Windows DVD Maker

Windows DVD Maker là một chương trình ứng dụng chỉ có trong các phiên bản cao cấp của Windows Vista (Home Premium và Ultimate), và Windows 7 Home Premium và các phiên bản cao hơn được thiết kế để tạo các đĩa phim DVD có thể xem bằng các phần mềm trên máy tính hoặc đầu đĩa DVD dân dụng. Ở một số trường hợp, nó tương thích với iDVD trong Mac OS X.

Windows DVD Maker
Windows DVD Maker Vista Icon.png
Windows DVD Maker Vista.png
Đã bao gồm trongWindows VistaWindows 7
Websitewww.microsoft.com/windows/products/windowsvista/features/details/dvdmaker.mspx
Thành phần liên quan
Windows Movie Maker, Windows Photo Gallery

Ứng dụng dùng tệp XML cho DVD Maker, sử dụng codec MPEG-2 cho video và Dolby Digital cho âm thanh.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi