Xã của tỉnh Calvados

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách 706 của tỉnh CalvadosPháp.

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa

  • For some details about the communes, use Quid.fr Lưu trữ 2001-10-07 tại Wayback Machine in a handy translation page in a browser, and enter the name of the commune.