Xã của tỉnh Meurthe-et-Moselle

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách 594 của tỉnh Meurthe-et-MosellePháp.

Meurthe-et-Moselle-Position.png

(CUN) Communauté urbaine du Grand Nancy, created in 1995.


Tham khảoSửa đổi