William Byrd (1540/1543-1623) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Anh[1]. Ông cùng với Thomas Tallis trở thành hai nhà soạn nhạc quan trọng nhất của thời kỳ Phục hưng Anh. Có thể nói, William Byrd là một trong những nhà soạn nhạc xuất sắc nhất của nước Anh trong mọi thời đại. Đồng thời ông còn có chỗ đứng trong hàng những nhà soạn nhạc châu Âu xuất sắc của một trong những thời đại đáng nhớ nhất của châu Âuthế giới.

My Ladye Nevells Booke Sửa đổi

My Ladye Nevells Booke là một bản thảo âm nhạc gồm 42 mảnh dành cho nhạc cụ phím của William Byrd, bản thảo này cũng là một trong những bản thảo quan trọng nhất thời kỳ phục hưng. Ladye Nevells có khả năng là Elizabeth Bacon, con gái của nữ hoàng Elizabeth I. Cuốn sách có thể là món quà mà William Byrd gửi tặng.

Chú thích Sửa đổi

 1. ^ classicalvietnam.info, Triomphe dịch

Tham khảo Sửa đổi

 • The Byrd Edition (gen. ed. P. Brett), Vols 1–17 (London, 1977–2004)
 • A. Brown (ed.) William Byrd, Keyboard Music (Musica Britannica 27–28, London, 1971)
 • Chisholm, Hugh biên tập (1911). “Byrd, William” . Encyclopædia Britannica (ấn bản 11). Cambridge University Press.
 • Brett, Philip (2007). William Byrd and his Contemporaries. Berkeley.
 • Brown, , A. and R. Turbet (1992). Byrd Studies. Cambridge.
 • Fellowes, Edmund H. (1948). William Byrd (ấn bản 2). London: Oxford University Press. ISBN 0193152045.
 • Harley, John (1997). William Byrd: Gentleman of the Chapel Royal. Aldershot.
 • Harley, John (2010). The World of William Byrd: Musicians, Merchants and Magnates. Farnham, Surrey: Ashgate. ISBN 9781409400882.
 • Kerman, J. (1981). The Masses and Motets of William Byrd. London.
 • Kerman, Joseph. (2001). "Byrd, William". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley SadieJohn Tyrrell. London: Macmillan Publishers.
 • Monson, Craig (2004). “Byrd, William (1539x43–1623)”. Oxford Dictionary of National Biography . Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/4267.(yêu cầu Đăng ký hoặc có quyền thành viên của thư viện công cộng Anh.)
 • McCarthy, Kerry (2013). Byrd. Oxford University Press. ISBN 9780195388756.
 • Neighbour, Oliver (1978). The Consort and Keyboard Music of William Byrd. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-03486-0.
 • Turbet, Richard (1987). William Byrd, A Guide to Research. New York: Garland. ISBN 9780824083885.
 • Turbet, Richard (2012). William Byrd: A Research and Information Guide . New York: Routledge. ISBN 9780415875592. ISBN 9780203112342 (ebook)
 • “Byrd”. Stainer & Bell. ngày 13 tháng 9 năm 2006. – Contains bio and list of works

Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:1913CE

Scores and recordings Sửa đổi

Bản mẫu:William Byrd