Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Tàn dư "đàn rối cổ"

Tháng 10 năm 2019Sửa đổi

Các thành viên để kiểm traSửa đổi

Lý do yêu cầu kiểm traSửa đổi

Xin DHNMxn kiểm tra các tài khoản bên trên vì:

  • Các tài khoản này vốn là tài khoản chính trị vừa bị cấm vài ngày trước đây: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Bè rối chính trị "tái sinh", nay lại tiếp tục lấy lại các tài khoản tạo cuối năm 2016 đến năm 2018 để hoạt động nhởn nhơ. Bằng chứng rõ nét nhất có lẽ lại tại đây: lùi sửa lại các đoạn rối chính trị bị cấm để tuyên truyền, lùi sửa đổi để lấy lại nội dung của đàn rối trước.
  • Tiếp tục các tài khoản "nằm ngủ" để tuyên truyền: [1]
  • Các bài viết chính trị bị phá nát trong khoảng thời gian dài và tuyên truyền chính trị thiên lệch: lấy blog viết tuyên truyền, Chiến dịch Sa Thầy (1967): ngay câu đầu tiên đã đậm chất chính trị thiên lệch, toàn bài không nguồn dẫn, [2], [3].
  • Biến Wikipedia thành diễn đàn: [4], [5], [6], [7]
  • Có nhiều bằng chứng khách quan hoạt động và chứng tỏ việc log in, log out tài khoản rối (xin xem ảnh). Cùng sửa đổi các bài viết chung chủ đề, cùng "nằm ngủ lâu năm" tái xuất đúng vào ngày hôm nay, 9 tháng 10 năm 2019 trong một khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ!!?
  • Đây là đàn rối còn sót lại khi BQV Minh Huy cấm vào tháng 2 năm 2017 tại bài Nhân quyền tại Việt Nam. Do BQV Minh Huy bắt cấm quá gắt gao và có công cụ phát hiện độ tương đồng giữa các tài khoản qua các bài viết nên người này tạo nhiều tài khoản đi sâu vào từng "bài viết, lĩnh vực nhỏ" đến tránh bị phát hiện. Lỗ hổng không check user trong khoảng thời gian đó để lại các tài khoản tàn dư mà hôm nay trở lại quấy phá.
  • Việc kiểm định IP phù hợp với các đàn rối trên, trích quy định Wikipedia:CheckUser, cả hai nội dung: Việc tiết lộ có thể xảy ra trong một số trường hợp: Một thành viên gây tổn hại qua nhiều IP, hoặc dùng lẫn lộn IP và tài khoản.Một thành viên gây tổn hại qua nhiều tài khoản, và rất có thể sẽ tạo thêm nhiều tài khoản khác nữa, từ đó đòi hỏi phải cấm cả dải IP mà các tài khoản đó đang sử dụng.
  • Chính vì mức độ "cổ" và phức tạp của đàn rối, xin hai KĐV kiểm tra thật kỹ các tài khoản vào thời gian nửa sau tháng 12 năm 2016 trở đi, đến thời điểm rối đã phát hiện khi trước (khoảng 2018). Xin đưa cả các tài khoản đã bị cấm và tất cả các tài khoản đang nằm ngủ để chúng ta có thể hy vọng các tài khoản ngủ khác không tái xuất vài hôm sau.

-- ✠ Tân-Vương  14:46, ngày 9 tháng 10 năm 2019 (UTC)

    • Bằng chứng về thời gian sửa đổi:

Kết quảSửa đổi

 N Không thể kiểm tra IP - đây không phải là tài khoản. Nếu đây là proxy mở rộng thì cứ thẳng tay khóa. NHD (thảo luận) 20:47, ngày 9 tháng 10 năm 2019 (UTC)

Vậy thì xin KĐV DHN bỏ IP ra khỏi danh sách kiểm định và hỗ trợ kiểm định các tài khoản đã liệt kê trên và nếu các rối trên là một thì xin công bố dải IP, trích theo quy định đã trình bày ở trên. Trong số những thành viên ở trên thì đã có Frozenman9666 bị cấm tại enwiki vì là con rối.-- ✠ Tân-Vương  00:40, ngày 10 tháng 10 năm 2019 (UTC)

 Y Dụng cụ checkuser chỉ xét được lịch sử đăng nhập trong vòng 6 tháng qua, cho nên không thể kiểm tra được các hoạt động xưa. Tôi đã xét các tài khoản trên - đưới đây là các tài khoản rối:

Xin Cảm ơn KĐV DHN đã hỗ trợ kiểm định. Hẹn gặp anh ở cuộc kiểm định sau.-- ✠ Tân-Vương  10:18, ngày 10 tháng 10 năm 2019 (UTC)