Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Saruman

Tháng 1 năm 2015Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin kiểm tra các tài khoản bên trên vì

Thời gian hoạt động
Phong cách hoạt động
  • Hồi sửa 3 lần: Saruman đã bốn lần bị cấm vì hồi sửa 3 lần trong quá khứ thì Thanung123 cũng ít nhất ba lần vi phạm hồi sửa 3 lần trong các bài Hoa hậu Việt Nam, Đồng tính luyến áiKhủng bố Đỏ (tuy nhiên lần này không bị cấm)
  • Kỳ thị đồng tính: MiG29VN và Thanung123 kỳ thị đồng tính quyết liệt, sử dụng những nguồn của các tổ chức kỳ thị đồng tính để bảo vệ quan điểm của mình và sẵn sàng xóa thông tin của bên bảo vệ đồng tính, ví dụ các bài Hôn nhân đồng giới, Đồng tính luyến ái.
  • Bảo vệ quan điểm: Quan điểm cùng cách hành xử của các tài khoản này tại các chủ đề liên quan y chang nhau, tư tưởng cực đoan, bút chiến liên tục, không thảo luận.
  • Trước nay tài khoản MiG29VN chủ yếu sử dụng trong các bài về đồng tính, tuy thỉnh thoảng quên có đá sang mục chính trị lịch sử (như bài Thảm sát Huế tết Mậu Thân). Sau khi hai tài khoản Saruman và Thanung123 bị cấm, có lẽ do lười tạo tài khoản mới nên mới tiếp tục sử dụng tài khoản này cho phần chính trị lịch sử.
Lĩnh vực hoạt động
Ý kiến không trực tiếp

Bảo quản viên Alphama có nhận xét Hơn 7 năm ở Wikipedia mà chẳng học được gì, đáng tiếc? trong ngữ cảnh nói với MiG29VN. Thật ra chỉ có Saruman mở tài khoản từ tháng 6 năm 2007 (hơn 7 năm) chứ MiG29VN (đối tượng được nói đến trong ngữ cảnh đó) mới mở tài khoản từ 2011 (hơn 3 năm).

Alphama là BQV từ hôm nào cơ?--113.190.162.92 (thảo luận) 16:26, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]
Đề nghị cá nhân

Với những dẫn chứng trên, tôi đề nghị kiểm tra 3 tài khoản này có liên quan đến nhau hay không. Nếu có thì cấm tăng thời gian với tài khoản Saruman vì lách luật tiếp tục sửa đổi bằng tài khoản khác, cấm các tài khoản MiG29VN và Thanung123 đến cùng thời gian với tài khoản Saruman (hoặc cấm vĩnh viễn vì là tài khoản sử dụng để lách luật? Điều này tôi không rõ, nhờ các bảo quản viên quyết định).

Trân trọng,

Powmia (thảo luận) 10:47, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Tôi đã yêu cầu Thành viên:Mxn giải quyết yêu cầu này. Do tôi đã từng có mâu thuẫn với thành viên này tôi e rằng nếu tôi giải quyết sẽ bị cho là thiên vị. NHD (thảo luận) 16:22, ngày 16 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Trong nhật trình mở tài khoản, "mở tự động" chỉ có nghĩa rằng tài khoản được tạo ra lần đầu tiên tại một wiki khác rồi được hệ thống đăng nhập trung ương (CentralAuth) tự động tạo ra tài khoản cho họ trong wiki này. Hóa ra là MiG29VN bắt đầu tại Wikipedia tiếng Anh, wiki đó đã cấm họ vô hạn là một con rối hoặc chủ rối. Giống vậy, Thanung123 cũng bắt đầu tại Wikipedia tiếng Anh và được cấm vô hạn vì một vụ kiểm tra tại đấy. Các kết quả kiểm tra tại wiki khác là đủ lý do kiểm tra tại đây. Tôi sẽ cập nhật chốc nữa. – Nguyễn Xuân Minh 💬 11:46, ngày 17 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]

Kết quảSửa đổi

  •   Đã xác nhận MiG29VNThanung123 là một người.
  •   Đối với Saruman thì có lẽ cần thêm chứng cớ để kiểm tra. Nếu kiếm ra những sửa đổi cụ thể của Saruman giống với sửa đổi cụ thể của MiG29VN và Thanung123 thì có thể kiểm tra – xin vui lòng đặt liên kết đến các khác biệt (diff) cụ thể.

 – Nguyễn Xuân Minh 💬 13:28, ngày 17 tháng 1 năm 2015 (UTC)[]