World Cup

trang định hướng Wikimedia

World Cup thường được dùng để nói đến FIFA World Cup.

World Cup cũng có thể chỉ:

Điền kinh sửa

Bóng rổ sửa

Cricket sửa

Bóng đá sửa

Quần vợt sửa

Thể thao và trò chơi trên bàn sửa

Bóng chuyền sửa