Xã của tỉnh Jura

bài viết danh sách Wikimedia
Jura-Position.png

Đây là danh sách 544 của tỉnh JuraPháp.

Tancua was included in Morbier on January 1, 2007.

Tham khảoSửa đổi