Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Trankimtuyensg

Trankimtuyensg - 11 tháng 10 năm 2021Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Tài khoản cần kiểm địnhSửa đổi

Bằng chứng/lý do cần kiểm địnhSửa đổi

  • Bằng chứng: WP:TNCBQV
  • Lý do: Rối bị cấm chỉ.

  Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 11:57, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (UTC)

Nhận xétSửa đổi

Các bên liên quan cũng có thể bình luận/thảo luận trong phần này bên dưới.

Kết quả và nhận xét của kiểm định viênSửa đổi

Các tài khoản rối:

NHD (thảo luận) 17:15, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)

"Xin cảm ơn KĐV DHN đã hỗ trợ cho trường hợp này. Xin hẹn anh tại vụ kiểm định sau." Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:19, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)
@P.T.Đ: Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 17:25, ngày 12 tháng 10 năm 2021 (UTC)