Won (Hán Việt:Nguyên/Viên) hay WON có thể đề cập đến:

Won sign.svg