Xã của tỉnh Manche

bài viết danh sách Wikimedia
Manche-Position.png

Đây là danh sách 602 của tỉnh ManchePháp.

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, created in 1970.

Tham khảoSửa đổi