Xã của tỉnh Yvelines

bài viết danh sách Wikimedia
Yvelines-Position.png

Đây là danh sách 262 của tỉnh YvelinesPháp.

(CAM) Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines, created in 2000.
(CAS) Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, created in 2004.

Tham khảoSửa đổi