William Bourne (1535-1582) là nhà toán học người Anh. Ông chính là người đầu tiên trên thế giới thiết kế tàu ngầm. Năm ông vẽ bản thiết kế là năm 1578. Bản thiết kế của ông sau này được Cornelis Drebbel sử dụng để chế tạo chiếc tàu ngầm đầu tiên[1].

William Bourne
Sinh1535
Anh
Mất1582 (46–47 tuổi)
Anh
Quốc tịch Anh
Sự nghiệp khoa học
NgànhToán học
Nơi công tácHải quân Hoàng gia

Chú thích sửa

  1. ^ Tóm tắt phát minh và sự kiên khoa học, Hồ Cúc, xuất bản năm 2009