Windows Installer

Trình cài đặt ứng dụng của Hệ Điều Hành Windows

Windows Installer (tên cũ Microsoft Installer, tên mã là Darwin) là một thành phần phần mềm và giao diện lập trình ứng dụng (API) của Windows được sử dụng cho các quá trình cài đặt, bảo trì và gỡ bỏ của các phần mềm. Thông tin cài đặt và các tập tin cài đặt được đóng gói trong các gói cài đặt, các cơ sở dữ liệu có được cấu trúc trong các Kho Cấu trúc COM (các tệp MSI). Windows Installer đã thay đổi rất nhiều thứ từ người tiền nhiệm của nó - Setup API. Các tính năng mới bao gồm khung GIAO DIỆN và chế độ tự động tạo ra trình tự gỡ bỏ. Windows Installer đóng vai trò là một khung cài đặt tự động (giống như InstalleShield và NSIS).

Windows Installer
Phát triển bởiMicrosoft
Phát hành lần đầu31 tháng 8 năm 1999; 23 năm trước (1999-08-31)
Phiên bản ổn định
5.0 / 22 tháng 7 năm 2009; 13 năm trước (2009-07-22)[1]
Hệ điều hànhMicrosoft Windows 2000 về sau
Nền tảngIA-32, x86-64, Itanium
Thể loạiTrình cài đặt
Giấy phépPhần mềm miễn phí
Websitedocs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/windows-installer-portal
Windows Installer Package[2]
Phần mở rộng tên file.msi,.msp
Kiểu phương tiệnapplication/x-ole-storage
Phát triển bởiMicrosoft
Kiểu định dạngArchive
Dùng để chứaChứa thông tin cài đặt và các khối tập tin .cab
Được mở rộng từCOM Structured Storage
Định dạng mở?No

Trước khi ra mắt Windows Store, Microsoft khuyến khích bên thứ ba sử dụng cửa Windows Installer làm khung cài đặt cơ sở cho mọi phần mềm, để chúng đồng bộ hóa chuẩn hơn với các bộ cài đặt khác cũng như giữ cho cơ sở dữ liệu an toàn bên trong. Tính năng quan trọng như quay ngược lại, và quản lý phiên bản phụ thuộc vào một sở dữ liệu nội bộ phù hợp để hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, Windows Installer tạo điều kiện vận hành những nguyên tắc đặc quyền tối thiểu bằng cách thực hiện phần mềm cài đặt qua proxy những người dùng không có đặc quyền.

Cấu trúc logic của các góiSửa đổi

Một gói mô tả cách cài đặt của một hay nhiều sản phẩm đầy đủ và được xác định một cách phổ quát bởi một mã số GUID Nhiều thành phần được nhóm lại thành thành tính năng, và một sản phẩm được cấu thành từ các tính năng đó. Windows Installer không xử lý về sự phụ thuộc giữa các sản phẩm.

Sản phẩmSửa đổi

Một chương trình đã được cài đặt và có thể chạy (hoặc tập hợp chương trình) được gọi là một sản phẩm. Một sản phẩm là được xác định một cách độc nhất bởi một mã số GUID (thuộc tính ProductCode) cho phép nó có thẩm quyền được định danh trên toàn thế giới. Số GUID kết hợp với số phiên bản (thuộc tính ProductVersion) cho phép quản lý việc phát hành các tệp và khóa đăng ký của sản phẩm.

Một gói bao gồm những gói logic và các siêu dữ liệu có liên quan đến cách gói thực thi khi chạy. Ví dụ, việc thay đổi một tập tin thực thi EXE trong sản phẩm có thể yêu cầu thay đổi ProductCode hoặc ProductVersion để quản lý việc phát hành. Trong trường hợp chỉ đơn thuần thay đổi hoặc thêm một điều kiện khởi động (nhưng phần còn lại giống chính xác như ở phiên bản cũ) thì vẫn bị yêu cầu các thay đổi PackageCode để phát hành tập MSI.

Tính năngSửa đổi

Một tính năng là một sự phân cấp của nhóm các thành phần. Một tính năng có thể có một số lượng bất kỳ thành phần khác cũng như các thành phần con. Các gói nhỏ hơn có thể bao gồm một tính năng duy nhất. Các bộ cài đặt phức tạp hơn thường cho người dùng lựa chọn "cài đặt tùy chỉnh" để chọn tính năng được cài đặt hoặc gỡ bỏ.

Tác giả  của gói định nghĩa các tính năng của sản phẩm. Ví dụ đối với việc cài đặt một bộ xử lý văn bản, có thể đặt các tập tin cốt lõi của chương trình vào một tính năng và các tệp trợ giúp, kiểm tra chính tả và mô-đun văn phòng khác vàocác tính năng bổ sung.

Thành phầnSửa đổi

Một thành phần là đơn vị cơ bản của một sản phẩm. Mỗi thành phần được Windows Installer xử lý như một đơn vị. Trình cài đặt không thể chỉ cài đặt chỉ một phần của một thành phần.[3] Các thành phần có thể chứa tệp chương trình, thư mục, thành phần COM, khóa registry và các shortcut. Người dùng không trực tiếp tương tác với các thành phần.

Các thành phần được xác định trên toàn cầu bởi GUIDs; Do đó cùng một thành phần có thể chia sẻ giữa một số tính năng của cùng một gói hoặc nhiều gói, lý tưởng thông qua việc sử dụng các mô-đun hợp nhất.

Đường dẫn chínhSửa đổi

Một đường dẫn chính là một tệp cụ thể, khoá registry hoặc nguồn dữ liệu ODBC mà tác giả của gói đã chỉ định là quan trọng cho một thành phần nhất định. Bởi vì một tập tin là loại phổ biến nhất của đường dẫn quan trọng, thuật ngữ tập tin khóa thường được sử dụng. Một thành phần chỉ có thể chứa nhiều nhất một đường dẫn chính; Nếu một thành phần không có đường dẫn chính rõ ràng, thư mục đích của thành phần được coi là đường dẫn chính. Khi một chương trình MSI được khởi chạy, Windows Installer kiểm tra sự tồn tại của các đường dẫn chính. Nếu có sự không khớp giữa trạng thái hệ thống hiện tại và giá trị được chỉ định trong gói MSI (ví dụ: thiếu tệp khóa), tính năng liên quan được cài đặt lại. Quá trình này được gọi là tự chữa bệnh hoặc tự sửa chữa. Hai thành phần khác nhau không nên sử dụng chung một đường dẫn chính.

Các giai đoạn thiết lậpSửa đổi

Giao diện người dùngSửa đổi

Giai đoạn giao diện người dùng thường truy vấn hệ thống mục tiêu, hiển thị thuật sĩ cài đặt và cho phép người dùng thay đổi các tùy chọn khác nhau ảnh hưởng đến việc cài đặt.

Tuy nhiên, trình tự giao diện người dùng không nên thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống, vì những lý do sau:

 1. Một người dùng có thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt gói MSI ở chế độ thụ động hoặc chế độ im lặng, bỏ qua giai đoạn này hoàn toàn. (Chế độ thụ động bỏ qua giai đoạn giao diện người dùng nhưng hiển thị thanh tiến trình đồ hoạ Chế độ im lặng không hiển thị gì) Trong quá trình cài đặt, thông tin thu thập được trong giai đoạn này có thể được cung cấp trước bằng giao diện dòng lệnh.
 2. Chuỗi giao diện người dùng chạy với đặc quyền của người dùng, và không phải với các đặc quyền nâng cao được yêu cầu trong quá trình cài đặt.

Thực hiệnSửa đổi

Khi người dùng nhấp vào nút "Cài đặt" trong một trình cài đặt MSI điển hình, quá trình cài đặt sẽ tiến hành đến giai đoạn Thực hiện, trong đó các thành phần phần mềm sẽ được cài đặt thực sự. Giai đoạn Thực hiện làm thay đổi hệ thống, nhưng nó không hiển thị bất kỳ phần tử giao diện người dùng nào.

Giai đoạn Thực hiện diễn ra trong hai bước:[cần giải thích Two mode or two steps? Do both run?]

 • Chế độ tức thì. Trong giai đoạn này, Windows Installer nhận các hướng dẫn từ người dùng hoặc ứng dụng để cài đặt hoặc gỡ bỏ các tính năng của sản phẩm. Các yêu cầu gây ra việc thực hiện các trình tự các hành động truy vấn cơ sở dữ liệu cài đặt để xây dựng một script nội bộ mô tả giai đoạn thực hiện chi tiết.
 • Chế độ hoãn lại. Trong giai đoạn này, kịch bản được xây dựng trong chế độ ngay lập tức được thực hiện trong ngữ cảnh của dịch vụ Windows Installer đặc quyền. Kịch bản phải được thực hiện bởi một tài khoản đặc quyền vì sự không đồng nhất của các kịch bản trong đó một hoạt động thiết lập được bắt đầu. Ví dụ: đặc quyền nâng cao là cần thiết cho việc phục vụ yêu cầu cài đặt theo yêu cầu từ những người dùng không có đặc quyền. Tuy nhiên, để chạy với các đặc quyền cao cấp, gói này phải được triển khai bởi một quản trị viên cục bộ hoặc do một quản trị viên hệ thống quảng cáo sử dụng Group Policy.

Quay ngược lạiSửa đổi

Tất cả các hoạt động cài đặt diễn ra theo kiểu giao dịch.[4] Nói cách khác, đối với mỗi thao tác mà Windows Installer thực hiện, nó sẽ tạo ra một thao tác hoàn tác tương tự có thể phục hồi thay đổi được thực hiện cho hệ thống. Trong trường hợp có bất kỳ hành động kịch bản nào không thành công trong quá trình hoãn thực hiện hoặc hoạt động bị huỷ bỏ bởi người sử dụng, tất cả các hành động được thực hiện cho đến khi điểm đó được cuộn lại, phục hồi hệ thống về trạng thái ban đầu. Các hành vi Windows Installer chuẩn sẽ tự động ghi thông tin vào một kịch bản rollback; Các tác giả gói tạo các hành động tuỳ chỉnh để thay đổi hệ thống mục tiêu cũng nên tạo các hành động trả về tương ứng (cũng như các hành động gỡ bỏ và gỡ bỏ cài đặt-rollback). Là một tính năng thiết kế, nếu được áp dụng chính xác cơ chế này cũng sẽ lật lại việc gỡ bỏ không thành công một ứng dụng sang trạng thái làm việc tốt.

Các tính năng khácSửa đổi

Quảng cáoSửa đổi

Windows Installer có thể chỉ quảng cáo một sản phẩm chứ không thực sự cài đặt nó.[5] Sản phẩm sẽ xuất hiện cài đặt cho người dùng, nhưng nó sẽ không được cài đặt cho đến khi nó được chạy lần đầu tiên bằng cách kích hoạt một điểm nhập cảnh (bằng phím tắt của trình đơn Start, bằng cách mở một tài liệu mà sản phẩm được cấu hình để xử lý, Hoặc bằng cách gọi một lớp COM được quảng cáo). Một gói có thể được quảng cáo bởi một quản trị viên sử dụng Group Policy hoặc cơ chế triển khai khác hoặc bằng cách chạy msiexec executable với / jm (cho mỗi máy quảng cáo) hoặc / ju (cho mỗi người dùng quảng cáo) chuyển đổi. Một số gói MSI có trong InstallShield có thể ngăn cản việc sử dụng các tính năng này và các tính năng MSI gốc khác. 

Người dùng phải có quyền quản trị viên để hoàn tất việc cài đặt quảng cáo.

Cài đặt theo yêu cầuSửa đổi

Tương tự như quảng cáo, nó cài đặt một tính năng ngay sau khi dùng sử dụng nó lần đầu tiên.[6]

Cài đặt quản trịSửa đổi

Cài đặt quản trị tạo ra một hình ảnh nguồn không nén cho một sản phẩm, thường được sử dụng để cài đặt hoặc chạy một ứng dụng từ một vị trí mạng.[7] Một cài đặt quản trị không phải là một cài đặt điển hình, vì nó không tạo ra bất kỳ phím tắt nào, đăng ký các máy chủ COM, tạo một mục trong Add or Remove Programs, và tương tự. Thông thường một cài đặt quản trị viên cho phép người dùng cài đặt sản phẩm theo cách mà các tính năng của nó chạy từ nguồn cài đặt không nén.

Các cài đặt quản trị cũng hữu ích khi tạo một bản vá Windows Installer vì điều này đòi hỏi các hình ảnh không nén của các phiên bản trước đó và hiện tại của một sản phẩm để tính các sự khác biệt tập tin nhị phân. Một cài đặt hành chính được thực hiện bằng cách chạy tập tin thực thi msiexec với công tắc / a.

Hành động tùy chỉnhSửa đổi

Nhà phát triển gói cài đặt có thể viết mã để phục vụ cho mục đích của chúng, được phân phối dưới dạng DLL, EXE, VBScript hoặc JavaScript. Điều này có thể được thực hiện trong quá trình cài đặt trình tự, bao gồm cả khi người dùng nhấp vào một nút trong giao diện người dùng, hoặc trong InstallExecuteSequence. Tác vụ tùy chỉnh thường xác thực các khóa cấp phép sản phẩm hoặc khởi tạo các dịch vụ phức tạp hơn. Nhà phát triển thường cung cấp các hành động tùy chỉnh nghịch đảo để sử dụng trong quá trình gỡ cài đặt.

Msiexec cung cấp một cách để phá vỡ sau khi tải một thư viện DLL hành động tùy chỉnh cụ thể nhưng trước khi gọi hành động.[8]

Hợp nhất mô-đun và thực thi lồng nhauSửa đổi

Gói Windows Installer có thể chứa một gói khác sẽ được cài đặt vào cùng một thời điểm. Đây là những lý tưởng cung cấp như là một thành phần tập tin.msm, nhưng cũng có thể là một chương trình thực thi riêng biệt sẽ được giải nén từ gói cài đặt trong InstallExecuteSequence và có thể chạy ngay lập tức. Tệp này sau đó có thể được xóa trước khi kết thúc InstallExecuteSequence, và vì vậy là lý tưởng để sử dụng với các trình cài đặt cũ hơn.

Tính tương thích với các tính năng của WindowsSửa đổi

Windows Installer 4.0, được bán kèm theo Windows Vista, kết hợp các khả năng để tận dụng tính năng Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC). Nếu một ứng dụng có thể được cài đặt mà không cần tới đặc quyền nâng cao, gói MSI của nó có thể được đánh dấu như vậy, do đó cho phép cài đặt mà không nhắc người dùng cho các thông tin đăng nhập của Quản trị viên. Windows Installer cũng hoạt động kết hợp với Restart Manager; Khi cài đặt hoặc cập nhật một ứng dụng hoặc thành phần hệ thống với chế độ giao diện người dùng "đầy đủ", người dùng sẽ được hiển thị một danh sách các ứng dụng bị ảnh hưởng có thể được tắt, và sau đó khởi động lại sau khi các tập tin đã được cập nhật. Hành động của trình cài đặt chạy ở chế độ im lặng thực hiện các ứng dụng này khởi động lại tự động. Dịch vụ hệ thống và các ứng dụng khay có thể được khởi động lại theo cách này.

Phát triển gói cài đặtSửa đổi

Tạo một gói cài đặt cho một ứng dụng mới không phải là một việc dễ dàng. Cần phải xác định tệp nào phải được cài đặt, ở đâu và với những khoá đăng ký nào. Bất kỳ hoạt động không-theo-chuẩn nào cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Tác vụ tùy chỉnh, thường được phát triển trong DLL. Có một số sản phẩm thương mại và phần mềm miễn phí để hỗ trợ tạo các gói MSI, bao gồm cả Visual Studio (lên đến VS 2010)[9], InstallShieldWiX. Ở mức độ khác nhau, giao diện người dùng và hành vi có thể được cấu hình để sử dụng trong các tình huống ít phổ biến hơn như cài đặt không giám sát. Sau khi chuẩn bị, gói cài đặt được "biên dịch" bằng cách đọc hướng dẫn và tệp từ máy địa phương của nhà phát triển và tạo tệp.msi.

Giao diện người dùng (hộp thoại) được trình bày khi bắt đầu cài đặt có thể được thay đổi hoặc được cấu hình bởi kỹ sư thiết lập phát triển trình cài đặt mới. Có một ngôn ngữ giới hạn các nút, trường văn bản và nhãn có thể được sắp xếp theo một chuỗi các hộp thoại. Gói trình cài đặt phải có khả năng chạy mà không có giao diện người dùng, cho cái gọi là "cài đặt không giám sát".

Xác nhận ICESửa đổi

Microsoft cung cấp một bộ Đánh giá sự nhất quán nội bộ (ICE) có thể được sử dụng để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn với cơ sở dữ liệu MSI.[10] Các quy tắc ICE được kết hợp thành các tệp CUB, là các tệp MSI bị xoá đi chứa các hành động tuỳ chỉnh để kiểm tra nội dung của cơ sở dữ liệu MSI mục tiêu cho các cảnh báo và lỗi xác thực. Xác nhận ICE có thể được thực hiện với các công cụ Platform SDK Orca và msival2, hoặc với các công cụ xác nhận vận chuyển với các môi trường tác giả khác nhau.

Ví dụ, một vài quy tắc ICE là:

 • ICE09: Xác nhận rằng bất kỳ thành phần nào dành cho thư mục System được đánh dấu là vĩnh viễn.
 • ICE24: Xác nhận rằng mã sản phẩm, phiên bản sản phẩm và ngôn ngữ sản phẩm có các định dạng thích hợp.
 • ICE33: Xác nhận rằng bảng Registry không được sử dụng cho dữ liệu phù hợp hơn cho một bảng khác (Class, Extension, Verb, v.v.).

Giải quyết các cảnh báo và lỗi của ICE là một bước quan trọng trong quá trình phát hành.

Các phiên bảnSửa đổi

Phiên bản Đi kèm với[1] Hỗ trợ 
1.0 Office 2000
1.1 Windows 2000 RTM, SP1, SP2 Windows 95, Windows 98

Windows NT 4.0

1.2 Windows Me
2.0 Windows XP RTM, SP1

Windows 2000 SP3, SP4
Windows Server 2003 RTM

Windows 9x

Windows NT 4.0
Windows 2000

3.0 Windows XP SP2 Windows 2000

Windows XP
Windows Server 2003

3.1 Windows XP SP3

Windows Server 2003 SP1, SP2
Windows XP Professional x64 Edition

Windows 2000

Windows XP
Windows Server 2003

4.0 Windows Vista RTM, SP1

Windows Server 2008 RTM

4.5[11] Windows Vista SP2

Windows Server 2008 SP2

Windows XP

Windows Server 2003
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Vista
Windows Server 2008[12]

5.0 Windows 7 and later

Windows Server 2008 R2 and later

Các công cụSửa đổi

Tên Nhà phát hành Mô tả Giấy phép
7-Zip Igor Pavlov 7-Zip là một tiện ích lưu trữ tệp mã nguồn mở và có thể trích xuất nội dung của các tệp MSI.[13] GNU Lesser General Public License
EMCO MSI Package Builder EMCO Software Một trình soạn thảo cài đặt cho phép tạo ra các gói MSI mới và chuyển đổi các thiết lập EXE non-silent thành các gói MSI silent để cài đặt từ xa không cần giám sát. Shareware
InstallShield Flexera Software InstallShield là một công cụ phần mềm để tạo các trình cài đặt hoặc các gói phần mềm chủ yếu được sử dụng để cài đặt phần mềm cho nền tảng máy tính để bàn và máy chủ Microsoft Windows. Shareware
PACE Suite Infopulse Ukraine PACE Suite là một công cụ để đóng gói lại một cài đặt hiện tại vào gói MSI hoặc một định dạng ảo (App-V hoặc ThinApp). Shareware
Orca Microsoft Orca là một trình soạn thảo bảng cơ sở dữ liệu để tạo và chỉnh sửa các gói Windows Installer và hợp nhất mô-đun. Freeware
Visual Studio Microsoft Visual Studio 2002 đến năm 2010 có khả năng xây dựng các dự án triển khai Windows Installer Deployment, có thể tạo các gói cài đặt.[14] Microsoft đã bỏ hỗ trợ cho các dự án triển khai trong năm 2012 và đề xuất sử dụng WiX để thay thế..[9] Shareware
WiX Outercurve Foundation (Microsoft) WiX (Windows Installer XML) là một bộ công cụ miễn phí và có mã nguồn mở giúp xây dựng các gói Windows Installer từ một tài liệu XML. Nó có thể được sử dụng từ dòng lệnh hoặc tích hợp vào Microsoft Visual Studio. SharpDevelop, phần mềm thay tương tự Visual Studio nhưng miễn phí và nguồn mở, đã thông qua WiX.[15] Common Public License

Đọc thêmSửa đổi

 • Cài đặt
 • Danh sách phần mềm tạo bộ cài đặt
 • Hệ thống quản lý gói
 • Windows Installer CleanUp Utility
 • Tệp ZAP - một cách để thực hiện một cài đặt ứng dụng khi không tồn tại tệp MSI.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ a b “Released Versions of Windows Installer”. Microsoft Developer Network. Microsoft. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2012.
 2. ^ “File Extension.MSI Details”. Filext.com. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2013.
 3. ^ “Windows Installer Components”. MSDN Library. Microsoft Corporation. 30 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2013.
 4. ^ Rollback Installation
 5. ^ Advertisement
 6. ^ Installation-On-Demand
 7. ^ Administrative Installation
 8. ^ “Debugging Custom Actions (Windows)”. Msdn.microsoft.com. 30 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2013.
 9. ^ a b Buck Hodges (17 tháng 3 năm 2011). “Visual Studio setup projects (vdproj) will not ship with future versions of VS”. MSDN Blogs. Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 1=|họ 1= (trợ giúp)Đã định rõ hơn một tham số trong |author=|last= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |author=|last= (trợ giúp)
 10. ^ Internal Consistency Evaluators – ICEs
 11. ^ What's New in Windows Installer 4.5
 12. ^ “Released Versions of Windows Installer (Windows)”. Msdn.microsoft.com. 30 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2013.
 13. ^ “Windows Installer Tools & Tips”. InstallSite Stefan Krueger. Truy cập 19 tháng 11, 2009.
 14. ^ “Windows Installer Deployment”. Microsoft Developers Network (MSDN) Library. Microsoft Corporation. tháng 8 năm 2008. Truy cập 1 tháng 10, 2009. Windows Installer deployment enables you to create installer packages to be distributed to users; the user runs the setup file and steps through a wizard to install the application.
 15. ^ “SharpDevelop Features”. IC#Code. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2012.