William Tutty đáng kính (sinh năm 1715 – mất ngày 24 tháng 11 năm 1754) là giáo sĩ nhà thờ Anh người đào tạo và thụ phong linh mục ở Anh. Ông đến Canada năm 1749 với tư cách là nhà truyền giáo cho Nova Scotia.

Tutty đáng kính mở Nhà thờ thánh Paul (Halifax) vào ngày 2 tháng 9 năm 1750,[1] và nhà tổng linh mục trưởng đầu tiên (1750-54).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Pound, Richard W. (2005). 'Fitzhenry and Whiteside Book of Canadian Facts and Dates'. Fitzhenry and Whiteside.