37, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Cách mọc lá Styrax tonkinensis.jpg” (cảm ơn)
…
19:37, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Bún hến làng Mai.JPG” (cảm ơn)
19:35, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:CangnoidiaHaiduong.jpg” (cảm ơn)
19:35, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Điện Khải Thành (Lăng Khải Định).JPG” (cảm ơn)
19:28, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Hiển Lâm Các 3.JPG” (cảm ơn)
…
19:24, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Bản mẫu:Tuyến vòng (tàu điện ngầm Đài Loan)” (cảm ơn)
19:17, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Xung Khiêm Tạ (Lăng Tự Đức) 2.JPG” (cảm ơn)
19:15, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 
19:15, ngày 5 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (cảm ơn)
19:10, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Bia da trong dinh Trung Can.JPG” (cảm ơn)
 ...
19:07, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Bản vẽ thời trang.jpg” (cảm ơn)
19:00, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Adding categories vi.png” (cảm ơn)
…
18:55, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:000085.jpg” (XT H8: Hình đã có ở Commons) (cảm ơn)
18:52, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:20th Century Fox logo.png” (XT H9: Rõ ràng vi phạm bản quyền) (cảm ơn)
…
18:52, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:20.000 bài.svg” (cảm ơn)
18:48, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Tập tin:Bac Thai.GIF” (XT H8: Hình đã có ở Commons) (cảm ơn)
18:48, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Bản mẫu:Bộ trưởng Thương nghiệp Việt Nam (1955-1988)” (cảm ơn)
18:45, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Vũ Hầu (thụy hiệu)” (Trang đổi hướng không cần thiết) (cảm ơn)
18:45, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Khuê việt trường” (cảm ơn)
18:44, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Thảo luận:Honda Ôtô Mỹ Đình” (C8: Trang liên quan đến trang không tồn tại) (cảm ơn)
18:34, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Chân tay ma” (C1, C2: Nội dung thử nghiệm) (cảm ơn)
17:57, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã xóa trang “Honda Ôtô Mỹ Đình” (C9: Rõ ràng là quảng cáo) (cảm ơn)
17:50, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +309‎ Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan ‎
17:44, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +4.898‎ n Đội tuyển bóng đá quốc gia Hà Lan ‎ Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:4141:494F:15EE:F991:F9F9:9708 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Mishajang Thẻ: Lùi tất cả
16:52, ngày 4 tháng 9 năm 2020  +236‎ Thảo luận Thành viên:Necrocancer ‎ →‎alo alo tét chữ ký mới
15:46, ngày 4 tháng 9 năm 2020 -5‎ n Thảo luận Thành viên:J. Smile (Love & V.A.V.I) ‎ →‎Thông báo
15:44, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 6 phiên bản trang Thành viên:Autumn VN: đã ẩn nội dung và đã ẩn tóm lược sửa đổi (cảm ơn)
15:15, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 13 phiên bản trang Thảo luận Thành viên:P.T.Đ Xam loz: đã ẩn tóm lược sửa đổi (cảm ơn)
15:14, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 13 phiên bản trang Thảo luận Thành viên:P.T.Đ Xam loz: đã ẩn nội dung và đã ẩn tên người dùng (cảm ơn)
15:10, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 6 phiên bản trang Thành viên:Bombing 1: đã ẩn tóm lược sửa đổi (cảm ơn)
…
15:03, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã thay đổi mức hiển thị của 6 phiên bản trang Thành viên:Chủ điểm tốt: đã ẩn tóm lược sửa đổi (cảm ơn)
14:52, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Thành viên:Chủ điểm tốt [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 14:52, ngày 4 tháng 10 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 14:52, ngày 4 tháng 10 năm 2020) (cảm ơn)
…
14:48, ngày 4 tháng 9 năm 2020 A đã khóa Thành viên:Bài viết tốt [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:48, ngày 11 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:48, ngày 11 tháng 9 năm 2020) (cảm ơn)
…
14:45, ngày 4 tháng 9 năm 2020 +36‎ n Thành viên:Bài viết tốt ‎ (tóm lược sửa đổi đã bị xóa) Thẻ: Lùi tất cả
11:34, ngày 4 tháng 9 năm 2020 +1.551‎ n Bà Triệu ‎ Đã lùi lại sửa đổi của 116.118.36.150 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01 Thẻ: Lùi tất cả
09:33, ngày 4 tháng 9 năm 2020 -63‎ n Huấn Hoa hồng ‎ Đã lùi lại sửa đổi của 42.113.157.64 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 222.252.16.159 Thẻ: Lùi tất cả
09:07, ngày 4 tháng 9 năm 2020 -16‎ n Thảo luận Thành viên:Truy Mộng ‎ →‎Dịch thuật
09:06, ngày 4 tháng 9 năm 2020 +3.054‎ Thảo luận Thành viên:Truy Mộng ‎ →‎Dịch thuật
BẰNG CHỨNG II: KHÓA TỨC THỜI LÚC NỬA ĐÊM
1. Bài Việt Cộng, ngày 5 tháng 9 năm 2020, giờ Đức:
00:00, ngày 5 tháng 9 năm 2020‎ A ‎ n 3.902 byte 0‎ Đã khóa “Việt Cộng”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 22:00, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 22:00, ngày 11 tháng 9 năm 2020 (UTC))) lùi lạicảm ơn
23:58, ngày 4 tháng 9 năm 2020‎ Băng Tỏa ‎ n 3.902 byte +177‎ Đã lùi lại sửa đổi của 14.231.111.174 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu lùi lạicảm ơn Thẻ: Lùi tất cả
23:45, ngày 4 tháng 9 năm 2020‎ 14.231.111.174 Thảo luận cấm‎ 3.725 byte -177‎ Đề nghị không lùi vớ vẩn nữa, bài viết làm giản lược hoá chứ không phải muốn viết thế nào thì viết lùi lại
2. Bài “Xung đột Việt–Trung 1979–1991”, ngày 20 tháng 8, giờ Đức:
03:24, ngày 20 tháng 7 năm 2020‎ A ‎ n 34.342 byte 0‎ Đã thay đổi mức khóa của “Xung đột Việt–Trung 1979–1991”: IP đợi hết hạn cấm để tiếp tục thêm thông tin thiếu chính xác, sử dụng lại mức khóa cũ để tránh lập tài khoản lách luật ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:24, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:24, ngày 20 tháng 8 năm 2020 (UTC))) lùi lạicảm ơn
03:18, ngày 20 tháng 7 năm 2020‎ JohnsonLee01 ‎ n 34.342 byte -33‎ Đã lùi lại sửa đổi của 14.248.110.169 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguyenquocda lùi lạicảm ơn Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
BẰNG CHỨNG III: Log in và log out, lùi-khóa phối hợp “thần tốc” kéo dài và nhiều lần trong ngày

 

BẰNG CHỨNG IV: Bảng vắn tắt tần suất sửa đổi trùng nhau qua các bài của hai tài khoản (1 phút và dưới 1 phút):

 

 

 

Xin DHNMxn quan tâm hỗ trợ và cho kết quả kiểm định. ✠ Tân-Vương  23:07, ngày 21 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Mới sáng sớm, đọc xong tỉnh ngủ luôn trời  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 23:24, ngày 21 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Kết quảSửa đổi

Tôi thấy mục bằng chứng I (chưa kiểm tra) là thuyết phục nhất, còn các bằng chứng kia thì vẫn tương tự như các bằng chứng đã đưa trước đây. Tôi sẽ kiểm tra lại những thông tin bạn đưa ra ở phần này trước khi quyết định. NHD (thảo luận) 23:28, ngày 21 tháng 10 năm 2020 (UTC)

  Đã xác nhận. A (thảo luận · đóng góp) và JohnsonLee01 (thảo luận · đóng góp) dùng chung địa chỉ IP nhiều lần qua nhiều lúc khác nhau. Các thao tác của A trong lúc đăng nhập qua các địa chỉ này thường là thao tác cần quyền ĐPV và thường trùng hợp với thời gian hoạt động của JohnsonLee01. Các địa chỉ IP trùng hợp này thường thuộc nhà mạng ở quốc gia khác nhà mạng thường ngày của A. A còn trùng với một số tài khoản khác nhưng tôi cho rằng đây là tài khoản phụ của A (không liên quan đến vụ kiểm định này). Tôi chưa trực tiếp kiểm định tài khoản JohnsonLee01 vì chưa có nghi vấn tài khoản này dùng rối. Vì A chưa khẳng định JohnsonLee01 là tài khoản phụ của mình, vụ này sẽ bị xem là một tài khoản bị đột nhập (compromised account) và tôi đã yêu cầu các Stewards khóa tài khoản A trên toàn hệ thống trước hết đến khi có thể xác định là tài khoản không còn bị đột nhập nữa. NHD (thảo luận) 01:38, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Vậy em có thể hỏi là bạn A ở Đức hay ở VN? liệu câu hỏi này có khó trả lời không?  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 01:43, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi đề nghị công khai các tài khoản khác có liên quan, nếu tài khoản đó không chỉ dùng với mục đích tài khoản thay thế (chuyên làm một việc gì đó) và có phối hợp với tài khoản chính để gây sức ép, tạo đồng thuận ảo,... Vụ việc này mang tầm mức nghiêm trọng, và tôi cho rằng tài khoản A thực tế đã trở thành tài khoản phụ (qua lịch sử đóng góp rất thưa). Tôi cho rằng yêu cầu này là chính đáng và yêu cầu kiểm định tài khoản JohnsonLee01 để đưa thêm các tài khoản khác có liên quan (nếu có). Vì quá nhiều tài khoản đôi khi sẽ góp phần tạo đồng thuận ảo, gây áp lực,... mà các bằng chứng này chỉ mỗi DHN có thể đánh giá, tôi đề nghị kiểm tra một lần nữa, thật thận trọng và cần đưa ra hết các tài khoản kia (đều chưa tuyên bố là tài khoản phụ như JohnsonLee01. Một tài khoản quản trị bị đột nhập thì các tài khoản khác dễ đột nhập ra sao? Tôi đề nghị làm thật kỹ và làm rốt ráo, đưa hết các tài khoản liên quan (nếu có) ra ánh sáng. Chứng minh JohnsonLee dùng rối, dùng bằng chứng số 3: tạo đồng thuận ảo, và nhiều lần cùng thảo luận dưới 2 tài khoản với thành viên khác (xin xem xét kỹ lịch sử đóng góp và tiến hành kiểm định). Xin tiến hành khóa ngay tài khoản này, như anh đã từng tuyên bố. ✠ Tân-Vương  01:46, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 Y Các stewards đã thực hiện khóa tài khoản A trên toàn hệ thống. @Đông Minh: Tôi nghĩ thông tin về nơi ở của thành viên không cần thiết phải công khai. @ThiênĐế98: Các tài khoản phụ tôi chưa nêu ra hầu hết có rất ít sửa đổi và không có dấu hiệu thảo luận hay gây đồng thuận ảo. NHD (thảo luận) 02:05, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Xin hỏi vụ khóa tài khoản diễn ra đến bao giờ, nếu vậy phiền DHN xác nhận các vụ đồng thuận ảo để xử lý sau khi lệnh tạm khóa chấm dứt. Vụ việc JohnsonLee01, một lần nữa phiền anh xem xét đưa ra kiểm định luôn một thể, vì rất có thể có nhiều người, qua JohnsonLee đã đột nhập được vào tài khoản A, hoặc ngược lại, A đã chia sẻ tài khoản cho nhiều người. ✠ Tân-Vương  02:16, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98: Một khi tài khoản bị đột nhập, thường rất khó xác định tài khoản không còn bị đột nhập nữa nên các lệnh khóa thường là vô hạn. NHD (thảo luận) 03:06, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Các tài khoản trùng IP với JohnsonLee01:

NHD (thảo luận) 03:06, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Vừa xét lại và gỡ cấm cho các tài khoản có xác suất không cao. Tôi sẽ yêu cầu Mxn để lấy ý kiến thứ 2. NHD (thảo luận) 23:59, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Đã đưa ra Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên#JohnsonLee01 (thảo luận · đóng góp).  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  03:56, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Kết quả không bất ngờ. Tàn Kiếm (thảo luận)
Sau một hồi suy ngẫm, tôi cho là chính A đã chia sẻ tài khoản, vì không một ai thấy các hành vi không phải của mình qua tài khoản mà lại không gấp rút đổi mật khẩu. Không rõ có thể kết luận hai người này là rối thịt hay không, hay chỉ đơn giản, khẳng định là rối? Xin DHN giúp trả lời câu hỏi này một cách giản đơn là có/không. Xin sớm nhận hồi âm. ✠ Tân-Vương  04:24, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98: Xét về sự khác biệt về địa điểm đăng nhập và các thiết bị/trình duyệt sử dụng, tôi nghĩ khả năng hai tài khoản này do một người điều khiển là rất thấp. Giả thuyết đơn giản và có lý nhất là JohnsonLee01 đã đăng nhập vào tài khoản của A. NHD (thảo luận) 17:12, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Vậy câu trả lời, theo tôi hiểu là "không", không thể coi hai tài khoản này, hay chí ít một trong hai tài khoản này là rối của tài khoản kia. Không rõ cách hiểu của tôi có trùng khớp với ý của anh DHN? Chính vì đây là một vấn đề khó xử, nên ngay trong câu hỏi tôi đã xin anh DHN khẳng định rõ là có hay không để chúng ta không mất thời gian thêm vào chuyện này... ✠ Tân-Vương  17:19, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nếu tôi hiểu không lầm thì NHD không "khẳng định" điều gì cả, mà chỉ đưa ra kết luận hoặc khả năng dẫn đến kết luận dựa trên bằng chứng kĩ thuật. Nếu giả sử các IP đăng nhập vào 2 tài khoản này là 2 tập hợp thì bằng chứng kĩ thuật chỉ ra rằng 2 tập hợp này có phần giao nhau mà thôi, không phải trùng khớp lớn hoặc khớp hoàn toàn với nhau. Thật ra nhìn một cách hoàn toàn khách quan thì cũng có thể dễ dàng nhận thấy đây là tài khoản của 2 người riêng biệt nhưng đã có sự trao đổi tài khoản của người này cho người kia. ꧁༒𝓷𝓱𝓪𝓬𝓷𝔂༒꧂ Nhắn gửi ♥ 17:36, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98NhacNy2412: Tôi không phải là pháp sư nên không thể khẳng định hay phủ nhận điều nào -=#:-) /, chỉ có thể đưa kết luận theo bằng chứng kỹ thuật có được. Theo bằng chứng kỹ thuật thu nhập được, tôi kết luận rằng hai tài khoản này không phải là một người mà là hai người khác nhau. NHD (thảo luận) 19:20, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Xin lỗi mọi người và đặc biệt là anh DHN vì đã làm phiền cũng như phụ lòng tin bằng sự việc này. Bắt đầu vào đầu tháng 9, tôi được JohnsonLee01 tiếp cận và xin được dùng tài khoản của tôi với mục đích dọn dẹp số lượng lớn bài không được xóa và hình ảnh, cũng như để hỗ trợ phòng chống phá hoại khi mà một thành viên tích cực đảm nhận vai trò này, Tuanminh01, tuyên bố không hoạt động. Vốn tin tưởng John, với nhiều lịch sử hoạt động chống phá hoại và được cộng đồng tín nhiệm, cũng như việc John tuyên bố có quyền truy cập vào một vài tài khoản khác, tôi đã vui vẻ chấp thuận với điệu kiện người này chỉ được sử dụng các tác vụ liên quan tới công việc bảo vệ mà không suy nghĩ nhiều đến hậu quả, cũng như việc vi phạm quy định. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, tôi đã thấy được sự thiếu đúng đắn của việc này và đã đổi mật khẩu của mình. Có thể DHN sẽ xác nhận giùm tôi rằng các đóng góp của tài khoản A lúc trùng IP không có bất kỳ động cơ phá hoại, cũng như tạo động thuận ảo nào. Lời cuối cùng xin cảm ơn cộng đồng Wikipedia đã cho tôi một quảng thời gian đẹp đẽ. --95.90.253.140 (thảo luận) 05:32, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Bạn quá cả tin, hoặc kiểm định có sai sót. Anh ta đưa ra quyền kiểm soát tài khoản nào đủ uy tín để bạn giao tài khoản với quyền điều phối của minh? Bạn có thể hỗ trợ/nói rõ thêm hay không? Tôi thấy đây là bằng chứng rất hay cho anh DHN, nếu trong quá trình kiểm định có thấy JonhsonLee dùng trùng IP mà không chắc thì giờ đây có thể khẳng định. Tôi không muốn anh ta sớm trở lại trong vò bọc tài khoản mượn khác và nhất là lại là một tài khoản có uy tín. Tôi tha thiết đề nghị anh DHN cho biết các tài khoản Jonhson Lee điều khiển là ai, thành viên nào đủ khiến A giao tài khoản. Khác với JohnsonLee, tôi mong bạn sớm trở lại, làm lại từ đầu với tài khoản mới. Rất xin lỗi đã gây nhiều buồn phiền cho bạn. ✠ Tân-Vương  05:52, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Qua đây, tôi phiền các bảo quản viên cấm vô hạn tôi khỏi dự án, nếu được thì kiểm định rồi cấm hết một loạt đi cũng được. Cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng tôi trong thời gian qua. Thân chào! -JohnsonLee01 (2402:800:6195:1B46:E882:C763:4DDB:CB09 (thảo luận) 05:58, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC))
Vô lý, Johnson có thể xin nhiều quyền hơn, hoặc tự ứng cử DPV, rồi từng bước tự ứng cử BQV, hoàn toàn có thể tự làm lấy, cần gì phải mượn, còn chống phá hoại thì ai cũng làm được, chỉ xin quyền Lùi sửa là đủ. đã vui vẻ chấp thuận ...thế khi một người mặt mũi lạ quắc lạ quơ hỏi mượn ô tô của bạn chạy đi đến nơi nào đó bạn cũng cho mượn mặc dù bạn không biết người đó là ai, tên gì, sống ở đâu à. Khoan đã: "John tuyên bố có quyền truy cập vào một vài tài khoản khác", vậy ra bạn không phải quản trị viên cho mượn duy nhất?????  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 06:01, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Trước khi ra đi, bạn Jonh có thể cho chúng tôi biết bạn còn được ai chia sẻ tài khoản hay không? Chúng tôi không muốn có "Rệp" còn tồn tại chung trong dự án này. Tôi e ngại và đồng thuận với Đông Minh về khả năng còn có tài khoản quản trị khác đang được chia sẻ... " kiểm định rồi cấm hết một loạt đi", chứng tỏ vụ kiểm định còn bỏ sót bỏ lọt các tài khoản. Vụ này e rằng chưa hoàn tất, nếu vụ quá lớn và khó khăn cho DHN, tôi đề nghị KDV Mxn đồng hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ gánh nặng với KDV DHN. ✠ Tân-Vương  06:06, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Không, không còn ai cả. Tôi chỉ mượn acc để bảo quản, không test quyền, do khi đó xảy ra quá nhiều vụ việc nghiêm trọng (từ vụ Hoàng Sa - Trường Sa lại đến bài của các cầu thủ, ca sĩ, quan chức, nhất là đàn rối kéo đến để phá các đpv/bqv của Wikipedia tiếng Việt). Nếu không ra sức bảo quản thì không được, khi đó Tuanminh01 break, các bqv khác thì không có nhiều thời gian để vào. Thấy mình rảnh rỗi nên mới mượn acc A để vào bảo quản, chống rối. Còn nếu không tin thì mọi người cứ việc mở thêm cuộc kiểm định cho tôi. Thân chào! 2402:800:6195:1B46:E882:C763:4DDB:CB09 (thảo luận) 06:13, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi ghi nhận và thừa nhận các thiện ý của bạn, tuy vậy việc mượn tài khoản, dùng chung tài khoản là không được phép. Xâu chuỗi các câu từ của bạn và A, tôi cho rằng còn nhiều tài khoản khác có dín líu đến vụ việc này và cần kiểm định, rà soát toàn bộ và công bố toàn bộ dù chỉ trùng IP trong thời gian ngắn hay chỉ 1-2 sửa đổi, nhưng thực hiện tác vụ bảo quản. Rất tiếc, tôi không thể tin được bạn trong vụ việc này. ✠ Tân-Vương  06:24, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tôi khẳng định là đã kiểm tra hết các địa chỉ IP của JohnsonLee01 kể từ ngày 24 tháng 7 (thông tin cũ nhất hệ thống có được). JohnsonLee01 thông thường đăng nhập qua nhà mạng ở nước X, trong khi A thông thường đăng nhập qua nhà mạng ở nước Y. Các trường hợp trùng hợp IP đều qua IP của nhà mạng ở nước X. Trùng hợp sớm nhất là ngày 4 tháng 9 và mới nhất là ngày 18 tháng 9 (tất cả ngày giờ trên tính theo giờ California). Tôi quên liệt kê một tài khoản trùng IP với AJohnsonLee01 nhưng lại từ nhà mạng thuộc nước X:

NHD (thảo luận) 06:42, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Trời ạ, tôi được KDV DHN thông tri cho biết thời gian lưu nhật trình là 6 tháng, tại sao bây giờ anh lại cho biết chỉ 3 tháng thế này? E rằng các vụ kiểm định thất bại về rối chính trị, cũng do lý do các bằng chứng cũ quan trọng đã bị xóa. Xin trả lời câu hỏi của tôi về khẳng định rối với A và John. Đồng thời, tôi rất sốc khi anh công bố tin này và cần lời giải thích vì sao hệ thống lưu trữ đột ngột còn 3 tháng? ✠ Tân-Vương  06:48, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98: Thành thật xin lỗi - tôi không nhớ thông tin 6 tháng tôi đọc ở đâu ra; bây giờ xem quy định hiện nay thì thấy nói rõ log của Mediawiki chữ lưu trong 90 ngày. Có lẽ tôi nhầm lẫn với một log khác. NHD (thảo luận) 07:29, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

  Sẽ thực hiện Tôi cần thêm thời gian để kiểm định các tài khoản mà tôi đã khẳng định trùng IP với JohnsonLee01. Các tài khoản này trùng IP với rất nhiều tài khoản khác, nhưng qua nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau, với thời gian cách xa nhau. Cần phân tích để kết luận có phải là rối hay chỉ là trường hợp nhiều người cùng ở tại một chỗ nối trùng mạng Wifi. NHD (thảo luận) 07:29, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

DHN Liệu có phải là họ học chung trường Đại học?? hoặc ký túc xá??  Đ Ô N G - M I N H  nói với tôi 08:29, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Buồn quá huhu.5.252.193.212 (thảo luận) 08:34, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Theo tôi thấy thì việc khóa vô hạn tài khoản A lần này có vẻ hơi nặng tay. Như tôi biết thì cách đây 7 năm cũng từng có một cuộc biểu quyết đưa thành viên này lên làm BQV nhưng sau đó hình như có xác nhận rằng tài khoản này đã được chia sẻ quyền sử dụng với người thân nào đó của bạn A nên bạn ấy tự động rút lui khỏi cuộc biểu quyết. Lần biểu quyết năm nay rõ ràng là bạn Nguyentrongphu đề xuất đầu tiên, không phải A tự ứng cử. Việc kiểm định tài khoản A là hệ quả có sau cuộc biểu quyết. Giả dụ nếu không có cuộc biểu quyết này thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Rõ ràng là sẽ đi theo chiều hướng khác. ---TaiwaneseWaveVN (thảo luận) 15:22, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

A bị cấm vĩnh viễn (và còn phạm vi toàn cục) là do chia sẻ tài khoản quản trị với người khác. Cái này vi phạm tính bảo mật của wikipedia nên vụ này cấm đúng người chứ không oan sai gì. Còn nếu không có biểu quyết thì có thể JohnsonLee01 vẫn tiếp tục "vô tư" xài quyền điều phối viên. Điều này sẽ tệ hơn là việc phát hiện (và cấm) điều phối viên chia sẻ tài khoản. Không phải hoàn toàn do biểu quyết mà dẫn đến việc kiểm định, nhưng tôi đồng ý với bạn do biểu quyết nên A bị chú ý hơn bình thường và vỡ lở việc chia sẻ tài khoản. Caruri (thảo luận) 15:32, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

@Caruri: Như vậy là cả hai việc chia sẻ tài khoản lẫn đem ra biểu quyết quyền BQV thì bạn A đều ở vào thế bị động. Người chủ động là tài khoản khác. Pháp luật ngoài thực tế coi hành vi của bạn A chỉ là đồng phạm, bị xúi giục làm việc phạm pháp, còn chủ mưu là người khác. Từ đó tòa án sẽ đưa ra những mức án phạt khác nhau tùy vào cấp độ. Còn phía dân gian, đại chúng nhìn vào thì lại cho rằng bạn A "dại trai". ---TaiwaneseWaveVN (thảo luận) 15:43, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tôi không thấy gì gọi là "bị động" ở cả hai trường hợp như bạn nói. Việc chia sẻ tài khoản là A quyết định có chia sẻ cho JL hay không, dù JL là người đề nghị. Ở đây A thể hiện sự dễ dãi và cả tin giống như tôi từng nêu ra ở phiếu chống biểu quyết bầu BQV thành viên này. Còn đề cử là Trongphu đề xuất, A hoàn toàn có thể từ chối (như tôi từng từ chối một vài lần được đề cử). A đã suy nghĩ một thời gian (ngoài những lý do mà A trình bày ở đề cử, có thể còn cả việc lo lắng việc chia sẻ tài khoản bị phát hiện) và sau cùng chấp nhận, có nghĩa đã chấp nhận cả rủi ro việc chia sẻ tài khoản bị phát hiện. Còn phần dân gian thì xin miễn bàn :) Caruri (thảo luận) 15:51, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

 Y Xong một phần Tôi đã rút quyền ĐPV và cấm vô hạn tài khoản A tại Wikipedia tiếng Việt theo kết quả kiểm định này. Vì tài khoản này còn có một số quyền cấp cao tại các các dự án khác (đổi tên toàn hệ thống và OTRS), họ sẽ tiến hành kiểm tra bên đó, với cuộc kiểm định này làm nơi khởi đầu. NHD (thảo luận) 17:16, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Meta đã tiến hành thảo luận về việc rút quyền đổi tên toàn cục của A. NHD (thảo luận) 17:51, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Một bông hoa sớm nở mà chóng tàn. Lộ trình thăng tiến của bản quá nhanh. Vài tháng làm ĐPV và nhanh chóng được đề cử chức BQV. Bài học rút ra là, không phải muốn khẳng định "thà đi chậm nhưng chắc". Mà là "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". ---TaiwaneseWaveVN (thảo luận) 01:15, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

  Bình luận: Thôi thì người sai phạm đã bị xử lý, tôi cũng không có bình luận thêm. Chỉ duy một điều tôi muốn bình phẩm lại rằng, người bí ẩn (Minh Châu Trần) khởi xướng có một hành động kém đẹp và thiếu sự công bằng với khổ chủ. Thà rằng người bí ẩn khi có công cụ hoặc có mối quan hệ liên kết với công cụ nên nhắc khéo khổ chủ thì hay hơn một đòn triệt hạ đầy tức tưởi như thế này. Tôi đoán rằng đời thực người bí ẩn cũng vậy thôi và bản tính này tôi sẽ không bàn. Tôi chỉ nói rằng câu chuyện sẽ rẽ hướng khác nếu cách xử lý thấu tình đạt lý hơn, đời người có mấy để triệt hạ đầy toan tính như vậy mà không mở con đường thoát cho người khác. Còn câu chuyện "thăng quan tiến chức" tại cộng đồng ảo này mà nhiều người cố sức nhấn mạnh, tôi thấy nực cười quá. Có lợi ích đáng ngờ nào ở đây không? Một nơi không có giá trị của đồng tiền hay lợi ích ngầm mà tôi không biết! Công tội khổ chủ đều có, những gì đóng góp xứng đáng thì việc tiến cử là xứng đáng. Vài lời với khổ chủ. Công tội này thật khó nói, nhưng toan tính triệt hạ này của người bí ẩn là có chủ đích không đẹp.--Nacdanh (thảo luận) 08:35, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tôi cũng có suy nghĩ như Nacdanh. Có thể mọi việc đã có một rẽ nhánh thấu đáo hơn, nhưng có lẽ toan tính như vậy mới thỏa mãn được tâm nguyện ẩn sâu trong bản chất. Xét đến cùng thì thật vô nghĩa! P.T.Đ (thảo luận) 10:32, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Có một số tài khoản không phải tôi sử dụng mà các bạn bqv vẫn cấm được sao? Đề nghị kiểm định lại và gỡ cấm những tài khoản tôi không dùng. Nếu không, tôi sẽ báo cáo meta về việc cấm oan cho tài khoản khác :) 2402:800:6195:1B46:DC3:EF5:4B89:9D62 (thảo luận) 09:03, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Một người bqv làm ăn như P.T.Đ thật không xứng đáng chút nào, có lẽ, tôi đã bỏ nhầm phiếu cho bạn này. 2402:800:6195:1B46:DC3:EF5:4B89:9D62 (thảo luận) 09:05, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
  Đã trả lời tại trang thảo luận của IP. P.T.Đ (thảo luận) 10:13, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Ừ đúng rồi các bạn ơi. Các bạn nên xem xét lại, chứ nếu thế thì oan quá luôn. Tàn Kiếm (thảo luận) 10:09, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Xin hỏi KDV DHN rằng anh đã kiểm định các tài khoản mà tôi đã khẳng định trùng IP với JohnsonLee01 xong hay chưa vì tôi đang chờ kết quả này. ✠ Tân-Vương  16:53, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@ThiênĐế98: Chưa xong. Tôi sẽ cố gắng thực hiện tối nay hay ngày mai. NHD (thảo luận) 17:45, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Các tài khoản khácSửa đổi

 YXong Đã kiểm định các tài khoản đã khẳng định là rối của JohnsonLee01 ở trên. Có rất nhiều tài khoản trùng IP, nhưng xét về trình duyệt, thiết bị, thì thấy ít có tương đồng nhau. Tuy nhiên, tôi cũng đã phát hiện các tài khoản sau đây dùng rối (nhưng không phải là rối của JohnsonLee01):

NHD (thảo luận) 03:03, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Vậy có nghĩa là ba tài khoản trên là cùng một người?  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  03:09, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi cần DHN xác nhận có đúng ba tài khoản trên là cùng một người hay không. Cảm ơn.  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  03:16, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)
@Nguyenhai314: Đúng. NHD (thảo luận) 03:21, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Cảm ơn bạn đã giải đáp nhanh chóng  ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶  03:24, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Một số thắc mắc và tình tiết mớiSửa đổi

Khi theo dõi vụ việc này, tôi có một số thắc mắc dành cho DHNMxn như sau. Tạm thời tôi thiết lập 1 số ký hiệu:

X = Tập hợp các địa chỉ IP đã log vào tài khoản của A (trong 3 tháng gần đây)

Y = Tập hợp các địa chỉ IP mà A đã log tài khoản từ nước của A sinh sống (trong 3 tháng gần đây)

Z = Tập hợp các địa chỉ IP trùng với các địa chỉ IP mà JohnsonLee01 đã log tài khoản của A (trong 3 tháng gần đây)

Ta có thể suy ra tập còn lại theo công thức:

T = X - Y - Z = Tập hợp các địa chỉ IP đã log vào tài khoản của A, không đến từ nước của A và không là các địa chỉ IP của JohnsonLee01

Xin hỏi 2 KĐV dự án:

 1. Tập T có tìm ra được bằng công cụ Kiểm định hay không?
 2. Tập T có rỗng hay không?
 3. Nếu tập T không rỗng, vậy có thể công bố các những tài khoản trùng với các IP này trong 3 tháng gần đây?

Tôi cho rằng tập T này không rỗng và không chỉ riêng JohnsonLee01 log vào tài khoản của A do phát hiện có sự bất thường của tài khoản A (thường chỉ log để thực hiện 1-2 lần thao tác khóa vào khung giờ đêm ở nước của A sinh sống, trùng khớp với các thao tác viết bài của các thành viên khác). Nếu DHNMxn vin vào cớ không đủ chứng cứ vì 2 bạn hãy cho biết:

 1. Cảm nhận của 2 bạn thế nào về tình hình dự án trước năm 2020 và trong năm 2020?
 2. Nếu bỏ lọt sự vi phạm này (nếu có) thì sau này các bạn có đảm bảo dự án sẽ phát triển ổn định? Một số thành phần được bỏ qua (nếu có) có chịu "thật tâm" vào phát triển dự án, tạo không gian cho người khác phát triển hay lại kéo bè kết cánh để trù dập các thành viên khác hay có thể là thực hiện hành vi "Wiki-hounding" (tạm dịch chó săn) với các thành viên có ý kiến trái chiều. Một số thành phần vi phạm này lên làm các chức vụ ĐPV/BQV/HCV thì dự án sẽ như thế nào?
 3. Liệu sự bỏ qua này có khiến dự án Wikipedia tiếng Việt mất tính trung lập?

Mời hai bạn trả lời thẳng thắn, thật tâm, đi thẳng vào mọi vấn đề để xóa tan nghi ngờ của nhiều thành viên khác giúp dự án này ổn định hơn. Xin cảm ơn!  A l p h a m a  Talk 13:38, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Tại sao anh Alphama không làm thêm 1 cái nữa giành cho người bí ẩn - Ngài LLTD (thảo luận) 13:48, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi thiết nghĩ việc này không quan trọng, việc quan trọng là soạn thảo một quy định giới hạn những người có thể mở kiểm định trong khoảng 3000-4000 edits như bác Nguyentrongphu đã nói nhằm ngăn cản những vụ việc tương tự trong tương lai. 2001:EE0:4BDF:C130:2D56:25B:4D44:FB2E (thảo luận) 13:59, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Hai bạn đang cố tình lảng tránh những cá nhân vi phạm vụ việc?  A l p h a m a  Talk 14:03, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Làm cái này rồi thì làm thêm 1 cái nữa giành cho người bí ẩn đi - Ngài LLTD (thảo luận) 14:05, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
Đông Minh đã xóa thảo luận này của Nguyenhai314 vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 14:38, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
 
Đông Minh đã xóa thảo luận này của Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 14:38, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Trả lờiSửa đổi

 1. Tập hợp T có thể biết được, nhưng phải suy ra gián tiếp và bằng thủ công. Về cơ bản, công cụ CheckUser có ba hàm số: 1) tài khoản -> {địa chỉ IP}, 2) địa chỉ IP -> {tài khoản}, 3) đia chỉ IP -> {tác vụ}. Tất cả các thông tin khác phải suy ra gián tiếp và bằng thủ công.
 2. Tập hợp này (các địa chỉ do A đăng nhập từ "nước lạ" mà không trùng với JohnsonLee01) không rỗng.
 3. Không tài khoản nào khác A đã đăng nhập qua các địa chỉ này. LyQuangHuy01 có trùng một địa chỉ nhưng đã xác định là rối của JohnsonLee01.

NHD (thảo luận) 17:43, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Vậy 1 số tài khoản khác đóng góp trùng với thời điểm của A thực hiện thao tác cấm/xóa mà chung subnet liệu có truy ra được không?  A l p h a m a  Talk 18:08, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Theo những gì tôi biết được thì không có cách xem tác vụ của một dãy IP cùng lúc (chỉ xem từng IP một), và chắc nếu có chức năng này thì tôi nghĩ việc kiểm tra trong vụ này sẽ bị xem là fishing. Presentation này có thêm một số thông tin kỹ thuật về CU nếu bạn muốn tìm hiểu. NHD (thảo luận) 18:18, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Công cụ CU có ghi lại IP lúc đăng nhập/đăng xuất không vậy DHN? Với lại ngưỡng xác suất Bayes bao nhiêu % thì đủ kết luận hay do KĐV tự đặt?  A l p h a m a  Talk 18:33, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Trước kia thì không, nhưng mới đây đã bắt đầu ghi nhận các tác vụ login (T253802), trừ một số dự án lớn. Về các xác suất thì rất khó có con số chính xác nên các kết luận đều do phán đoán của người thực hiện kiểm định. NHD (thảo luận) 18:47, ngày 23 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Nguyễn Hồng Nhung 1996 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin kiểm tra các tài khoản bên trên vì: Thành viên Nguyễn Hồng Nhung 1996 có nhiều hành động sửa đổi khôi phục lại các đoạn viết của dây tài khoản rối Quachtinh470, Trần Đức Đăng và Lord Sauron 131 như sau:

 • Đây [16] giống với đây [17] và đây [18]
 • Đây [19] giống với đây [20] (đoạn nạn đói)
 • Đây [21] (khôi phục lại các đoạn của Quachtinh470 đã bị BQV Alphama xóa ít lâu trước đó)
 • Thành viên Nguyễn Hồng Nhung 1996 bắt đầu sửa đổi vào ngày 28/5, tức là tiếp ngay sau khi các tài khoản rối kia bị khóa vào cuối tháng 5. Thành viên Kate Winsler bắt đầu ngay sau đó, vào ngày 29/5 - [22]
 • Thành viên Nguyễn Hồng Nhung 1996 và Kate Winsler đều tập trung tham gia vào 1 nhóm chủ đề hẹp là Hoa Kỳ và chính trị Hoa Kỳ. 2 thành viên này hoạt động gần như cùng lúc với nhau. Cụ thể: [23][24] - ví dụ ngày 24/9, Nguyễn Hồng Nhung 1996 có sửa đổi cuối vào 14:44, ngay sau Kate Winsler vào 14:43. Ngày 23/9, Nguyễn Hồng Nhung 1996 có sửa đổi cuối vào 13:37, ngay trước Kate Winsler vào 13:44. Nguyễn Hồng Nhung 1996 có sửa đổi đầu tiên vào 28/5, ngay sau đó Kate Winsler bắt đầu hoạt động vào 29/5

Tonggiang123 (thảo luận) 03:30, ngày 14 tháng 11 năm 2020 (UTC)

@Tonggiang123: Dụng cụ CheckUser chỉ tra được các hoạt động trong vòng 3 tháng qua. Do các tài khoản Cautapchung123, Mathaga036, Nguyễn Việt Cường Châu đều đã bị cấm hơn 3 tháng trước, khả năng các tài khoản đó còn sử dụng trong 3 tháng qua là rất thấp, do đó nếu có tra thì cũng sẽ không ra tung tích gì. Bạn nên giới hạn lại yêu cầu để chỉ kiểm định các tài khoản còn đang hoạt động. NHD (thảo luận) 03:38, ngày 14 tháng 11 năm 2020 (UTC)
Vậy bạn kiểm định 2 tk đang hoạt động là Nguyễn Hồng Nhung 1996 và Kate Winsler vậyTonggiang123 (thảo luận) 05:37, ngày 14 tháng 11 năm 2020 (UTC)
Tonggiang mới mở tài khoản từ tháng 9 nhưng đã rành rọt về kiểm định còn hơn cả thành viên bình thường. Điều này chứng tỏ quan ngại của tôi tại Wikipedia:Biểu quyết/Giới hạn tại phòng kiểm định là hoàn toàn có cơ sở.  🅻🅾🅽🅴🅻🆈 🆆🅾🅻🅵  03:45, ngày 14 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Kết quảSửa đổi

  Đã xác nhận Các tài khoản sau đây là rối:

NHD (thảo luận) 06:02, ngày 14 tháng 11 năm 2020 (UTC)

Jewelry063Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin kiểm tra các tài khoản bên trên vì các dấu hiệu sử dụng tài khoản rối để lách lệnh cấm của tài khoản rối Nguyễn Hồng Nhung 1996 như sau:

 • ThuUyen069 bắt đầu hoạt động từ ngày 14/11/2020 [25] - đúng vào ngày mà tài khoản Nguyễn Hồng Nhung 1996 bị cấm do bị phát hiện là tài khoản rối [26]
 • ThuUyen069 vừa tham gia chưa lâu đã bút chiến trong bài Hoa Kỳ [27] - đây cũng là bài mà Nguyễn Hồng Nhung 1996 và Kate Wisler (2 tài khoản rối vừa bị cấm) từng tham gia bút chiến 2 tháng trước
 • ThuUyen069 vừa tham gia chưa lâu đã bút chiến trong bài Đại thanh trừng [28] - cũng lại là bài mà Nguyễn Hồng Nhung 1996 từng tham gia bút chiến 2 tháng trước
 • ThuUyen069 thêm vào bài Hoa Kỳ những đoạn so sánh người Mỹ da đen phạm tội với người Mỹ da trắng [29] - giống như những nội dung mà Kate Wisler (1 tài khoản rối khác của Nguyễn Hồng Nhung 1996) từng thêm vào bài Người Mỹ gốc Phi [30]
 • Jewelry063 tham gia 4 bài và đều là để khôi phục lại các sửa đổi bị hủy của tài khoản rối Nguyễn Hồng Nhung và Kate Winsler ở một loạt các bài sau: [31] (bài Hồi giáo), [32] (copy sửa đổi bị hủy từ bài Hoa Kỳ), [33] (copy lại sửa đổi bị hủy từ trước của tài khoản rối Rabinho 1986)
 • ThuUyen069 tham gia bút chiến về nội dung người da đỏ Hoa Kỳ lúc 19:00 ngày 4/1 [[34], đến 19:42 cùng ngày 4/1 thì Jewelry063 cũng thêm 1 đoạn lớn vào bài Thổ dân châu Mỹ [[35], nội dung giống như như đoạn mà ThuUyen069 thêm vào bài chiến tranh da đỏ [36]

Tonggiang123 (thảo luận) 02:10, ngày 29 tháng 1 năm 2021 (UTC)

@Tonggiang123: Như đã nói, tài khoản Nguyễn Hồng Nhung 1996 đã không còn hoạt động sau ngày 14/11/2020 nên khả năng trùng IP với các tài khoản được mở ra sau này là rất thấp. Tài khoản ThuUyen069 thì đã kiểm định lần trước. Nếu bạn muốn nói rằng hai tài khoản ThuUyen069Jewelry063 là một người thì nên nêu ra những điểm tương đồng giữa hai tài khoản đó. NHD (thảo luận) 02:29, ngày 29 tháng 1 năm 2021 (UTC)
Vậy thì chỉ kiểm định Thuuyen 069 và Jewelry063. Dẫn chứng thì mình đã nêu ở trên, cả 2 tài khoản này đều nhiều lần khôi phục lại các sửa đổi của cùng 1 dây tài khoản rối trước đó (gồm Nguyễn Hồng Nhung 1996, Rabinho 1986, Kate Winsler)Tonggiang123 (thảo luận) 06:48, ngày 29 tháng 1 năm 2021 (UTC)
Đã thêm bằng chứng về sửa đổi giống nhau giữa Thuuyen 069 và Jewelry063Tonggiang123 (thảo luận) 10:44, ngày 30 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Kết quảSửa đổi

 N Hai tài khoản trên không trùng địa chỉ IP, nhưng lại trùng địa chỉ với một số tài khoản khác. Tôi sẽ theo dõi các hoạt động của những tài khoản đó. NHD (thảo luận) 21:40, ngày 30 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Bạn có thể liệt kê ra xem 2 tài khoản trên trùng IP với các tài khoản nào được không? Nếu 1 trong các tài khoản đó đã bị cấm hoặc trùng IP với 1 tài khoản rối cũ thì đủ điều kiện để kết luận đây là rối rồi. Hoặc nếu không thì cũng tiện cho mình kiểm tra xem các tài khoản kia có khôi phục lại sửa đổi của các tài khoản rối từng bị cấm hay không, nếu các tài khoản đó thực sự đã khôi phục lại sửa đổi của các tài khoản rối cũ thì theo quy định mới về chống rối thì không cần kiểm định IP nữa mà có thể cấm ngay rồiTonggiang123 (thảo luận) 02:57, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)
@Tonggiang123: Tôi chưa thấy có dấu hiệu dùng rối lách luật nên không nêu ra. NHD (thảo luận) 17:48, ngày 31 tháng 1 năm 2021 (UTC)

ThuUyen069Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin kiểm tra các tài khoản bên trên vì các dấu hiệu sử dụng tài khoản rối để lách lệnh cấm của tài khoản rối Nguyễn Hồng Nhung 1996 như sau:

 • ThuUyen069 bắt đầu hoạt động từ ngày 14/11/2020 [37] - đúng vào ngày mà tài khoản Nguyễn Hồng Nhung 1996 bị cấm do bị phát hiện là tài khoản rối [38]
 • ThuUyen069 vừa tham gia chưa lâu đã bút chiến trong bài Hoa Kỳ [39] - đây cũng là bài mà Nguyễn Hồng Nhung 1996 và Kate Wisler (2 tài khoản rối vừa bị cấm) từng tham gia bút chiến 2 tháng trước
 • ThuUyen069 vừa tham gia chưa lâu đã bút chiến trong bài Đại thanh trừng [40] - cũng lại là bài mà Nguyễn Hồng Nhung 1996 từng tham gia bút chiến 2 tháng trước
 • ThuUyen069 thêm vào bài Hoa Kỳ những đoạn so sánh người Mỹ da đen phạm tội với người Mỹ da trắng [41] - giống như những nội dung mà Kate Wisler (1 tài khoản rối khác của Nguyễn Hồng Nhung 1996) từng thêm vào bài Người Mỹ gốc Phi [42]
 • Recaption chỉ tham gia đúng 1 bài và cũng là để bút chiến [43] - cũng lại là bài mà Mexamos (1 tài khoản rối khác của Nguyễn Hồng Nhung 1996) từng tham gia bút chiến 6 tháng trướcTonggiang123 (thảo luận) 08:01, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Tonggiang123 (thảo luận) 13:05, ngày 8 tháng 1 năm 2021 (UTC)

@Tonggiang123: Bạn không đưa ra lý do để kiểm định Recaption. NHD (thảo luận) 05:32, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)
Đã bổ sung lý do kiểm định RecaptionTonggiang123 (thảo luận) 08:01, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Kết quảSửa đổi

 N Tài khoản Nguyễn Hồng Nhung 1996 không đăng nhập sau khi bị cấm nên không trùng địa chỉ IP với tài khoản mở sau đó. NHD (thảo luận) 05:33, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Nguyễn Hồng Nhung 1996 (và cả Kate Winsler, Scotchbourbon) không còn đăng nhập sau khi bị cấm thì đuơng nhiên rồi (vì đăng nhập thì sẽ không sửa đổi được). Mình thấy nên kiểm định xem các tài khoản mở sau này có trùng IP với các IP mà Nguyễn Hồng Nhung 1996 (và cả Kate Winsler, Scotchbourbon) sử dụng trước khi bị cấm hay không mới đúng chứ. Nguyễn Hồng Nhung 1996 và Kate Winsler mới bị cấm vào ngày 14/11/2020, nên việc kiểm định IP vào khoảng từ 11/10/2020 tới 13/11/2020 (trước khi 2 tài khoản này bị khóa) vẫn có thể thực hiện được
Mình đã bổ sung lý do kiểm định Recaption, nhờ bạn thực hiện kiểm định lạiTonggiang123 (thảo luận) 08:03, ngày 10 tháng 1 năm 2021 (UTC)
Không trùng. NHD (thảo luận) 03:08, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)

Quocthang2002 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Cả hai tài khoản đều tải lên hàng loạt hình ảnh không tự do về người còn sống, hầu hết là các tướng lĩnh QDNDVN. Xem nhật trình tải lên:

Ngày 31 tháng 1 năm 2021, sau khi Quocthang2002 bị tôi cảnh báo ở trang thảo luận cá nhân về việc tải lên hàng loạt hình ảnh chân dung tướng tá QDNDVN còn sống thì đến ngay hôm sau, 1 tháng 2, tài khoản DuyNgocLV "tái xuất" sau hơn 1 tháng không có động tĩnh gì. Lần tái xuất này, DuyNgocLV bất ngờ thực hiện lại những hành vi mà Quocthang2002 đã thực hiện trước đó. Chủ đề đóng góp của Quocthang2002 (xem [44]) và DuyNgocLV (xem [45]) cũng tương đồng, hầu hết là các tướng tá QDNDVN.

Dựa vào những bằng chứng trên, xin quý kiểm định viên DHN kiểm định hai tài khoản trên vì hành vi tạo tài khoản rối lách cảnh báo vi phạm bản quyền. Trân trọng. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 11:46, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Kết quảSửa đổi

 YXong

 •  N Hai tài khoản Quocthang2002DuyNgocLV không dùng chung địa chỉ IP và dùng khác thiết bị.
 •   Đã xác nhận Tài khoản DuyNgocLVBotminh24 là một người và có hành vi tải lên hình lách luật.

NHD (thảo luận) 15:25, ngày 1 tháng 2 năm 2021 (UTC)

TaiwaneseWaveVN (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Luận điểm 1: Tất cả các biểu quyết mà I Love Triệu Đà (Đà) tham gia đều có mặt TaiwaneseWaveVN (Wave)Sửa đổi

Luận điểm 2: Tạo rất nhiều trang đối hướng cho cùng một bàiSửa đổi

Luận điểm 3: Các sửa đổi cùng nhau, luân phiên và tương đồng:Sửa đổi

Dưới đây là một số sửa đổi luân phiên qua lại giữa Đà và Wave trong một số bài viết:

 • Ở bài Phố cổ Thành Nam (xem hình dưới), người tạo bài là Đà, tuy nhiên đến ngày 11 tháng 5 năm 2015, Wave xuất hiện và thực hiện chỉnh sửa nối tiếp, đến ngày 14 tháng 5 năm 2015, người này chuyển sang tài khoản Đà và tiến hành sửa đổi nối tiếp các sửa đổi của Wave (lưu ý cả Đà và Wave đều sửa đổi di động).
 • Ở bài Nhóm nhạc nam (xem hình dưới), Đà và Wave liên tục luân phiên sửa đổi cho nhau, bằng chứng rõ nét nhất là lúc 8:15 ngày 31 tháng 5 năm 2020, Đà sửa đổi thì đến 8:37 phút cùng ngày, Wave sửa đổi nối tiếp những sửa đổi trước đó của Đà.
 • Ở bài Thịnh hành (xem hình dưới), lại là một trò sửa đổi luân phiên y hệt như Phố cổ thành Nam, khi người tạo bài là Đà nhưng Wave lại lập tức có mặt sửa đổi nối tiếp.

Luận điểm 4: Sự tương đồng trong chủ đề đóng góp và cách thức bỏ phiếuSửa đổi

Đúng như cái tên đầy đủ của hai nhân vật này, TaiwaneseWaveVN chủ yếu sửa đổi ở mảng Đài Loan, âm nhạc, còn I Love Triệu Đà thì lại chuyên về sử học Việt Nam thời nhà Triệu, An Dương Vương và các địa danh ở Nam Định. Người ngoài không để ý kỹ sẽ dễ dàng bị qua mặt vì hai người sửa đổi hai chủ đề không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, những dẫn chứng phía trên đã bác bỏ điều này. Tại sao một người chuyên sửa đổi về âm nhạc, Đài Loan như Wave lại có thể am hiểu và biên tập được "Phố cổ Thành Nam", một chủ đề vốn thuộc chuyên môn của Đà và ngược lại?

Về tương đồng trong bỏ phiếu, hãy xem 50 sửa đổi này của Đà. Chúng ta dễ dàng nhận thấy Đà đã ngưng sửa đổi từ ngày 7 tháng 4 năm 2011 nhưng bỗng nhiên quay lại vào ngày 1 tháng 9 năm 2013, tức hơn 2 năm để "tạo vài trang đổi hướng", nhưng mục đích chính là bỏ phiếu giữ cho bài Làn sóng Đài Loan (xem lịch sử trang biểu quyết), bài mà Wave là người viết chính và bỏ phiếu giữ). Phiếu của Đà và Wave là hai phiếu giữ duy nhất trong biểu quyết đó, nhưng phiếu của Đà đã bị gạch do không hợp lệ. Tiếp sau đó, đến Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Tuanminh01 3, phiếu của Đà cũng được bỏ ngay sau phiếu của Wave (lá phiếu chống số 16 và 17). Đến bài Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/WePro Entertainment cũng tương tự (phiếu giữ số 1 và 2).

Kết luậnSửa đổi

Dựa vào bốn luận điểm và các dẫn chứng rõ nét trên đây, tôi tin chắc hai tài khoản TaiwaneseWaveVN và I Love Triệu Đà là cùng một người và có cùng hành vi gian lận bỏ phiếu, đồng thuận ảo làm sai lệch kết quả biểu quyết, đặc biệt trong bối cảnh hai biểu quyết bất tín nhiệm Tuanminh01 và xóa bài WePro có cách biệt cực kỳ sát nút, làm phương hại đến uy tín của dự án và cản trở đồng thuận. Do vậy, kính mong quý kiểm định viên DHN thực hiện kiểm định để làm sáng tỏ vấn đề trên, đồng thời công khai tất cả các tài khoản có liên quan đến nhóm này (nếu có). Tôi nghi ngờ có tài khoản nằm vùng vì trong biểu quyết bất tín nhiệm Tuanminh01 lần 3, có rất nhiều phiếu không hợp lệ cũng như phiếu ảo (của JohnsonLee01 (NgocMaiDH)) được bỏ.

Lưu ý thêm: Sửa đổi cuối cùng của Đà là vào ngày 26 tháng 11 (cũng tức là lần đồng thuận ảo tại BQXB:WePro) tức cách nay hơn 2 tháng. Theo thông tin mà quý KĐV cung cấp trước đó, thời hạn tối đa để có thể kiểm định là 90 ngày, tức 3 tháng. Do đó, mong quý KĐV thực hiện sớm để tránh quá hạn. Chân thành cảm ơn. ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 03:12, ngày 6 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Kết quảSửa đổi

 YXong   Đã xác nhận Hai tài khoản trên đã đăng nhập từ khá nhiều địa chỉ IP và trùng khá nhiều tài khoản. Sau đây là các tài khoản mà tôi nghĩ có khả năng cao quan hệ gần gũi với nhau khi xét về thiết bị sử dụng và thời gian trùng hợp:

Còn trùng địa chỉ với một số tài khoản khác nhưng xét về lịch sử sửa đổi và các thiết bị sử dụng tôi không có kết luận. NHD (thảo luận) 04:45, ngày 6 tháng 2 năm 2021 (UTC)

Xin hỏi quý KĐV DHN là có tài khoản nào trùng IP với nhóm này tham gia bỏ phiếu (hoặc có sửa đổi) tại biểu quyết bất tín nhiệm Tuanminh01 lần 3 hay không, tôi cần câu trả lời có hoặc không. Cảm ơn. – ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 05:01, ngày 6 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Có quá nhiều acc ảo và tài khoản rối tham gia BTN lần 3 đã khiến kết quả bị sai lệch. Ủng hộ truy lùng và tiêu diệt sạch tệ nạn rối thao túng kết quả các BQ khác nhau. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:43, ngày 6 tháng 2 năm 2021 (UTC)
@Nguyenhai314: Trong các tài khoản trùng địa chỉ IP không nêu ra không tài khoản nào có sửa đổi trong trang biểu quyết đó. NHD (thảo luận) 08:15, ngày 6 tháng 2 năm 2021 (UTC)
Rất cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý KĐV. – ~ Nguyenhai314 (thảo luận) 08:58, ngày 6 tháng 2 năm 2021 (UTC)